Вибіркові курси

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

162 Біотехнологія та біоінженерія

091 Біологія

2024_091-Біологія_4 курс_2024-2025 н.р.

091 Архів

3 семестр

«Отруйні та небезпечні тварини серед нас».

Курс спрямований на вивчення основних видів небезпечних та отруйних тварин України, а також тварин, що можуть трапитися під час подорожей. Подаються правила поведінки з ними, картина отруєння і географія ризику. Наведено основні засади профілактики зіткнень з активно-небезпечними тваринами, засобам персонального захисту та надання першої допомоги після контакту з ними. Розглядають чинники ризику та виживання в природі, аварійне орієнтування на місцевості та використання підручних засобів. Показано і проаналізовано основні небезпеки у високогірних районах, тайги, тундри, пустелі, тропіків та відкритого океану (3 семестр, доцент Дикий І.В., кафедра зоології).

«Медичні рослини і здоровий спосіб життя».

Курс знайомить студентів із основними засадами ведення здорового способу життя, систематикою і номенклатурою лікарських рослин у прикладному аспекті, їх із найбільш поширеними і доступними видами лікарських рослин та основними відомостями про зовнішню будову медичних рослин, їхні еколого-біологічні особливості, біохімічний склад, терапевтичну дію, з методикою заготовлі, зберігання і консервування лікарської сировини; застосування лікарських рослин з метою лікування, фітопрофілактики та ведення здорового способу життя (3 семестр, доцент Начичко В.О., кафедра ботаніки).

«Між життям і смертю: біологія критичних станів і домедична допомога».

Розвиток критичних станів, обумовлених розладами життєво важливих органів і систем (дихання, кровообігу, нейрогуморальної регуляції, гомеостазу, детоксикації та інших), можливий за багатьох захворювань і нещасних випадків. Вони становлять реальну загрозу життю людини, а тому потребують негайної кваліфікованої домедичної допомоги фахівцями з будь-якої спеціальності. Дисципліну розроблено з урахуванням можливості набуття компетентності з питань біології та диференціальної діагностики критичних станів, їхнього фундаментального і прикладного значення для підтримання і збереження життєдіяльності організму. Дисципліну сформовано таким чином, щоб забезпечити студентів необхідними знаннями про біологічні особливості розвитку критичних станів і їхню діагностику. У курсі представлено як теоретичний, так і практичний матеріал з етіології, патогенезу, клінічної симптоматики та наслідків тих захворювань, які призводять до розвитку недостатності органів і систем, а, в подальшому, до критичних станів. У ході вивчення дисципліни будуть розглянуті й охарактеризовані ситуаційні задачі з домедичної допомоги за невідкладних станів. У разі виникнення критичних станів не завжди є час для підготовки або консультації з досвідченими фахівцями. У зв’язку з цим, у дисципліні застосовано принципи навчально-тренувальної програми “Перший на місці події”, проте адаптовано до змісту освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів в Університеті. Алгоритмічний стиль вивчення дисципліни дає можливість студентам набути знань і навичок швидко приймати рішення для надання домедичної допомоги в ситуаціях, що загрожують життю людини: отруєння, ендотоксикоз, гіпоглікемічна кома, діабетична гіперглікемічна кома, анафілактична реакція, анафілактичний шок, бронхіальна астма, гемофілія, гостра серцева недостатність, гостра ниркова недостатність, печінкова дисфункція, гострий панкреатит, венозний тромбоз, емболія, інсульт (3 семестр, доцент Бродяк  І.В., кафедра біохімії).

«Тканинні новоутворення: актуальність, проблеми і парадокси».

