Персонал

Деканат

деканХАМАР Ігор Степановичдекан
заступник деканаГОНЧАРЕНКО Віталій Івановичзаступник декана
заступник деканаМЕРЛАВСЬКИЙ Володимир Михайловичзаступник декана
заступник деканаТАРНОВСЬКА Антоніна Володимирівназаступник декана

Секретаріат деканату

Кафедра біофізики та біоінформатики

завідувачБАБСЬКИЙ Андрій Мирославовичзавідувач
доцентБУРА Марта Володимирівнадоцент
доцентГАРАСИМ Наталія Петрівнадоцент
доцентГЕНЕГА Анастасія Богданівнадоцент
доцентДИКА Марія Василівнадоцент
доцентОТЧИЧ Віра Петрівнадоцент
доцентТАРНОВСЬКА Антоніна Володимирівнадоцент
науковий співробітникГРЕНЮХ Володимир Петровичнауковий співробітник
науковий співробітникМАНДЗИНЕЦЬ Світлана Михайлівнанауковий співробітник
молодший науковий співробітник, доцент (сумісник)ШАЛАЙ Ярина Романівнамолодший науковий співробітник, доцент (сумісник)
інженер 1 категоріїБОДНАРЧУК Наталія Олександрівнаінженер 1 категорії
старший лаборантДЛУГОШ Дарія Володимирівнастарший лаборант
аспірантПопович М.аспірант
аспірантТимофєєв О.аспірант

Кафедра біохімії

завідувачСИБІРНА Наталія Олександрівназавідувач
доцентБРОДЯК Ірина Володимирівнадоцент
доцентГАЧКОВА Галина Ярославівнадоцент
доцентКЛИМИШИН Наталія Ігорівнадоцент
доцентЛЮТА Мар'яна Ярославівнадоцент
доцентНАГАЛЄВСЬКА Марія Романівнадоцент
доцентСАБАДАШКА Марія Володимирівнадоцент
доцентСТАСИК Олена Георгіївнадоцент
інженер 1 категоріїБУРДА Володимира Адамівнаінженер 1 категорії
старший лаборантПЕРМЯКОВА Наталія Юріївнастарший лаборант
старший лаборантЧУГАЙ Анна Романівнастарший лаборант
аспірантГЕРЦИК Дарія Юріївнааспірант

Кафедра ботаніки

Кафедра генетики та біотехнології

завідувачФЕДОРЕНКО Віктор Олександровичзавідувач
доцентБОДНАР Лідія Степанівнадоцент
доцентГОЛУБ Наталія Ярославівнадоцент
доцентГОРБУЛІНСЬКА Світлана Михайлівнадоцент
доцентМАТІЙЦІВ Наталія Петрівнадоцент
доцентОСТАШ Ірина Степанівнадоцент
доцентЧЕРНИК Ярослава-Іванна Іванівнадоцент
головний науковий співробітник, професор (сумісник)ОСТАШ Богдан Омеляновичголовний науковий співробітник, професор (сумісник)
науковий співробітник, асистент (сумісник)СИРВАТКА Василь Ярославовичнауковий співробітник, асистент (сумісник)
молодший науковий співробітникКОШЛА Оксана Тарасівнамолодший науковий співробітник
інженерБІЛИК Богдан Романовичінженер
аспірантГАЙБОНЮК Іванна Єлисеївнааспірант
аспірантДОЛЯ Борис Степановичаспірант
аспірантЖукровська Ксенія-Оксанааспірант
аспірантКУЖИК Юрій Ігоровичаспірант

