Лабораторія колекція культур мікроорганізмів

  • Про лабораторію
  • Співробітники
  • Дослідження

Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків (Колекція)
Львівського національного університету імені Івана Франка заснована у 1995 році на
базі кафедри генетики і біотехнології та функціонувала в межах НДЛ-45 «Генетики,
селекції та генетичної інженерії продуцентів антибіотиків».
Розпорядженням Кабінету міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 472-р.
включена до Державного реєстру наукових об’єктів, що становлять національне
надбання України.
У 2016 році за рішенням вченої ради Львівського національного університету
імені Івана Франка (наказ №О-34 від 04.03.2016 р.) створено структурний підрозділ
університету «Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків».
Колекція налічує 3123 одиниць зберігання і постійно поповнюється. Головним
об’єктом Колекції є актиноміцети – продуценти антибіотиків та інших біологічно
активних речовин (2748 штамів).

Колекція включає:
 типові лабораторні штами актиноміцетів – продуцентів антибіотиків (бета-
лактамнів, аміноглікозидів, макролідів, тетрациклінів, антрациклінів,
ангуциклінів, полієнів, тіопептидів, глікопептидів та ін.) з
антибактерійними, фунгіцидними, протипухлинними, анти паразитарними
та іншими властивостями;
 штами актиноміцетів із зміненою здатністю до синтезу антибіотиків та
стійкістю до них;
 ауксотрофні штами актиноміцетів;
 штами актиноміцетів, які містять рекомбінантні молекули ДНК з
клонованими генами біосинтезу антибіотиків та
антибіотикорезистентності;

 штами актиноміцетів, виділені з природних біотопів, серед яких
продуценти 13 нових біологічно активних сполук, продуценти
фітогормонів, штами, здатні до трансформації нерозчинних елементів
мінерального живлення рослин;
 штами гран-позитивних і грам-негативних бактерій, фітопатогенних
бактерій і грибів;
 рекомбінантні молекули ДНК з генами біосинтезу антибіотиків, генами
стійкості до антибіотиків, генами плейотропної регуляції вторинного
метаболізму тощо.

Співробітники

завідувачГромико Олександрзавідувач
інженерБілик Богданінженер
інженерВасиленко Аннаінженер
старший лаборант (сумісник)МИЦИК Юлія Ярославівнастарший лаборант (сумісник)
аспірантТістечок Степан Івановичаспірант

Дослідження

Основні завдання Колекції:
 накопичення, надійне збереження та вивчення генетичних ресурсів;
 генетична і фенотипова паспортизація об’єктів Колекції (штами
мікроорганізмів, рекомбінантні молекули ДНК) для забезпечення їхнього
ефективного використання в наукових, навчальних та практичних цілях;
 формування електронної бази даних.
 Основні напрями науково-дослідної роботи:
 виділення актинобактерій з природних біотопів;
 багатофазний таксономічний аналіз ізолятів, що включає філогенетичні,
хемотаксономічні, морфологічні та фізіологічні характеристики;
 оцінка генетичного та біотехнологічного потенціалу колекційних штамів
актинобактерій (антагоністичні фітостимулювальні, ферментативні
активності тощо)
 скринінг продуцентів нових біологічно активних речовин.

У 2018-2019 н.р. в межах навчальної діяльності Колекції аспірант кафедри
генетики і біотехнології виконує дисертаційну роботу «Актиноміцети з ризосфери ялівцю
високого Juniperus excelsa Bieb.: генетичне різноманіття та біосинтетичні властивості»
(Науковий керівник – Громико О.М.); студенти кафедри генетики і біотехнології Скворцова
Марина, Бабко Анастасія, Мушинська Вікторія, Ребець Андрій, Карачковська Анна виконують
курсові, Мицик Юлія, Василенко Анна, Чорнобай Володимир магістерські роботи.