Щорічно реєструють понад 19,3 млн ​​нових випадків онкологічних захворювань. У 2021 році в світі від цього захворювання померло близько 10 млн. людей. Чому цей тип захворювань вже багато років залишається на перших місцях серед причин смертності? Що саме має вирішальне значення для ризику захворіти: генетика, спосіб життя, середовище проживання? Як діяти, щоб вберегтися від цих ризиків? На курсі «Тканинні новоутворення: актуальність, проблеми і парадокси» слухачі довідаються про:

  • що таке рак та які є основні форми та види раку
  • основні групи ризику серед населення
  • профілактику онкологічних захворювань та як розпізнати симптоми
  • основні підходи до лікування та їхні наслідки

У курсі буде розкрито загальні принципи і теоретичні положення розвитку злоякісних новоутворень, роль спадковості та факторів внутрішнього і зовнішнього середовища у виникненні раку. Буде розглянуто основні принципи діагностики та лікування злоякісних новоутворень. Студенти вивчатимуть особливості різних  форм і типів раку, реабілітацію хворих і соціально-гігієнічні та індивідуальні заходи профілактики раку. (3 семестр, доцент Шалай Я.Р., кафедра біофізики та біоінформатики).

«Як мікроби керують людиною».

В організмі здорової людини кількість клітин мікробів значно переважає чисельність власних клітин. Було б наївно вважати, що ці крихітні симбіонти не впливають на нас. Але що ми знаємо про них і чи вміємо скеровувати їхню діяльність для своєї користі? Як показали останні дослідження, мікроорганізми, які живуть в тілі людини, впливають на її поведінку, спортивні досягнення, настрій, зовнішній вигляд, самопочуття та здатність протистояти загрозам. А причини ожиріння, аутизму, ряду психічних розладів, алергій, аутоімунних захворювань і онкологій варто шукати в невмінні турбуватись про свою мікробіоту. Тому обравши навчальну дисципліну «Як мікроби керують людиною» Ви отримаєте цілковито нові уявлення про світ мікроорганізмів, а також про те, як зрозуміти і налагодити з ним стосунки. І що, найважливіше, одержані практичні знання зможете використати з метою збереження та зміцнення свого здоров’я. (3 семестр, доцент Колісник Я.І., кафедра мікробіології).

4 семестр

«Основи здорового харчування».

У вільному доступі є дуже багато порад щодо «правильного» чи «єдино істинного харчування» та різноманітних дієт у багатьох модних фуд блогерів. Але тут не може бути стандартних правил та універсальних порад для всіх, оскільки у кожного свій ритм життя та фізіологічні особливості. Тому важливо є, знаючи загальні правила здорового харчування, навчитися застосовувати їх для своїх потреб і власних уподобань та отримувати задоволенні від їжі та життя! Саме у цьому Вам допоможе курс «Основи здорового харчування». (4 семестр, доцент Білонога О.О.,  кафедра фізіології людини і тварин)

«Репродуктивна фізіологія людини та планування сім’ї».

Проблема самореалізації, кар’єрного росту, творчого пошуку є важливою складовою життя сучасної людини. Незважаючи на це, однією з важливих складових нормального повноцінного життя залишається проблема міжособистісних стосунків та батьківства. Тому цей навчальний курс спрямований на вивчення репродуктивного здоров’я, що характеризує: здоров’я репродуктивної системи людини; здатність людей до зачаття і народження дітей (планування вагітності, гарантію безпеки вагітності, пологів, виживання і здоров’я дитини, благополуччя матері, можливість планування наступних вагітностей, в т. ч. і попередження небажаної вагітності); можливість сексуальних відносин без загрози виникнення захворювань, що передаються статевим шляхом (4 семестр, доцент Мерлавський В.М., кафедра фізіології людини і тварин).

«Біобезпека та глобальні ризики».

Пандемія Covit-19 демонструє, що людство стало глобальним, ми всі дуже залежимо один від одного і зворотнього шляху не буде. Це стосується і охорони здоров’я, і зміни клімату, і колективної безпеки – тобто виживання людства на планеті Земля. Біобезпека – відносно нова сфера наукових знань, які необхідні для того, щоб убезпечити людину та середовище навколо неї від збудників, які спричиняють епідемії, пандемії, епіфітотії, епізоотії, для розуміння впливу ГМО, біологічно активних сполук, токсинів та психотропних речовин на організм людини, наслідків використання пестицидів та мінеральних добрив, а також продемонструвати вплив глобального потепління у планетарному масштабі. Уміння брати інформацію з надійних джерел, порівнювати й критично осмислювати її, відсіювати неправду і дезінформацію – стає основою індивідуальної і колективної безпеки (4 семестр, професор Гнатуш С.О., кафедра мікробіології).

