Магістр

Діючі навчальні плани та програми курсів:

Спеціальність 091 Біологія

Спеціальність 101 Екологія

101 Екологія

Кваліфікація: Магістр з екології

Проєкти ОПП

ПРОЄКТ_ОПП на 2023-2024 рр.

Запрошуємо стейкхолдерів,  роботодавців, здобувачів, випускників та усіх зацікавлених осіб до обговорення проєкту освітньої програми. Зауваження та пропозиції надсилати гаранту освітньої програми проф. Антоняк Г.Л.  halyna.antonyak@lnu.edu.ua

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Методологія_та_організація_наукових_досліджень

Системний_аналіз_якості_НС

Інноваційна_природоохоронна_діяльність

Сталий_розвиток_та_екоосвітня_діяльність

Магістерський _семінар

Кваліфікаційна_робота_

Геоінформаційні системи в екології

Виробнича_практика

Біорізноманіття_та_екосистемні_послуги

Виробнича(переддипломна)_практика

Екоменеджмент_та_управління_в_екологічній діяльності_

Курсова робота

Промислова_та_військова_екотоксикологія_

Інтелектуальна власність і основи екологічного права

Вибіркові навчальні дисципліни

Екостилі у ландшафтному дизайні_

Збереження зоорізноманіття_

Збереження фіторізноманіття_

Моніторинг та охорона водних ресурсів_

Мікобіота в екосистемахроль і збереження_

Нанотехнології у екологічних дослідженнях_

Охорона рослинного світу й мікобіоти_

Рекреаційні ресурси_

Світовий океан і кліматичні зміни_

Історія екологічної думки_

Екологічний_ризик_та_його прогнозування_

Екологічна політика України_

Біота в екосистемах. Біоремедіація_

Військова_діяльність_і_довкілля

Фітосанітарний моніторинг екосистем

Фітомеліорація і лісівництво

Збалансоване природокористування в агросфері

Органічне виробництво в агросфері

Планування_наукової_кар_єри_та_основи_ринку_праці

Екоурбаністика

Екологічні проблеми туризму

Дистанційне навчання біології

Біологічні_основи_формування_залежностей

Хвороби цивілізації

Інноваційні_методи_екоосвітньої_діяльності

Іcторія екологічної думки

Інклюзивне навчання

Біоетика і біобезпека

Порівняльна педагогіка

Педагогіка дорослих

Cтратегії_адаптації_організмів_

Спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель біології, хімії та здоров’я людини.

Проєкти ОПП

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Програма виїзду експертної групи