Міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Завідує – Іжовська І. М.

Міждисциплінарна навчальна лабораторія віртуальних методів у біології створена з метою якісної підготовки студентів освітнього рівня бакалавр та магістр, які слухають відповідні курси на кафедрі мікробіології, а також для надання кваліфікованої допомоги особам, які проходять на кафедрі освітньо-науковий чи науковий рівень підготовки.

У процесі діяльності навчальна лабораторія виконує такі функції:

• запровадження віртуальних методів навчання мікробіології, вірусології, імунології;
• допомога в організації позааудиторної і самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання;
• допомога в організації дистанційного навчання;
• облік стану та наявності навчально-методичного забезпечення дисциплін;
• методичне забезпечення використання експериментального обладнання, технічних засобів навчання та комп’ютерних технологій викладачами і студентами;
• забезпечення індивідуальної роботи викладачів, аспірантів і студентів, консультацій науково-педагогічних працівників;
• створення належних умов проходження стажування працівників інших навчальних закладів.

Основними завданнями навчальної лабораторії є допомога викладачам та студентам у проведенні навчального і наукового процесу, який пов’язаний із мікробіологічними, вірусологічними, імунологічними методами дослідження. Зокрема, навчальна лабораторія:

• забезпечує умови проведення на високому науковому, методичному і технічному рівні практичних занять та лабораторних робіт;
• забезпечує належні умови для виконання студентами курсових, бакалаврських, магістерських робіт;
• сприяє проведенню наукових досліджень аспірантами та докторантами кафедри згідно тематики їхніх дисертацій;
• допомагає проводити методичні і наукові семінари;
• забезпечує всім учасникам навчального процесу безпечні умови праці відповідно до вимог встановлених чинним законодавством;
• підтримує у належному технічному стані прилади, обладнання та матеріали для виконання лабораторних, практичних робіт та наукових досліджень;
• розмішує інформаційні матеріали на веб-сторінці та підтримує її на належному рівні.

Навчально-методичне забезпечення лабораторій формується з:

• навчальних і робочих програм відповідних дисциплін;
• методичних рекомендацій для виконання лабораторних робіт, дослідів спостережень, практикумів;
• довідникової і нормативно-технічної літератури;
• інших навчально-методичних матеріалів.

Співробітники

завідувачІЖОВСЬКА Ірина Михайлівназавідувач
провідний спеціалістКЛИМ Ірина Романівнапровідний спеціаліст
інженерЯРМОЛЮК Ірина Володимирівнаінженер