«Інвазії видів: «чужі» серед «своїх» 

Вселення нових видів в екологічні системи – природній процес, який відбувається протягом всього періоду існування планети. Однак з діяльністю людини відбувається порушення структури природних екосистем, що впливає їхню на стійкість та стабільність. Відповідно вплив чужорідних організмів буде відбиватися різкіше на екосистемах. Проблема видів-вселенців за останні десятиліття постала дуже гостро і є однією з головних проблем, які стосуються навколишнього середовища. Це пов’язано з тим, що види-вселенці по-особливому впливають на екосистеми.

Метою викладання навчальної дисципліни “Інвазійні види та структура ценозів” є набуття теоретичних знань та практичних навичок про інвазію видів, її причини та наслідки для людини та екосистем. Після вивчення курсу студент повинен знати: основні інвазійні види та їхню біологію; причини інвазії видів; шляхи інвазії видів; наслідки інвазії видів для екосистеми та людини; заходи боротьби з адвентивними видами (4 семестр, доцент Назарук К.СМ., кафедра зоології).

«Екологічна освіта для якості життя».

Зміст навчальної дисципліни побудовано таким чином, щоб надати здобувачам необхідні знання про екологічну освіту як інструмент для прийняття рішень, формування екологічного світогляду і мотивації до дій в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля. Мета дисципліни: задовільнити освітні і кваліфікаційні потреби студентів, посилити їх конкурентоспроможність та затребуваність на ринку праці; розширити знання про екологічну освіту як інструмент для прийняття рішень, формування екологічного світогляду і мотивації до дій в інтересах сталого розвитку для збереження довкілля; виховати ціннісне ставлення до природи, екологічного стилю життя, бажання дбайливо використовувати природні ресурси (4 семестр, доцент Джура Н.М., кафедра екології).

5 семестр

«Людина і космос».

Чи було щось до Великого вибуху? Роль космічних чинників у зародженні життя на планеті Земля. Чому вимерли динозаври? Чи можуть НЛО бути об’єктом наукових досліджень? Озоновий шар і найближче майбутнє планети Земля. Коли почнеться колонізація Сонячної системи? Ці та інші питання і проблеми у курсі доктора біологічних наук, професора Індіанського університету в м. Індіанаполіс, США (2002-2011 рр.) Андрія Бабського (5 семестр, професор Бабський А.М., кафедра біофізики та біоінформатики).

«Виживання в небезпечних умовах».

Сьогодні людина має можливості подорожувати у будь-які куточки світу, де живуть безліч небезпечних тварин. Курс спрямований на вивчення основних небезпечних та отруйних тварин планети. Наведено основні засади профілактики зіткнень з активно-небезпечними тваринами, засобам персонального захисту та надання першої допомоги після контакту з ними. Розглядають чинники ризику та виживання в природі, аварійне орієнтування на місцевості та використання підручних засобів. Показано і проаналізовано основні небезпеки у високогірних районах, тайги, тундри, пустелі, тропіків та відкритого океану (5 семестр, доцент Дикий І.В.., кафедра зоології).

 «Гормони – хімія тіла і відчуттів».

Дисципліна присвячена питанням гормональної регуляції метаболічних процесів, механізмівросту та розвитку клітин, тканин і органів, пристосувальних можливостей організму людини. У програмі курсу детально представлені питання, пов’язані з механізмами дії гормонів (вазопресину, окситоцину, інсуліну, глюкагону, адреналіну, норадреналіну, йодовміснихі статевих гормонів), гормоноподібних речовин (ейкозаноїдів, феромонів), нейромедіаторів (серотоніну, гістаміну, дофаміну), розглядаються аспекти, присвячені рецепції гормонів, шляхів передачі гормонального сигналу. Охарактеризована роль гормонів уфізіологічних інайбільш поширених патологічних процесах і можливість використання цих біологічно активних речовин у діагностиці та лікуванні захворювань (5 семестр, доцент Сабадашка М.В., кафедра біохімії).

 «Секрети суперфудів».

