Бакалавр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

 

Спеціальність 091 “Біологія

091 Біологія

Кваліфікація: Бакалавр з біології

Проєкти ОПП

Навчальні плани

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерії

162 Біотехнології та біоінженерії

Кваліфікація: Бакалавр з біотехнологій та біоінженерії

Проєкти ОПП

Навчальні плани

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Спеціальність 101 “Екологія

101 Екологія

Кваліфікація: Бакалавр з екології

Проєкти ОПП

Проєкт_ОПП_2022

Запрошуємо стейкхолдерів,  роботодавців, здобувачів, випускників та усіх зацікавлених осіб до обговорення проєкту освітньої програми. Зауваження та пропозиції надсилати гаранту освітньої програми доц. Звенислава Мамчур.

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

 

Спеціальність 014.05 “Середня освіта (біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта/Біологія та здоров’я людини

Кваліфікація: Бакалавр освіти. Учитель біології, хімії та здоров’я людини

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Іноземна мова (Англійська_В2)

Іноземна мова (Англійська_В1)

Іноземна мова (Німецька_A-B1)

Історія УК

Історія України

Латинська мова

Психологія

Фізичне виховання

Філософія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Вступ до педагогічної професії

Екологія

ЗООЛОГIЯ_безхребетних

Зоологія хордових

Культура педагогічного спілкування

Методика викладання біології

Мікробіологія з основами вірусології

Навчальна практика (методи вивчення тварин)

Основи біофізики

Педагогіка

Протозоологія

Органічна хімія

Анатомія людини

Біометрія

Ботаніка

Вікова фізіологія

Генетика

Загальна цитологія та гістологія

Майстерність педагогічної діяльності

Методика викладання хімії

Фізіологія та біохімія рослин

Фізіологія людини і тварин

Анатомія і морфологія рослин

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Біохімія

Біохімія_2021-2022

Методика викладання основ здоров’я людини

Загальна хімія

Неорганічна хімія

Освіта для сталого розвитку

Педагогічна практика_програма

Методика викладання основ здоров’я

Мікологія та альгологія

Виробнича практика з позакласної роботи і виховання

Комплексний кваліфікаційний екзамен з біології і з методики викладання біології, хімії та здоров’я людини

Навчальна практика (методи вивчення рослин)

Навчально-методична практика

Падагогічна (пропедевтична) практика

Основи здоров’я людини

Теорія еволюції_2021-2022

Прикладна фітобіологія_2021-2022

Методика викладання здоров’я людини_2021-2022

Вибіркові навчальні дисципліни

4 семестр

Інфекція та імунітет

Фізична антропологія

Етологія тварин

Біотехнологія рослин та біобезпека

Збереження здоров’я в сучасному світі

Біологія індивідуального розвитку

Небезпечні та отруйні рослини навколо нас.doc

Валеологія

Молекулярні механізми стресу

6 семестр

Медичні рослини

Біоіндикація стану довкілля

Інфекційні захворювання

Біоенергетика

Біохімія лікарських рослин

Клітинна фізіологія

Генетика людини

Молекулярна біологія

7 семестр

Фізіологія поведінки

Міграція тварин і фрагментація середовища їхнього існування

Музейна справа з основами таксидермії

Фітодизайн та декоративна флористика

Неклітинні форми життя

Біологічно активні речовини рослин

Біофізика сенсорних систем

Адаптогенез біологічних систем

Промислова мікробіологія

Мембранологія

Прикладна фізіологія і гігієна

Біотехнологія

Оранжерейні та культивовані рослини

Радіобіологія

Великий практикум (Біологічний експеримент в школі)

Великий практикум. Біологічний експеримент в школі загальна біологія, біологія рослин_2022-2023 н.р.

Великий практикум. Біологічний експеримент в школі _зоологія_ 2022-2023 н.р.

Великий практикум Біологічний експеримент в школі_ ботаніка_2022-2023 н.р.

Великий практикум. Біологічний експеримент у школі_Основи здоров’я, біологія людини

Біосенсори

8 семестр

Видатні особистості в історії біології

Інклюзивне навчання

Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів

Основи гідробіології

Екологічна фізіологія рослин

Закони фізики і живі системи

Нетипове структурне різноманяття рослин

Патологічна фізіологія

Екологія мікроорганізмів

Зоогеографія

Функціональна біохімія

Біологія руху

Біохімія крові та лабораторна діагностика

Фітоіндикація стану довкілля