Спеціальність – 101 Екологія

Навчальний план (101 Екологія: ОП Екологія)

 

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32162:1Іспит
32162:1Диф. залік
Екоменеджмент 32162:1Іспит
сталий розвиток32322:2Іспит

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16161:1Іспит
Біорізноманіття 32162:1Іспит
Інноваційна природоохоронна діяльність 160:1Іспит
науксемінар320:2Залік
160:1Залік
Дисципліна на вибір 1:
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 2:
Охорона рослин
32162:1Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
32162:1Залік
Дисципліна на вибір 1:
160:1Залік
Дисципліна на вибір 2:Екополітика
Фіторізноманіття
160:1Залік
Екостилі32162:1Залік