Галушка Андрій Андрійович

Посада: доцент кафедри мікробіології, завідувач Міжфакультетської навчальної лабораторії інструментальних методів дослідження

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): +380 32 239 43 57, +380 32 239 40 53

Електронна пошта: andriy.halushka@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Мікробіота породних відвалів вугільних шахт; безбарвні сіркові бактерії; біогенез гідроген сульфіду та його вплив на мікроорганізми; хроматографічне визначення речовин у сумішах; поглинання феруму мікроорганізмами.

Курси

Вибрані публікації

  • Пат. 44720 Україна, МПК C 02 F 1/70, C 02 F 3/34, C 12 N 1/20. Спосіб очищення води від іонів важких металів мікроорганізмами / Гудзь С. П., Перетятко Т. Б., Галушка А. А., Гнатуш С. О.; заявник і власник патенту Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u200904861 ; заявл. 18.05.09 ; опубл. 12.10.09, Бюл. №19.
  • Перетятко Т. Б. Використання органічних сполук сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfovibrio / Т. Б. Перетятко , А. А. Галушка, С. О. Гнатуш, О. М. Мороз,  О. І. Подопригора, І. Р. Клим, С. П. Гудзь // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2006. – В. 18. – С. 157-160.
  • Галушка А. А. Бактерії циклу сірки та їх роль у природі / А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 61-77.
  • Галушка А. А. Структурно-функціональні зміни в клітинах мікроорганізмів при дії гідроген сульфіду / А. А. Галушка, С. П. Гудзь // Біологічні Студії. – 2009. – Т. 3, № 2. – С. 141–148.
  • Галушка А. А. Вплив гідроген сульфіду на білковий склад клітинної стінки дріжджів Saccharomyces cerevisiae / А. А. Галушка, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь // Біологічні студії. – 2012. – Т. 6, № 3. – С. 125–134.
  • Мороз О. Використання різних акцепторів електронів бактеріями Desulfuromonas sp., виділеними з озера Яворівське / О. Мороз, Н. Гуль, А. Галушка, Г. Звір, Б. Борсукевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 322–334.
  • Шоляк К. В. Використання фумарату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 і Desulfotomaculum sp. / К. В. Шоляк, Т. Б. Перетятко, С. П. Гудзь, С. О. Гнатуш, Н. С. Верхоляк, А. А. Галушка // Мікробіологічний журнал. – 2015. – Т. 77, № 5. – С. 20–28.
  • Чайка О. Використання фумарату бактеріями Desulfuromonas sp. / О. Чайка, Т. Перетятко, С. Гудзь, А. Галушка // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – Т. 24, № 2. – С. 332–337.
  • Peretyatko T. Role of bacteria of the reducing stage of sulfur cycle, isolated from different biotopes, in the purification of environment from the pollutants / T. Peretyatko, A. Halushka, O. Chaika, N. Verkholiak // 7th International Weigl Conference : Abstract book, Lviv, September 26-29, 2017. – Lviv, 2017. – P. 187.

Біографія

Народився 1 жовтня 1984 р. у м. Львів. Мікробіолог та вірусолог, кандидат біологічних наук (2011). Тема дисертації: “Структурно-біохімічні зміни в клітинах мікроорганізмів за умов впливу гідроген сульфіду”.

Закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (2006), аспірантуру (2009). У 2009–13 рр. – асистент, з 2013 р. – доцент кафедри мікробіології, завідувач міжфакультетської лабораторії інструментальних методів дослідження Львівського університету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!