Спеціальність – 101 Екологія

Навчальний план (Екологія)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Іспит
32 16 2:1 Диф. залік
Екоменеджмент 32 16 2:1 Іспит
сталий розвиток 32 32 2:2 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Біорізноманіття 32 16 2:1 Іспит
Інноваційна природоохоронна діяльність 16 0:1 Іспит
науксемінар 32 0:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:
Фіторізноманіття
16 0:1 Залік
Дисципліна на вибір 2:
32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 3:
Охорона рослин
32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 16 2:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:
16 0:1 Залік
Екостилі 16 0:1 Залік
Екополітика 32 16 2:1 Залік