Міжнародні наукові проєкти

Міжнародні гранти біологічного факультету у 2023 році

Проф. кафедри екології Капрусь І. Я. є виконавцем наукового дослідження у рамках міжнародних грантів з Вігерським парком народовим (Республіка Польща) «Znaczenie leszczyny Corylus avellana w lasach grądowych (na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego)» (2021-2023 рр.). [Значення ліщини в липово-грабових лісах (на прикладі Вігерського парку народового]