Навчальна програма (101 Екологія)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Диф. залік
Геоінформаційні системи в екології 32 16 2:1 Залік
Екоменеджмент та управління в екологічній діяльності 32 16 2:1 Іспит
Інтелектуальна власність і основи екологічного права 16 16 1:1 Залік
Промислова та військова екотоксикологія (англ. мовою) 32 16 2:1 Залік
Системний аналіз якості навколишнього середовища 32 16 2:1 Іспит
Сталий розвиток та екоосвітня діяльність 32 32 2:2 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біорізноманіття та екосистемні послуги 32 16 2:1 Іспит
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Інноваційна природоохоронна діяльність 32 16 2:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Курсова робота
Магістерський семінар 32 32 2:2 Залік
Методологія і організація наукових досліджень 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Військова діяльність і довкілля
Екологічний ризик та його прогнозування
32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича (переддипломна) практика 0:0 Диф. залік
Кваліфікаційна робота 270 0:16,9 Немає
Екологічна політика України 32 2:0 Залік
Дисципліна на вибір 1:Екологічні стилі в ландшафтному дизайні
Нанотехнології в екологічних дослідженнях
32 16 2:1 Залік