У сучасному швидкому технологічному світі цінність їжі визначається вже не лише поживністю, а й здатністю оберігати організм людини від пошкоджуючих стресових впливів. У курсі – інформація про механізми такого захисту та ТОП 10 нових світових суперфудів у 2022 році. Також – і про інші секрети їжі із суперсилою; про те, що варто знати, обираючи суперфуди на полицях супемаркетів чи у популярних додатках; про простофуди для вегетаріантців і веганів; про БАДи та багато цінного про основи здорового харчування загалом (5 семестр, доцент Мамчур О.В., кафедра фізіології та екології рослин).

 «Гени і формування особистості людини».

Чи людина народжується як “tabula rasa” і в кожного можна розвинути будь які здібності за умови належного виховання? Чи формування особистості людини визначається унікальним змістом її геному і її доля наперед детермінована генами? Як гени впливають на інтелект, темперамент, поведінку, здібності і таланти людини. Чи можуть здібності і таланти людини успадковуватися нащадками? Метою курсу є ознайомити студентів з генетичними та фізіологічними основами формування різних форм поведінки та здібностей людини. Буде проаналізована історія вирішення проблеми «спадковість vs виховання» у формуванні особистості та розкрито сучасний науковий погляд на цю дилему. Студенти ознайомляться з основами етології людини, та генетичної складової формування особистості людини (5 семестр, доцент Матійців Н.П., кафедра генетики та біотехнології).

6 семестр

 «Стрес: біологічні та соціальні аспекти».

Кожен відчував його, всі говорять про нього, але мало хто ставив перед собою питання: що ж таке стрес? На це питання енциклопедії дають таку відповідь:

Стрес – це неспецифічна захисна реакція організму у відповідь на несприятливі зміни внутрішнього та навколишнього середовища.

Проте щоб зрозуміти, що таке насправді стрес достатньо роззирнутися навколо. У світі Інтернету та смартфонів ми не можемо жити поза цим станом. Стрес з’являється у нашому житті із самого ранку, разом із дзвінком будильника. Потім новини з фронту… поширення пандемії грипу…. І знову все за звичною схемою – ранкова штовханина в транспорті, виклик «на килим» до начальника, підлітковий булінг, сварки з сусідами, кепський сон, проблеми зі здоров’ям . І так кожного дня.

Де межа між фізіологічним і патологічним стресом? Чи можна жити без стресу? Наука стверджує, що ні. Життя не терпить постійності та стабільності, і саме життя – головне джерело стресу (6 семестр, доцент Бура М.В., кафедра біофізики та біоінформатики).

«Біологічна криміналістика: слідами злочинця».

Вам подобаються детективи? У вас є мрія займатися судово-медичними дослідженнями? Тоді «Біологічна криміналістика» – те, що вам потрібно вивчити! У центрі уваги цієї дисципліни є розвиток навичок, необхідних для виявлення та забору біологічного матеріалу в місцях злочину, та його аналізу в лабораторії судово-медичної експертизи. Студенти ознайомляться з правилами збирання біологічно значущих доказів (у тому числі крові, сперми, слини, волосся), які можуть бути використані для «передбачуваного тестування» чи «підтверджувального тестування», необхідного для прийняття судових рішень. Студенти зрозуміють на чому базуються принципи аналізу ДНК, зокрема в разі тестів на батьківство. У рамках курсу буде пояснено логіку мислення при аналізі підозрілих речовин, визначення причин пожежі, виявлення конкретних речовини в тканинах людини, правила відбору проб та їхнього аналізу при тероризмі й використанні хімічної чи біологічної зброї. Лекції доповнюються практичними заняттями, на які будуть запрошені працівники відділу біологічних досліджень Львівського НДЕКЦ МВС України   (6 семестр, доцент Стасик О.Г., кафедра біохімії).

«Оранжерейні і культивовані рослини».

Курс знайомить з різноманіттям оранжерейних рослин, їх біолого-екологічними особливостями, ритмами розвитку й використанням при озелененні інтер`єрів. Особливістю курсу є проведення практичних занять у Ботанічному саду. Студенти ознайомляться з головними групами культивованих рослин, закономірностями їх виникнення, агротехнічними прийомами та ресурсним потенціалом (6 семестр, доцент Прокопів А.І., кафедра ботаніки).

«Життя в стилі Zero Waste».

