Навчальна програма (101 Екологія)

9-й семестр

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Біорізноманіття та екосистемні послуги32162:1Іспит
Виробнича практика0:0Диф. залік
Інноваційна природоохоронна діяльність32162:1Іспит
Курсова робота0:0Курсова робота
Магістерський семінар320:2Залік
Методологія і організація наукових досліджень16161:1Іспит
Дисципліна на вибір 1:Біота в екосистемах. Біоремедіація
Військова діяльність і довкілля
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 2:Екологічний ризик та його прогнозування
Збалансоване природокористування в агросфері
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 3:Збереження зоорізноманіття
Охорона рослинного світу й мікоіботи
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 4:Світовий океан і кліматичні зміни
Фітомеліорація і лісівництво
32162:1Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Виробнича (переддипломна) практика 0:0Диф. залік
Кваліфікаційна робота2700:16,9Немає
Дисципліна на вибір 1:Екоурбаністика
Рекреаційні ресурси
160:1Залік
Збереження фіторізноманіття322:0Залік
Дисципліна на вибір 2:
Екологічна політика України
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 3:Екологічні стилі в ландшафтному дизайні
Історія екологічної думки
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 4:Мікобіота в екосистемах: роль і збереження
Моніторинг та охорона водних ресурсів
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 5:Нанотехнології в екологічних дослідженнях
Органічне виробництво в агросфері
32162:1Залік
Фітосанітарний моніторинг екосистем32162:1Залік