Старости і порадники

Староста академічної групи є представником деканату та студентської  ради для організаційного забезпечення навчального процесу в академічній групі, управління студентським колективом при залученні групи до всіх організаційних заходів, які здійснюються ректоратом, деканатом та студентською  радою або за їх дорученням.

Староста призначається розпорядженням декана факультету з числа кандидатів, запропонованих академічною групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з куратором групи, головою студентської ради факультету. Кандидатура його заступника узгоджується з деканатом.

Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студентів, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом та пошаною серед студентів групи, має позитивний вплив на колектив групи, володіє організаторськими здібностями.

Порадник (куратор) академічної групи призначається для надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, проведенні індивідуальної навчально-виховної роботи, здійснення зв’язків із батьками студентів, з’ясування проблем студентів, надання їм можливої допомоги, контролю за навчальним процесом тощо. Куратором студентської групи може бути викладач, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
декана біологічного факультету Львівського національного університету

імені Івана Франка

від 1 вересня 2020 р.
Призначити кураторами академгруп на 2020/2021 н.р. наступних працівників біологічного факультету:
Блб-11доц. Перетятка Т.Б.
Блб-12доц. Стасик О.Г.
Блб-13доц. Осташ І.С.
Блб-14доц. Микієвич І.М.
Блб-15доц. Іванця О.Р.
Блб-16асист. Лєсніка В.В.
Бло-11доц. Мерлавського В.М.
Бле-11доц. Цвілинюк О.М.
Блб-21доц. Нагалевську М.В.
Блб-22асист. Масловську О.Д.
Блб-23асист. Дику О.О.
Блб-24доц. Гнатину О.С.
Блб-25доц. Гончаренка В.І.
Блб-26доц. Тарновську А.В.
Бло-21доц. Величко О.І.
Бле-21доц. Джуру Н.М.
Блб-31асист. Колтун І.О. (зоологи)

асист. Жук О.О. (ботаніки)

Блб-32доц. Пацулу О.І. (ф.р)

доц. Великопольську О.Ю. (ф.л.т.)

Блб-33доц. Голуб Н.Я.  (генетика)

доц. Звір Г.І.   (мікробіологія)

Блб-34доц. Сабадашку М.В.   (б/х)

доц. Дику М.В.   (б/ф)

Бло-31доц. Романюк Н.Д.
Бле-31асист Драча Ю.А.
Блб-41доц. Назарук К.М. (зоологи)

доц. Одінцову А.В. (ботаніки)

Блб-42доц. Кобилецьку М.С. (ф.р)

доц. Іккерт О.В. (ф.л.т.)

Блб-43доц. Матійців Н.П.  (генетика)

доц. Галушку А.А.   (мікробіологія)

Блб-44доц. Бродяк  І.В.   (б/х)

доц. Гарасим Н.П.   (б/ф)

Бло-41доц. Король Т.В.
Бле-41доц. Думич О.Я.