Термін «нуль відходів» виріс із поняття «повна переробка». Проте сьогодні життя в стилі Zero Waste – це насамперед скорочення кількості сміття, його сортування, повторне використання, нове життя старих речей. Жити в стилі Zero Waste – це не тільки екологічно відповідально, але й економічно вигідно. Слухачі курсу отримають покроковий інструктаж для оптимізації використання ресурсів у побуті, пройдуть тренінг для переходу від теорії до практики. Ознайомляться з існуючим путівником «Львівські маршрути нуль відходів», та на основі аналізу функціонування львівських крамниць, кав’ярень, ресторацій внесуть нові об’єкти до путівника чи вилучать уже існуючі (6 семестр, доцент Цвілинюк О.М., кафедра екології)

«Фітодизайн з основами ландшафтного дизайну».

Курс розроблено таким чином, щоб надати здобувачам освіти необхідні знання, що необхідні для майбутніх учителів, які володіють інформацією щодо використання рослинних об’єктів у різних галузях промисловості. За сучасною біотехнологією рослин велике майбутнє, оскільки кліматичні катаклізми, зростання населення і зменшення площ і родючості земель вимагають нових і удосконалених підходів застосування рослин у сільському господарстві, медицині, харчовій, парфумерній і косметичній промисловостях. У ході вивчення дисципліни студенти ознайомляться із типами рослинних угруповань, характеристикою основних засобів фітодизайну, методами проектування об’єктів ландшафтного та інтер’єрного фітодизайну, способами підвищення стійкості рослин до несприятливих чинників середовища, сучасними напрямками фітодизайну. (6 семестр, доцент Кобилецька М.С., кафедра фізіології та екології рослин).

2020_Семестр 3 ДВС_магістри 2 року 091_Біологія

2020-Semestr-3-DVS-mahistry-2-roku (1)

091-Biolohiia_Bakalavr_-4-kurs-2020

091-Biolohiia_Bakalavr_-4-kurs

Силабус_ДВВС_Історія екодумки

Анотація_ДВВС_Інноваційні методи екоосвітньої діяльності

091-Біологія_Бакалавр_ 4 курс_2021_Анотації

2022_091-Біологія_4-kurs_Anotatsii

101 Екологія

2024 рік

ОПП 2020

Перелік вибіркових дисциплін для 3 курсу

Відновлення ґрунтів після військової діяльності (Силабус-2024)

Агроекологія (Анотація-2024)

Біоресурси гідросфери (англ. мовою) (Анотація-2024)

Біорізноманіття ґрунтів та способи його оцінки (2024)

Біоценози в умовах глобальних змін клімату Українських Карпат (2024)

Військова екотоксикологія (Анотація-2024)

Екологічна безпека продуктів харчування (Анотація-2024)

Екологічний туризм заходу України (Анотація-2024)

Екологічні аспекти відновлення міст (Анотація-2024)

Екологічні наслідки війни (Силабус-2024)

Енергозберігаючі технології й екологічне управління (Анотація-2024)

Інноваційні технології в екології (Анотація-2024)

Ландшафтний дизайн Повоєнні виклики (Анотація-2024)

Організація наукової та еколого-проектної діяльності (Анотація-2024)

Органічне землеробство (Анотація-2024)

Освіта для сталого розвитку (Анотація-2024)

ПЗФ України стратегія повоєнного розвитку (Анотація-2024)

Радiоекологічний моніторинг (Силабус-2024)

Фітоценози і їх збереження (Силабус-2024)

ОПП 2022

Перелік вибіркових дисциплін для 2 курсу

Військова екотоксикологія (Анотація-2024)

Вплив військових дій на природно-ресурсний потенціал України (Анотація2024)

Екологічна біохімія (англ. мовою) (Анотація-2024)

Екологія міських систем (Анотація2024)

Екоосвітня діяльність (Силабус2024)

Енергозберігаючі технології (Анотація2024)

Ландшафтний дизайн повоєнні виклики (Анотація2024)

Міжнародні екологічні організації (Анотація2024)

Медична екологія (Анотація-2024)

Освіта для сталого розвитку (Анотація2024)

Організація наукової та еколого-проектної діяльності (Анотація2024)

2023 рік

Дисципліни вільного вибору студентів з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки