Спеціальність – 101 Екологія

Навчальний план (Екологія)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
Мет. орг. наук. досл. 32 16 2:1 Залік
Управл. та поводж. з відходами 16 0:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологічний менеджмент і аудит 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Методика викл. екол. дисц. у ВШ 16 16 1:1 Іспит
Сратег. стал. розв. 32 16 2:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
32 16 2:1 Залік
Рекреаційні ресурси 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 32 2:2 Іспит
16 16 1:1 Залік
32 16 2:1 Залік