Правила прийому

 

Правила прийому (2023 рік)

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра

2.1.Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів НМТ 2022-2023 років

2.2. Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів ЗНО 2020-2021 років

Додаток 3.Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, для здобуття освітнього ступеня бакалавра; перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів

3.1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання
3.2. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів НМТ, складеного у 2022-2023 роках та творчих конкурсів
3.3. Перелік вагових коефіцієнтів оцінок з предметів ЗНО, складеного у 2020-2021 роках та творчих конкурсів

Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5. Перелікнаказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення)

Додаток 6. Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної компетентності в шкалу 100‑200

Додаток 7. Перелік предметних тестів Єдиного фахового вступного випробування

Додаток 8. Правила прийому до аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році

Додаток 9. Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти за іншою спеціальністю за освітнім ступенем бакалавра до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році

Додаток 10. Інформація про наявність акредитації освітніх програм (спеціальностей) у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2023 році

Додаток 11. Порядок розгляду мотиваційних листів від вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2023 році

Додаток 12. Перелік та структура широких конкурсів

Вступнику в магістратуру

 

 

 

Правила прийому (2022 рік)

Умови прийому до закладів вищої освіти 2022

Правила прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка – 2022

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання

Перелік конкурсних предметів, творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на відкриті, фіксовані та небюджетні конкурсні пропозиції, вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (зовнішнього незалежного оцінювання 2019-2021 років творчих конкурсів), вагових коефіцієнтів 2019-2021 років

Порядок розгляду мотиваційних листів від вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка у 2022 році

Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році

Вступ до магістратури

Програми вступних випробовувань з іноземної мови для здобуття ОС “Магістр” у Львівському національному університеті імені Івана Франка на 2022 рік

 

Абітурієнту

 

Біологічний

Знайомство з освітніми програмами:

Привіт, наші абітурієнти😍

Починаємо знайомити Вас з нашими освітніми програмами🧑‍🎓👩‍🎓

1) спеціальність 091 Біологія🔬

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією освітньою програмою, з яким Ви можете ознайомитись за посиланням🔽

🧑‍🔬👩‍🔬Метою цієї освітньої програми є формування у випускників комплексу знань, умінь та навичок для вирішення складних задач та практичних проблем у сфері біології, включаючи дослідження біологічних об’єктів, явищ і процесів на різних рівнях організації живої природи та застосування для цього законів, теорій та методів природничих наук🧬

Фахівець може займати первинні посади асистента біолога, лаборанта, техніка-лаборанта, техніка-еколога. Професійна діяльність у сфері біологічних та біомедичних досліджень, сільському господарстві, харчовій та мікробіологічній промисловостях, рибництві, заповідній справі та природоохоронній діяльності, озелененні територій та парковому господарствах, в установах екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у лабораторіях медико-діагностичного профілю і судово-медичної експертизи😱

📍За цією спеціальністю є денна та заочна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 200 місць на денній формі навчання та 60 на заочній формі навчання.

📍Кількість бюджетних місць на денній формі навчання: 134

📍Вартість навчання:
Денна форма – 28826 грн (за рік)
Заочна форма – 20178 грн (за рік)

📍Термін навчання на бакалавраті – 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k= 0,30; min. 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; min. 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k= 0,35; min. 100

( k = коефіцієнт предмету, min. = мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

2) Спеціальність – 162 Біотехнології та біоінженерія🧬

Ми поставили Ваші запитання щодо цієї спеціальності гаранту освітньої програми, завідувачу кафедри генетики та біотехнологій, професору – Федоренку Віктору Олександровичу

Відео-знайомство з спеціальністю Ви можете переглянути нижче за посиланням🔽

👩‍🔬🧑‍🔬Підготовка бакалаврів за освітньою програмою за спеціальністю «Біотехнології та біоінженерія» має комплексний, характер і зорієнтована на підготовку фахівців з науково-дослідницької і практичної діяльності у наукоємних галузях біотехнології – молекулярній біотехнології, промисловій мікробіології, інженерній ензимології, нанобіотехнології, екобіотехнології, опрацювання біологічних основ біотехнологій нового покоління, вивчення, конструювання, вдосконалення і використання у виробничих процесах об’єктів біотехнології на основі сучасних методів біохімії, мікробіології, генетики, молекулярної біології, генної, геномної і клітинної інженерії, системної, синтетичної і інформаційної біології🔬

