Струс Василина Орестівна

Посада: завідувач Еколого-гідробіологічної лабораторії

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

батрахологія, фрагментація оселищ, зоотоксинологія, популяційна генетика, фенетика

Публікації

Статті:

 1. Стах В., Белоконь М., Хамар І., Белоконь Ю., Решетило О. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2014. Вип. 64. С. 241–249. (pdf)
 2. Стах В. О., Хамар І. С. Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2014. No 11. С. 296–301.(pdf)
 3. Стах В. О., Поворозник М. В., Хамар І. С. Фенотипний розподіл зелених жаб (Рelophylax) водойм Львівської області різного господарського призначення // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2015. No 3-4 (64). С. 626–629. (pdf)
 4. Stakh V., Reshetylo O., Khamar I. Inter-population morphometric variability of Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) in the water bodies of Lviv province // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2016. Вип. 72. С. 180–186. (pdf)
 5. Stakh V. О., Khamar I. S., Reshetylo O. S., Zabytivskyi Yu. М. Phenes of water frogs (Pelophylax) as the indicators of water bodies’ contamination in Pre-Carpathians, Roztochia, Lesser and Western Polissia // Біологічні Студії – Studia Biologica. 2017. Т. 11, No 1. С. 161–168. (pdf)
 6. Stakh V. O., Strus Iu. M., Khamar I. S. Genetic diversity of population systems in green frogs (Pelophylax esculentus complex) in water bodies of western Ukraine // Біологічні Студії – Studia Biologica. 2018. Vol. 12, N 3-4. Р. 17–26. (pdf)
 7. Reshetylo O., Stakh V., Osiyeva A.-A., Dykyy I., Andriyishyn B., Panchuk M., Tsaryk I. Mortality of amphibians on the roads of Lviv province (Ukraine): trend for the last decade // Vestnik Zoologii. 2019. Vol. 53(2). P. 131–140.(pdf)

Конференційні матеріали:

 1. Стах В. О., Хамар І. С. Морфологічна мінливість зелених жаб (Pelophylax) фауни Львівської та Волинської областей // Молодь і поступ біології: VIII Міжнар. конф. студентів і аспірантів, 3-6 квітня 2012 р. Львів, 2012. С. 198–199.
 2. Стах В. О., Хамар І. С. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) Шацького національного природного парку та водойм Львівщини // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку, 6-9 вересня 2012 р. Львів, 2012. С. 70 – 71.
 3. Стах В. О., Хамар И. С., Белоконь М. М., Белоконь Ю. С. Видовой состав и генетический полиморфизм зеленых лягушек (Pelophylax) Шацкого национального природного парка и водоемов Львовщины // Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии, 25-29 марта 2013 г. Ростов-на-Дону, 2013. С. 92.
 4. Стах В. О., Белоконь М. М., Хамар І. С. Белоконь Ю. С., Решетило О. С. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) водойм Західної України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку, 12-15 вересня 2013 р. Львів, 2013. С. 75–77.
 5. Стах В., Хамар І. Морфологічний та генетичний поліморфізм зелених жаб (Pelophylax) Шацького національного природного парку та водойм Львівщини // Молодь і поступ біології: IX Міжнар. конф. студентів і аспірантів, 16-19 квітня 2013 р. Львів, 2013. С. 266–267.
 6. Поворозник М., Стах В., Хамар І. Фенетична різноманітність зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області // Молодь і поступ біології: ХІ Міжнар. конф. студентів і аспірантів, 20-23 квітня 2015 р. Львів, 2015. С. 299–300.
 7. Стах В. О., Хамар І. С. Фенотипна мінливість зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області та Шацького національного природного парку // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку, 10-13 вересня 2015 р. Львів, 2015. С. 99–100.
 8. Стах В., Хамар І. Морфометрична мінливість Pelophylax ridibundus (Anura, Amphibia) у водоймах Львівщини // Молодь і поступ біології: ХІI Міжнар. конф. студентів і аспірантів, 19-21 квітня 2016 р. Львів, 2016. С. 209–210.
 9. Стах В. О., Боброва А. А., Єрмаков Д. В., Мелешко О. В., Тарасенко К. С., Коршунов О. В., Кравченко М. О. Особливості геміклональної популяційної системи зелених жаб (Pelophylax esculentus complex) Коряківого яру (НПП «Гомільшанські ліси») // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій, 8–11 вересня 2016 р. Львів, 2016. С. 88–92. (pdf)
 10. Степаненко К. Р., Бірюк О. В., Пустовалова Е. С., Стах В. О. Різноманіття розмірів сперматозоїдів зелених жаб з геміклональних популяційних систем різних типів // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій, 7–10 вересня 2017р. Львів, 2017. С. 105–109. (pdf)
 11. Решетило О. С., Осієва А.-А. О., Стах В. О. Загибель амфібій на автошляхах під час осінніх міграцій на Розточчі // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій, 7–10 вересня 2017р. Львів, 2017. С. 89–90. (pdf)
 12. Стах В. О., Хамар І. С. Фенотипна мінливість зелених жаб роду Pelophylax водойм Львівщини та Шацького НПП з різним антропогенним впливом // Фауна України на межі XX-XXI ст. нові концепції зоологічних досліджень : всеукраїнська зоологічна конференція, 12–16 вересня 2017 р. Харків, 2017. С. 59
 13. Решетило О. С., Осієва А.-А. О., Стах В. О., Андріїшин Б. О., Дикий І. В. Загибель земноводних на автошляхах під час весняних міграцій на Розточчі // Zoocenosis–2017. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. тези доп. ІX Міжнародна наукова конференція, 20–22 листопада 2017р., Дніпро, 2017. С. 94–95. (pdf)
 14. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Струс Ю.М., Стах В.О. Трофічні зв’язки нагнізних пташенят чорного лелеки (Ciconia nigra L.) на Західному Поліссі України // Актуальные вопросы исследования и охраны птиц. Сборник научных статей / под редакцией Русева И.Т., Корзюкова А.И., Курочкина С.Л. – К.: Изд-во Украинского общества охраны птиц, 2018. – С. 16-21.
 15. Стах В. О., Бірюк О. В., Пустовалова Е. С. Вплив якості води на стійкість сперматогенезу самців жаби озерної Pelophylax ridibundus // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення та збереження біорізноманіття: всеукраїнська наукова конференція, присвячена 60-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» імені Костянтина Малиновського, 27–30 вересня 2018 р. Львів, 2018. С. 74–76.
 16. Решетило О., Стах В. Загибель земноводних на дорогах як показник стану батрахоценозів (на прикладі гірських автошляхів Львівщини) // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для вивчення та збереження біорізноманіття: всеукраїнська наукова конференція, присвячена 60-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару «Пожижевська» імені Костянтина Малиновського, 27–30 вересня 2018 р. Львів, 2018. С. 97 – 99.
 17. Reshetylo O., Osiyeva A.-A., Stakh V., Dykyy I., Andriyishyn B., Panchuk M., Tsaryk I. Amphibian mortality on the main roads of Lviv province (Ukraine) // Polskie sympozjum herpetologiczne, 8-9 Grudnia 2018, Wrocław. P. 42. (pdf)
 18. Андріїшин Б., Решетило О., Струс В., Струс Ю., Осієва А.-А., Баландюх Н., Коваль Н., Бабінець В. Недавні знахідки земноводних Червоної Книги України на території Закарпаття // Фауна України на межі XX-XXI ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій», міжнародна зоологічна конференція 12-15 Вер. 2019, Львів – Шацьк. С. 27 – 30.
 19. О. Решетило, В. Струс, Б. Андріїшин, Ю. Струс, А.-А. Осієва, Н. Коваль, Н. Баландюх. Загибель амфібій на автошляхах закарпаття під час весняних міграцій // Матеріали Х Міжнародної конференції Українського герпетологічного товариства, 16-18 вересня, 2019 р., Кам’янець-Подільський – Київ, С. 52 – 53. (pdf)

Інше:

 1. Загибель земноводних на автошляхах: причини, сучасний стан проблеми та способи її вирішення / Василина Стах, Остап Решетило, Богдан Андріїшин, Ігор Дикий, Ангеліна-Анастасія Осієва – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2017. – 24 с. (pdf)
 2. Польовий визначник решток земноводних, які загинули на автошляхах / О. Решетило, В. Струс, Б. Андріїшин. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – 42 с. (pdf)

Біографія

З 09/2019: Кандидат біологічких наук (Морфометричне, фенетичне та генетичне різноманіття зелених жаб (Pelophylax) з різних популяційних систем) Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

11/2013 – 11/2016: Аспірантура на кафедрі зоології Львівського національного університету імені Івана Франка

09/2012 – 07/2013: Магістратура: Зоолог, Львівський національний університет імені Івана Франка

09/2008 – 07/2012: Бакалаврат: Біолог, Львівський національний університет імені Івана Франка

Проекти

12/2019 – 06/2020: Стажування у лабораторії Елізабет Джокуш, при факультеті екології та еволюційної біології університету штату Коннектикут, м. Сторс, Коннектикут, США (Jockusch laboratory in the Department of Ecology and Evolutionary Biology (EEB) of University of Connecticut (UCONN), Storrs, CT, USA)

24/08/2018 – 11/11/2019: Rufford Small Grants for Nature Conservation: Mortality of Amphibians on the Roads of Transcarpathian Province (Western Ukraine)”

7/04/2017 – 20/04/2018: Rufford Small Grants for Nature Conservation: Mortality of Amphibians on the Roads of Lviv Province (Western Ukraine)”