Кафедра екології

завідувачМАМЧУР Звенислава Ігорівназавідувач
професорАНТОНЯК Галина Леонідівнапрофесор
професорКАПРУСЬ Ігор Ярославовичпрофесор
професор (сумісник)КИЯК Володимир Григоровичпрофесор (сумісник)
доцентДЖУРА Наталія Миронівнадоцент
доцентДУМИЧ Оксана Яківнадоцент
доцентЦВІЛИНЮК Ольга Миколаївнадоцент
асистентДРАЧ Юрій Анатолійовичасистент
інженер 2 категорії, лаборант (сумісник)МУДРАК Галина Андріївнаінженер 2 категорії, лаборант (сумісник)
лаборантХРУНИК Софія Ярославівналаборант
лаборантШТИК Ольга Василівналаборант
аспірантБОРЕЦЬКА Ірина Юріївнааспірант
аспірантКАЛИНИЧ Жанна Василівнааспірант
аспірантЛЕСІВ Марта Степанівнааспірант
аспірантМИЦАК Олег Ярославовичаспірант
аспірантПИЛИПІВ Юрій Васильовичаспірант
аспірантПОДАН Ірина Ігорівнааспірант
аспірантПОЛІЩУК Олександр Ігоровичаспірант
аспірантПРИТУЛА Сергій Вікторовичаспірант
аспірантСАВЧАК Олег Романовичаспірант
аспірантСтельмах Іванаспірант
аспірантХИМИН Ольга Ігорівнааспірант

Кафедра зоології

завідувачЦАРИК Йосиф Володимировичзавідувач
доцентГНАТИНА Оксана Степанівнадоцент
доцентДИКИЙ Ігор Васильовичдоцент
доцентІВАНЕЦЬ Олег Романовичдоцент
доцентНАЗАРУК Катерина Миколаївнадоцент
доцентРЕШЕТИЛО Остап Степановичдоцент
доцент (сумісник)ХАМАР Ігор Степановичдоцент (сумісник)
доцент, докторант (сумісник)ШИДЛОВСЬКИЙ Ігор Віталійовичдоцент, докторант (сумісник)
асистентКОЛТУН Ірина Олегівнаасистент
асистентЛЄСНІК Володимир Васильовичасистент
асистент, інженер 1 категорії (сумісник)САЧОК Оксана Степанівнаасистент, інженер 1 категорії (сумісник)
асистентСКИРПАН Ірина Петрівнаасистент
асистентЯВОРНИЦЬКА Ірина Василівнаасистент
старший лаборантСКАРБАРЧУК Оксана Василівнастарший лаборант
аспірантАНДРІЇШИН Богданаспірант
аспірантБАЛАНДЮХ Наталіяаспірант
аспірантЖУЛЕНКО Вадимаспірант
аспірантЗАГОРОДНИЙ Іванаспірант
аспірантКРЕМПА Катерина Михайлівнааспірант
аспірантЛЕСІВ Катеринааспірант
аспірантМАРЦІВ Маріяаспірант
аспірантПИТЕЛЬ-ГУТА Софія Романівнааспірант
аспірантЧАЙКА Юрійаспірант

Кафедра мікробіології

завідувачГНАТУШ Світлана Олексіївназавідувач
професорСИБІРНИЙ Андрій Андрійовичпрофесор
професорФЕДОРОВИЧ Дарія Василівнапрофесор
доцентГАЛУШКА Андрій Андрійовичдоцент
доцентЗВІР Галина Іванівнадоцент
доцентКОЛІСНИК Ярина Іванівнадоцент
доцентМАСЛОВСЬКА Ольга Дмитрівнадоцент
доцентПЕРЕТЯТКО Тарас Богдановичдоцент
доцентЯВОРСЬКА Галина Василівнадоцент
провідний науковий співробітникМОРОЗ Оксана Михайлівнапровідний науковий співробітник
аспірантКОМПЛІКЕВИЧ Соломія Ярославівнааспірант
аспірантМЕНІВ Наталія Павлівнааспірант
аспірантРІЗУН Ганна Михайлівнааспірант

Кафедра фізіології людини і тварин

завідувачМАНЬКО Володимир Васильовичзавідувач
професор (сумісник)БАБСЬКИЙ Андрій Мирославовичпрофесор (сумісник)
професорІСКРА Руслана Ярославівнапрофесор
доцентБИЧКОВА Соломія Володимирівнадоцент
доцентВЕЛИКОПОЛЬСЬКА Ольга Юріївнадоцент
доцентІККЕРТ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОРОЛЬ Тетяна Валеріївнадоцент
доцентМЕРЛАВСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентОСТАПІВ Роман Дмитровичдоцент
старший науковий співробітникМАНЬКО Богдан Олексійовичстарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникБІЛОНОГА Ольга Олегівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникЗУБ Анастасія Миколаївнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникМАЗУР Галина Михайлівнамолодший науковий співробітник
провідний спеціалістЦИМБАЛЮК Надія Львівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категоріїГНАТЧУК Ірина Юріївнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїРУДА Олександра Вікторівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМАНЬКО Марта Степанівнастарший лаборант
старший лаборантФЕДАС Ірина Іванівнастарший лаборант
аспірантМАНЬКО Богдан Володимировичаспірант