📚Суттєвими складовими навчального процесу є залучення студентів до вирішення реальних теоретично і практично важливих завдань через виконання ними дослідницьких курсової і кваліфікаційної робіт за науковою тематикою випускових кафедр і установ, на базі яких виконуються ці роботи, представлення дослідницьких робіт студенів на наукових конференціях, участь студентів в конкурсах, грантових програмах і академічних обмінах з біотехнології🧬

📍За цією спеціальністю є лише денна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 80 місць

📍 Кількість бюджетних місць: 5

📍Вартість навчання: 26006 грн
(за рік)

📍Термін навчання на бакалавраті: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА

k=0,35; m= 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; m= 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k= 0,30; m= 100

(k = конфіцієнт предмету, min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

3) Спеціальність – 101 Екологія☘️

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією освітньою програмою, переглянути можете за посиланням🔽

📚Метою програми є підготовка висококваліфікованих професійних екологів, здатних розв’язувати
спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі екології, охорони довкілля та сталого
природокористування, що передбачає застосування теорій та методів міждисциплінарних наук🌿

📃Програма спрямована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками екологічних досліджень, враховує новітні вимоги щодо зв’язку теоретичних положень та їхнім застосуванням через проходження навчальних і виробничих практик; формує фахівців із екологічним способом мислення та свідомістю👩‍💼🧑‍💼

🧑‍🎓👩‍🎓Випускники отримують затребувані ринком праці професійні навички до розв’язання конкретних екологічних проблем, зокрема, збереження біорізноманіття та інших компонентів екосистем в умовах антропогенного навантаження та глобальних змін клімату🌎

📍За цією спеціальністю є лише денна форма навчання.

📍Ліцензійний обсяг: 65 місць

📍 Кількість бюджетних місць: 35

📍Вартість навчання: 27436 грн
(за рік)

📍Термін навчання: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k= 0,30; m= 100

МАТЕМАТИКА
k= 0,35; m= 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k=0,35; m= 100

(k= коефіцієнт предмету; min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

4) спеціальність 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ми підготували для Вас відео-знайомство з цією спеціальністю, ознайомитись можете за посиланням🔽

📃Метою програми є підготовка бакалаврів освіти – вчителів біології, хімії та здоров’я людини, які мають підвищене зацікавлення до вивчення біологічних та хімічних об’єктів, природоохоронної та просвітницької діяльності, використання інноваційних методів навчання, що суттєво збільшує
можливості його працевлаштування

🧑‍🏫👩‍🏫Виконання програми дає змогу здобувачу сформувати професійні компетентності вчителя закладів загальної-середньої освіти, зорієнтованого на сучасні тенденції розвитку педагогіки, психології, біології, хімії та ін. Ознайомитися із особливостями реалізації дидактичних принципів, методів оволодіння знаннями і формування вмінь. Оволодіти вміннями і навичками організації навчально-виховного процесу учнів на уроках біології, хімії і основ здоров’я, інших формах навчання, оцінювання та перевірки засвоєних знань, керування їхньою пізнавальною діяльністю. Опанувати теоретичні знання і оволодіти практичними навичками, необхідними для викладання різних розділів біології, хімії та основ здоров’я на сучасному рівні.

📍 На першому (бакалаврському) рівні освіти є лише денна форма навчання.

📍 Ліцензійний обсяг: 81 місце

📍Кількість бюджетних місць: 18

📍 Вартість навчання: 27436 грн.
(за рік)

📍Термін навчання: 4 роки

📍Перелік конкурсних предметів (предметів національного мультипредметного тесту/ ЗНО)

УКРАЇНСЬКА МОВА
k=0,30; min=100

МАТЕМАТИКА
k=0,35; min=100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
k=0,35; min=100

(k= коефіцієнт предмету; min= мінімальна кількість балів для участі в конкурсі)

До зустрічі у стінах нашого факультету!

З любов’ю, Студентська рада🤍

 

Додаткова інформація:

Інформаційна система “Конкурс”

Український центр оцінювання якості освіти

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

 

ВСТУПНИКУ НА СТАРШІ КУРСИ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами навчання вступників для здобуття ступеня магістра

Програми фахових випробувань

Вартість навчання у 2018-2019 рр. master-2018

ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА