Лабораторія екологічних досліджень

 • Про лабораторію
 • Співробітники

Лабораторія екологічних досліджень функціонує при кафедрі екології біологічного факультетут та створена наказом ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № О-38 від 22.04.2021 року. Роботу лабораторії забезпечує штат у складі двох працівників: завідувач лабораторії Юрій Драч та інженер 1-ї категорії Ірина Петрович.

Метою лабораторії є підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів, магістрів, аспірантів, що навчаються на кафедрі екології та інших кафедрах біологічного факультету за напрямами підготовки 101 – Екологія.

Лабораторія виконує такі функції:

 • забезпечує фахові умови для проведення лабораторних і практичних занять із дисциплін, які викладають працівники кафедри екології для студентів спеціальності 101 – Екологія;
 • організація навчально-наукової роботи студентів, аспірантів, розробку тематичних планів і завдань щодо поглибленого вивчення екологічних дисциплін;
 • забезпечує належні умови для проведення експериментальних досліджень за програмами курсових робіт, дипломних проектів бакалаврів, магістрів, аспірантів;
 • бере участь у проведенні наукових досліджень згідно із затвердженими тематиками кафедри екології;
 • допомагає працівникам кафедри у підготуванні до друку загально-кафедральних методичних і наукових публікацій.
 • активізує співпрацю з навчально-методичної роботи у галузі екологічних досліджень з провідними університетами України.
 • допомагає у підготовці та забезпеченні навчальних і виробничих практик, наукових семінарів, конференцій тощо.

Основним завданням Лабораторії є допомога викладачам кафедри екології у проведенні навчально-наукового процесу, який пов’язаний із екологічними дослідженнями  на різних рівнях його прояву, зокрема:

 • Забезпечення колекційним матеріалом занять із дисциплін, які проводять викладачі кафедри, проведення його каталогізації, ефективного збереження і використання;
 • Забезпечення експедиційних, камеральних і лабораторних умов для оволодіння студентами вміннями та навичками дослідницької роботи;
 • Надання методичних консультацій студентам при виконанні курсових і дипломних робіт;
 • Забезпечення проведення наукових досліджень викладачами, аспірантами та студентами кафедри, організація науково-технічної бази для наукових досліджень;
 • Запровадження у навчальний процес кафедри новітніх методик, пов’язаних із комплексними науковими екологічними дослідженнями оцінки стану навколишнього середовища, компонентів біосфери (повітря, вод, ґрунтів, біоти), зокрема.

Працівники лабораторії у свому доробку мають понад 30 наукових праць, у тому числі статті у фахових виданнях України, іноземних та виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Співробітники

завідувачДРАЧ Юрій Анатолійовичзавідувач