Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана біологічного факультету Львівського національного університету

імені Івана Франка

від 1 вересня 2023 р.
Призначити кураторами академгруп на 2023/2024 н.р. наступних працівників біологічного факультету:
Блб-11 доц. Нагалєвську М.В.
Блб-12 доц. Масловську О.Д.
Блб-13 доц. Тарновську А.В.
Блбт-11 доц. Сирватку В.Я.
Бло-11 доц. Гончаренка В.І.
Бле-11 доц. Джуру Н.М.
Блб-21 доц. Сабадашку М.В.  
Блб-22 доц. Генегу А.Б.
Блб-23 асист. Марців М.В.
Блб-24 доц. Шалай Я.Р.
Бло-21 асист. Білоногу О.О.
Бле-21 асист. Драча Ю.А.
Блбт-21 доц. Яворську Г.Я.
Блб-31 доц. Одінцову А.В. (ботаніка)

доц. Мамчур О.В. (ф.р.)

Блб-32 доц. Назарук К.М. (зоологія)
Блб-33 доц. Бичкову С.В. (ф.л.т.)
Блб-34 доц. Галушку А.А. (м/б)
Блб-35 доц. Бродяк І.В. (б/х)

доц. Матійців Н.П. (генетика)

Блб-36 доц. Дику М.В. (б/ф)
Бло-31 доц. Начичка В.О.
Бле-31 доц. Цвілинюк О.М.
Блб-41 доц. Іванця О.Р.  (зоологи)

доц. Дику О.О. (ботаніки)

Блб-42 доц. Пацулу О.І. (ф.р)

 доц. Король Т.В. (ф.л.т.)

Блб-43 доц. Звір Г.І.   (мікробіологія)
Блб-44 доц. Голуб Н.Я.  (генетика)
Блб-45 доц. Тарновську А.В. (б/ф)
Блб-46 доц. Стасик О.Г. (б/х)
Бло-41 доц. Мерлавського В.М.
Бле-41 доц. Думич О.Я.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ_порадники_2023-24