Міжнародні наукові проєкти

Проф. кафедри екології Капрусь І. Я. є виконавцем наукових досліджень у рамках міжнародних грантів:
1) з Університетом м. Сарі (Іран) «Investigating of the Iranian Collembola fauna (Arthropoda: Entognatha) and determining their distribution map at the hotbeds of biodiversity and their relationship with the important physical and chemical properties of the soil» (2020-2023 рр.).[Дослідження фауни Collembola Ірану (Arthropoda: Entognatha) та визначення карти поширення видів в осередках біорізноманіття, а також їх зв’язку з важливими фізичними та хімічними властивостями ґрунту]
2) з Вігерським парком народовим (Республіка Польща) «Znaczenie leszczyny Corylus avellana w lasach grądowych (na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego)» (2021-2023 рр.). [Значення ліщини в липово-грабових лісах (на прикладі Вігерського парку народового]