Петрин Тетяна Сергіївна

Посада: аспірант кафедри біохімії

Електронна пошта: Tetiana.Petryn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Наукові інтереси

Застосування трутовика лакового (Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst) для корекції метаболічного синдрому.

Публікації

 1. Petryn T.S., Nagalievska M.R., Wasser S.P., Sybirna N.O. Effect of the Lingzi or Reishi Medicinal Mushroom Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) on Hyperglycemia and Dyslipidemia with Experimental Metabolic Syndrome Erythrocytes. International journal of medicinal mushrooms. 2023. № 25(5). P. 17–30. https://doi.org/10.1615/IntJMedMushrooms.2023047834
 2. Nagalievska M.R. Petryn T.S., Sybirna N.O. Influence of High-Carbohydrate and High-Lipid Diet on the Enzymatic Link of Antioxidant Protection and the Level of Oxidatively Modified Proteins and Lipids in Rat Erythrocytes. Cytology and Genetics. 2022. № 56. P. 1–8. https://doi.org/10.3103/S009545272201008X
 3. Petryn T., Nagalievska M., Sybirna N. Comparison of high-fat and highcarbohydrate diets for obtaining an experimental model of metabolic syndrome. Studia Biologica. 2021. Vol. 15, № 1. P. 3–14. http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1501.642
 4. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Потенціал використання якона (Smallanthus sonchifolius Poepp. & Endl.) для корекції порушення функціонування антиоксидантної системи за метаболічного синдрому. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, 25 березня 2020 року. – Березоточа, 2020. – С. 236–241.
 5. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Гіпоглікемічна дія міцелію гриба Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst за умов експериментального метаболічного синдрому. Збірник публікацій I Міжнародної науково-практичної online конференції «Сучасні досягнення експериментальної, клінічної, екологічної біохімії та молекулярної біології», 7 березня 2024 р., м. Харків. С. 461-463.
 6. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив лікарського гриба Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) на еритроцити за умов експериментального метаболічного синдрому. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – Львів, 2024. – С. 67-68.
 7. Радонь О., Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду нітрогену в печінці щурів за експериментального метаболічного синдрому та на фоні застосування трутовика лакового (Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst). Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – Львів, 2024. – С. 69-70.
 8. Степанюк С., Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив трутовка лакового (Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst) на вміст стабільних метаболітів оксиду нітрогену в еритроцитах тварин з метаболічним синдромом. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – Львів, 2024. – С. 71-72.
 9. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив гриба Ganoderma lucidum на функціонування ферментативної системи антиоксидантного захисту клітин печінки та активність амінотрансфераз за експериментального метаболічного синдрому. XIХ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 26-28 квітня 2023 р.: збірник тез. – Львів, 2023. – С. 33-34.
 10. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Застосування суспензії міцелію Ganoderma lucidum (W. Curt.:Fr.) P. Karst для корекції гіперглікемії та дисліпідемії за експериментального метаболічного синдрому. XVIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 6-7 жовтня 2022 р.: збірник тез. – Львів, 2022. – С. 16.
 11. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н.  Вплив суспензії міцелію гриба Ganoderma lucidum на активність аланінамінотрансферази та аспартатамінотрансферази за експериментального метаболічного синдрому. Актуальні проблеми сучасної біохімії, клітинної біології та фізіології: матеріали VI Міжнародної наукової конференції (м. Дніпро, 6-7 жовтня 2022 р.). – Д.: Ліра, 2022. – C. 56–58.
 12. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Гіпоглікемічний ефект суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum за експериментального метаболічного синдрому. XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 19–21 квітня 2021 р.: збірник тез. – Львів, 2021. – С. 42–43.
 13. Петрин Т., Писанчин О., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив водного екстракту листя якона (Smallanthus sonchifolius) на ліпідний профіль щурів з експериментальним метаболічним синдромом. Науковопрактична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії», 1 жовтня 2021 р.: матеріали конференції. – Харків, 2021. – С. 119–120.
 14. Petryn T., Nagalievska M., Sybirna N. Changes of lipid profile and lipid peroxidation parameters depend on type and duration of metabolic syndrome induction. The 5th International Scientific Conferense Current Problems of Biochemistry, Cell Biology and Physiology, 1–2 жовтня 2020 р.: збірник матеріалів конференції. – Дніпро, 2020. – C. 117–118.
 15. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Зміни ліпідного профілю й окремих гематологічних показників крові щурів за ліпід-індукованого метаболічного синдрому. XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, 27–29 квітня 2020 р.: збірник тез. – Львів, 2020. – С. 33.
 16. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Морфофункціональні зміни клітин крові за ліпід-індукованого метаболічного синдрому. XV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р.: збірник тез. – Львів, 2019. – С. 75.

Біографія

Народилась 21 листопада 1997 року.

З 2022 р. Аспірантка кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2020 –  2021 Студентка магістратури біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2016 – 2020 Студентка бакалаврату біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

2013 – 2016 Студентка Ковельського фахового медичного коледжу, спеціальність «Фармація»

Нагороди

2024 р. Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XX Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

Індивідуальний ґрант від Польського національного агентства академічного обміну на академічний візит і участь у конференції «Conference on stem cells for disease modelling and therapy», що відбулася 29-30 листопада 2023 року.

Індивідуальний ґрант від Польського національного агентства академічного обміну на академічний візит і участь у конференції «Paths to frontier research: what is just Starting at the Jagiellonian University», що відбулася 26-27 червня 2023 року.

2023 р. Диплом 2-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XIХ Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2022 р. Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XVIІІ Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2021 р. Нагороджена премією від Профкому студентів Львівського національного університету імені Івана Франка за високі досягнення у навчанні та науковій роботі, активну громадську позицію, креативність та інноваційність, а також з нагоди Міжнародного дня студента

2021 р. Лауреатка конкурсу «Найкращі з найкращих», що був організований Студентською радою біологічного факультету, перемога у номінації «Молодий науковець факультету»

2021 р. Диплом 1-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XVIІ Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна

2019 р. Диплом 2-го ступеня за усну доповідь в секції «Біохімія» XV Міжнародної наукової конференції для студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», Львів, Україна