Правила прийому

Правила прийому

2022 рік

Умови прийому до закладів вищої освіти 2022

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2022

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Вступ до магістратури

Програми вступних випробовувань з іноземної мови для здобуття ОС “Магістр” у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 2022 рік

 

Абітурієнту

 

Біологічний

Знайомство з освітніми програмами:

Привіт, наші абітурієнти😍

Починаємо знайомити Вас з нашими освітніми програмами🧑‍🎓👩‍🎓

1) спеціальність 091 Біологія🔬

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією освітньою програмою, з яким Ви можете ознайомитись за посиланням🔽

🧑‍🔬👩‍🔬Метою цієї освітньої програми є формування у випускників комплексу знань, умінь та навичок для вирішення складних задач та практичних проблем у сфері біології, включаючи дослідження біологічних об’єктів, явищ і процесів на різних рівнях організації живої природи та застосування для цього законів, теорій та методів природничих наук🧬

Фахівець може займати первинні посади асистента біолога, лаборанта, техніка-лаборанта, техніка-еколога. Професійна діяльність у сфері біологічних та біомедичних досліджень, сільському господарстві, харчовій та мікробіологічній промисловостях, рибництві, заповідній справі та природоохоронній діяльності, озелененні територій та парковому господарствах, в установах екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у лабораторіях медико-діагностичного профілю і судово-медичної експертизи😱

📍За цією спеціальністю є денна та заочна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 200 місць на денній формі навчання та 60 на заочній формі навчання.

📍Кількість бюджетних місць на денній формі навчання: 134

📍Вартість навчання:
Денна форма – 28826 грн (за рік)
Заочна форма – 20178 грн (за рік)

📍Термін навчання на бакалавраті – 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k= 0,30; min. 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; min. 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k= 0,35; min. 100

( k = коефіцієнт предмету, min. = мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

2) Спеціальність – 162 Біотехнології та біоінженерія🧬

Ми поставили Ваші запитання щодо цієї спеціальності гаранту освітньої програми, завідувачу кафедри генетики та біотехнологій, професору – Федоренку Віктору Олександровичу

Відео-знайомство з спеціальністю Ви можете переглянути нижче за посиланням🔽

👩‍🔬🧑‍🔬Підготовка бакалаврів за освітньою програмою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» має комплексний, характер і зорієнтована на підготовку фахівців з науково-дослідницької і практичної діяльності у наукоємних галузях біотехнології – молекулярній біотехнології, промисловій мікробіології, інженерній ензимології, нанобіотехнології, екобіотехнології, опрацювання біологічних основ біотехнологій нового покоління, вивчення, конструювання, вдосконалення і використання у виробничих процесах об’єктів біотехнології на основі сучасних методів біохімії, мікробіології, генетики, молекулярної біології, генної, геномної і клітинної інженерії, системної, синтетичної і інформаційної біології🔬

📚Суттєвими складовими навчального процесу є залучення студентів до вирішення реальних теоретично і практично важливих завдань через виконання ними дослідницьких курсової і кваліфікаційної робіт за науковою тематикою випускових кафедр і установ, на базі яких виконуються ці роботи, представлення дослідницьких робіт студенів на наукових конференціях, участь студентів в конкурсах, грантових програмах і академічних обмінах з біотехнології🧬

📍За цією спеціальністю є лише денна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 80 місць

📍 Кількість бюджетних місць: 5

📍Вартість навчання: 26006 грн
(за рік)

📍Термін навчання на бакалавраті: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА

k=0,35; m= 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; m= 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k= 0,30; m= 100

(k = конфіцієнт предмету, min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

3) Спеціальність – 101 Екологія☘️

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією освітньою програмою, переглянути можете за посиланням🔽

📚Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони довкілля та сталого
природокористування, що передбачає застосування теорій та методів міждисциплінарних наук🌿

📃Програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками екологічних досліджень, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням через проходження навчальних і виробничих практик; формує фахівців із екологічним способом мислення та свідомістю👩‍💼🧑‍💼

🧑‍🎓👩‍🎓Випускники отримують затребувані ринком праці професійні навички до розв’язання конкретних екологічних проблем, зокрема, збереження біорізноманіття та інших компонентів екосистем в умовах антропогенного навантаження та глобальних змін клімату🌎

📍За цією спеціальністю є лише денна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 65 місць

📍 Кількість бюджетних місць: 35

📍Вартість навчання: 27436 грн
(за рік)

📍Термін навчання: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k= 0,30; m= 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; m= 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k=0,35; m= 100

(k= коефіцієнт предмету; min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

4) спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією спеціальністю, ознайомитись можете за посиланням🔽

📃Метою програми є підготовка бакалаврів освіти – вчителів біології, хімії та здоров’я людини, які мають підвищене зацікавлення до вивчення біологічних та хімічних об’єктів, природоохоронної та просвітницької діяльності, використання інноваційних методів навчання, що суттєво збільшує
можливості його працевлаштування

🧑‍🏫👩‍🏫Виконання програми дає змогу здобувачу сформувати професійні компетентності вчителя закладів загальної-середньої освіти, зорієнтованого на сучасні тенденції розвитку педагогіки, психології, біології, хімії та ін. Ознайомитися із особливостями реалізації дидактичних принципів, методів оволодіння знаннями і формування вмінь. Оволодіти вміннями і навичками організації навчально-виховного процесу учнів на уроках біології, хімії і основ здоров’я, інших формах навчання, оцінювання та перевірки засвоєних знань, керування їхньою пізнавальною діяльністю. Опанувати теоретичні знання і оволодіти практичними навичками, необхідними для викладання різних розділів біології, хімії та основ здоров’я на сучасному рівні.

📍 На першому (бакалаврському) рівні освіти є лише денна форма навчання.

📍 Ліцензійний обсяг: 81 місце

📍Кількість бюджетних місць: 18

📍 Вартість навчання: 27436 грн.
(за рік)

📍Термін навчання: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k=0,30; min=100

МАТЕМАТИКА
k=0,35; min=100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k=0,35; min=100

(k= коефіцієнт предмету; min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

До зустрічі у стінах нашого факультету!

З любов’ю, Студентська рада🤍

 

Додаткова інформація:

Інформаційна система “Конкурс”

Український центр оцінювання якості освіти

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

 

ВСТУПНИКУ НА СТАРШІ КУРСИ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра

Програми фахових випробувань

Вартість навчання у 2018-2019 рр. master-2018

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА