Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Група Куратор
Блб-11 доц. Сабадашка М.В.
Блб-12 доц. Генега А.Б.
Блб-13 асист. Марців М.В.
Блб-14 доц. Шалай Я.Р.
Блбт-15 доц. Перетятко Т.Б.
Бло-11 асист. Білонога О.
Бле-11 доц. Джура Н.М.
Блб-21 доц. Матійців Н.П.
Блб-22 доц. Одінцова А.В.
Блб-23 доц. Бичкова С.В.
Блб-24 доц. Галушка А.А.
Блб-25 доц. Бродяк І.В.
Блб-26 доц. Тарновська А.В.
Бло-21 асист. Андрейчук Р.Р.
Бле-21 доц. Цвілинюк О.М.
Блб-31 доц. Іванець О.Р.  (зоологи)

асист. Дика О.О. (ботаніки)

Блб-32 доц. Пацула О.І. (ф.р)

доц. Король Т.В. (ф.л.т.)

Блб-33 доц. Звір Г.І.   (мікробіологія)
Блб-34 доц. Голуб Н.Я.  (генетика)
Блб-35 доц. Тарновська А.В. (б/ф)
Блб-36 доц. Стасик О.Г. (б/х)
Бло-31 доц. Мерлавський В.М.
Бле-31 доц. Думич О.Я.
Блб-41 асист. Лєснік В.В. (зоологи)

доц. Гончаренко В.І.. (ботаніки)

Блб-42 доц. Мамчур О.В. (ф.р)

доц. Іккерт О.В. (ф.л.т.)

Блб-43 асист. Сирватка В.Я.  (генетика)

доц. Масловська О.Д. (мікробіологія)

Блб-44 доц. Люта М.Я. (б/х)

доц. Дика М.В.   (б/ф)

Блб-45 доц. Гончаренко В.І.
Блб-46 доц. Тарновська А.В.
Бло-41 асист Драч Ю.А.
Бле-41 доц. Романюк Н.Д.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ_порадники_2022-23