Лабораторія лабораторія інструментальних методів дослідження

 • Про лабораторію
 • Співробітники
 • Дослідження

ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Працівники лабораторії беруть участь у навчальному процесі шляхом:

 • проведення лабораторних та практичних занять;
 • читання лекційних курсів із теорії та практики хроматографічного аналізу та електронної мікросокпії;
 • виконання досліджень із застосуванням методів високоефективної рідинної хроматографії та електронної мікроскопії для дисертаційних, дипломних та курсових робіт;
 • проведення науково-навчальних семінарів;
 • стажування науково-педагогічних працівників.

Працівники лабораторії беруть участь у проведенні розділення та визначення якісного й кількісного складу різноманітних речовин у біологічних та інших зразках:

 • коротколанцюгових органічних кислот;
 • ароматичних сполук;
 • фотосинтезувальних пігментів;
 • антибіотиків.

Працівники лабораторії проводять роботи з електронномікроскопічного дослідження біологічних об’єктів:

 • різних видів мікроорганізмів;
 • біомембран зародків риб;
 • процесів диференціації та проліферації клітин кісткового мозку;
 • травних залоз заражених і незаражених молюсків;
 • ультраструктури клітин зони росту рослин;
 • підшлункової залози;
 • ендосом;
 • наночастинок;
 • клітин мозку Drosophila melanogaster.

Працівники лабораторії проводять консультації та надають допомогу у разі спільних досліджень з питань та методології:

 • хроматографічного розділення речовин біологічного походження;
 • спектрофотометричного аналізу низькомолекулярних речовин у біологічних зразках;
 • одержання аналітичних кількостей біологічно активних речовин різноманітної природи;
 • електронномікроскопічних досліджень

Співробітники

завідувач (сумісник)ГАЛУШКА Андрій Андрійовичзавідувач (сумісник)
провідний спеціалістКУЛАЧКОВСЬКИЙ Олександр Романовичпровідний спеціаліст

Дослідження

Обладнання лабораторії та його можливості

Лабораторію укомплектовано двома блоками приладів і обладнання, необхідного для:

 1. Високоефективної рідинної хроматографії:
 • системою підготовки чистої води Crystal E Bio;
 • генератором азоту Parker Balston N2–04;
 • двома помпами Varian ProStar 210/218;
 • модулем колонок Varian ProStar 500–LC;
 • PDA детектором Varian ProStar 335;
 • детектором Agilent Technologies ELSD 385;
 • ПК з керуючою програмою Galaxie10.0.5590.

Наявні колонки для обернено-фазної хроматоргафії: Pursuit 5 C18, S250×4,6; Polaris 5 C18-A, S250×4,6; PLRP-S 300Å 5 µm, 250×4.6 мм.

Зазначене обладнання є бінарною системою обернено-фазної високоефективної рідинної хроматографії (RP-HPLC), яка дає змогу проводити розділення речовин у градієнтному режимі та реєструвати спектр поглинання світла кожною з виявлених речовин у ультрафіолетовій і видимій ділянці.

Обладнання дає змогу здійснювати якісний і кількісний аналіз дуже широкого спектра органічних речовин. Можливе використання колонок замовника, що дає змогу проводити інші види високоефективної рідинної хроматографії, що суттєво розширює спектр аналізованих речовин.

 1. Електронномікроскопічних досліджень:
 • електронним трансмісійним мікроскопом ПЕМ-100;
 • ультрамікротомами УМТП-2 та УМТП-6;
 • ультразвуковим дезінтегратором УЗДН–2Т.

Електронний мікроскоп дає змогу досліджувати ультраструктуру різних об’єктів з роздільною здатністю від 0,5 нм та збільшенням до 400 000 разів.

Для того, щоб скористатися послугами лабораторії, потрібно звертатися на електронну адресу завідувача лабораторії andriy.halushka@lnu.edu.ua