Кафедра фізіології та екології рослин

завідувачТЕРЕК Ольга Іштванівназавідувач
доцентБАРАНОВ Володимир Івановичдоцент
доцентВЕЛИЧКО Оксана Іванівнадоцент
доцентКОБИЛЕЦЬКА Мирослава Степанівнадоцент
доцент, доцент (сумісник)МИКІЄВИЧ Іоланта Михайлівнадоцент, доцент (сумісник)
доцентПАЦУЛА Остап Ігоровичдоцент
доцентРОМАНЮК Наталія Дмитрівнадоцент
інженер 1 категоріїБУНЬО Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїКавулич Я. З.інженер 1 категорії
інженер 1 категоріїМАМЧУР Оксана Василівнаінженер 1 категорії
інженер 2 категоріїПЕТРОВИЧ Ірина Романівнаінженер 2 категорії
старший лаборантКАРПІНЕЦЬ Людмила Іванівнастарший лаборант
аспірантКАЧМАР Ольга Степанівнааспірант
аспірантШЕВЧУК Ольга Володимирівнааспірант

Лабораторія віварій

завідувачАлександров М. А.завідувач
лаборантХома Л. Й.лаборант

Лабораторія гербарій

завідувачХМІЛЬ Тетяна Семенівназавідувач
провідний спеціалістРОМАНІВ Марія Михайлівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категоріїСКРИПЕЦЬ Христина Ігорівнаінженер 1 категорії

Еколого-гідробіологічна лабораторія

Лабораторія зоологічний музей

директор (сумісник)НАЗАРУК Катерина Миколаївнадиректор (сумісник)
зберігач фондів 1 категорії (сумісник)ГНАТИНА Оксана Степанівназберігач фондів 1 категорії (сумісник)
зберігач фондів 1 категоріїРОМАНОВА Христина Йосипівназберігач фондів 1 категорії
зберігач фондів 2 категоріїСЕНИК Мар’яна Андріївназберігач фондів 2 категорії

Лабораторія колекція культур мікроорганізмів

Міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології

завідувачКУЛИК Лідія Миколаївназавідувач
інженер (сумісник)КОМПЛІКЕВИЧ Соломія Ярославівнаінженер (сумісник)
інженерКУЛІШКО Наталія Миколаївнаінженер

Міжкафедральна навчальна лабораторія математичних методів у біології

Міжфакультетська навчальна лабораторія інструментальних методів дослідження

завідувач (сумісник)ГАЛУШКА Андрій Андрійовичзавідувач (сумісник)
провідний спеціалістКЛИМ Ірина Романівнапровідний спеціаліст
провідний спеціалістКУЛАЧКОВСЬКИЙ Олександр Романовичпровідний спеціаліст

Навчальна лабораторія спектрофотометричних методів дослідження

завідувачЄФІМЕНКО Наталія Валентинівназавідувач
інженер 1 категорії (сумісник)ЛЮТА Мар'яна Ярославівнаінженер 1 категорії (сумісник)
інженерКАНЮКА Олена Петрівнаінженер
інженерКАРМАШ Олександр Ігоровичінженер

Навчально-методична лабораторія вивчення біорізноманіття

завідувачЯРЕМЧУК Марія Михайлівназавідувач
інженер 2 категорії (сумісник)Koltun I.O.інженер 2 категорії (сумісник)
інженер 2 категорії (сумісник)КОЛТУН Ірина Олегівнаінженер 2 категорії (сумісник)
інженер 2 категоріїКОПКО Тетяна Іванівнаінженер 2 категорії
старший лаборантСАЧОК Катерина Володимирівнастарший лаборант