Практика

Практика здобувачів вищої освіти є невідємною складовою освітнього процесу. Мета практики – оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці, сформувати професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховати потребу систематично формувати професійні компетентності та навички і творчо застосовувати х у практичній діяльності. Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність і послідовність її проведення при засвоєнні необхідного рівня сформованих професійних та спеціальних компетентностей відповідно до освітніх рівнів, вимог освітніх програм, вимог стандартів вищої освіти. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності, їхні форми, тривалість і терміни проведення визначає навчальний план. Зміст і послідовність практики визначає наскрізна програма.
Студенти біологічного факультету проходять практики на базі Високогірного біологічного стаціонару, Шацького біолого-географічного стаціонару, Ботанічного саду, навчальних і наукових лабораторій Університету, навчальних закладів освіти, наукових установ і виробництв м.Львова. На факультеті працюють міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики, міжфакультетська навчальна лабораторія інструментальних методів дослідження, міжкафедральна навчально-методична лабораторія вивчення біорізноманіття, навчальна лабораторія спектрофотометричних методів дослідження у біології, міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології, еколого-гідробіологічна лабораторія, три науково-дослідні лабораторії та об’єкти, колекції яких є національним надбанням України: Зоологічний музей, Гербарій та колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків.

Наскрізна програма практик_091 Біологія