Лабораторія колекція культур мікроорганізмів

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Дослідження

Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків (Колекція) Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у 1995 році на базі кафедри генетики і біотехнології та функціонувала в межах НДЛ-45 «Генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків».

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 472-р. включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне надбання України.

У 2016 році за рішенням вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка (наказ №О-34 від 04.03.2016 р.) створено структурний підрозділ університету «Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків».

Колекція налічує 3141 одиниць зберігання і постійно поповнюється. Головним об’єктом Колекції є актинобактерії – продуценти антибіотиків та інших біологічно активних речовин (2791 штамів).

 Фонди:

  1. Типові лабораторні штами актиноміцетів – продуцентів антибіотиків (бета-лактамів, маміноглікозидів, макролідів, тетрациклінів, антрациклінів, ангуциклінів, полієнів, тіопептидів, глікопептидів та ін.) та їхні похідні із зміненою здатністю до синтезу антибіотиків і стійкістю до них.
  2. Штами актиноміцетів, які містять рекомбінантні молекули ДНК з клонованими генами біосинтезу антибіотиків та антибіотикорезистентності;
  3. Ізоляти з природних біотопів (Кримський п-ів, Антарктида) 16 родів. Серед них станом на 2021 рік виявлено продуцентів 14 нових сполук, фітогормонів, ферментів, здатні до трансформації нерозчинних елементів мінерального живлення рослин;
  4. Штами грам-позитивних і грам-негативних бактерій, дріжджів та грибів, в т.ч. фітопатогенних.

На базі Колекції аспіранти кафедри генетики і біотехнології виконують дисертаційні роботи:

  • Актиноміцети з ризосфери ялівцю високого Juniperus excelsa Bieb.: генетичне різноманіття та біосинтетичні властивості (Степан Тістечок, науковий керівник – зав. Колекції, к.б.н. Олександр Громико);
  • Біотехнологічний потенціал актиноміцетів ризосфери Phyllostachys viridi-glaucescens (carr.) A. Et С.Riviere (Анна Качор, науковий керівник – зав. Колекції, к.б.н. Олександр Громико).

Співробітники

завідувачГРОМИКО Олександр Миколайовичзавідувач
інженерАРАВІЦЬКА Олександра Валеріївнаінженер
інженерВасиленко Аннаінженер
інженерРОМАН Іван Івановичінженер
інженер (сумісник)СИРВАТКА Василь Ярославовичінженер (сумісник)
аспірантТістечок Степан Івановичаспірант

Дослідження

Основні завдання Колекції:
 накопичення, надійне збереження та вивчення генетичних ресурсів;
 генетична і фенотипова паспортизація об’єктів Колекції (штами
мікроорганізмів, рекомбінантні молекули ДНК) для забезпечення їхнього
ефективного використання в наукових, навчальних та практичних цілях;
 формування електронної бази даних.
 Основні напрями науково-дослідної роботи:
 виділення актинобактерій з природних біотопів;
 багатофазний таксономічний аналіз ізолятів, що включає філогенетичні,
хемотаксономічні, морфологічні та фізіологічні характеристики;
 оцінка генетичного та біотехнологічного потенціалу колекційних штамів
актинобактерій (антагоністичні фітостимулювальні, ферментативні
активності тощо)
 скринінг продуцентів нових біологічно активних речовин.

У 2018-2019 н.р. в межах навчальної діяльності Колекції аспірант кафедри
генетики і біотехнології виконує дисертаційну роботу «Актиноміцети з ризосфери ялівцю
високого Juniperus excelsa Bieb.: генетичне різноманіття та біосинтетичні властивості»
(Науковий керівник – Громико О.М.); студенти кафедри генетики і біотехнології Скворцова
Марина, Бабко Анастасія, Мушинська Вікторія, Ребець Андрій, Карачковська Анна виконують
курсові, Мицик Юлія, Василенко Анна, Чорнобай Володимир магістерські роботи.