Міжуніверситетський центр колективного користування клітинної біології та біоенергетики