Методологія наукових досліджень у мікробіології (англійською мовою)

Тип: Нормативний

Кафедра: мікробіології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Галушка А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Дисципліна Методологія наукових досліджень у мікробіології є нормативною, яку викладають у межах ОПП “Мікробіологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів спеціальності 091 Біологія та біохімія. Читають у 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за ЄКТС).

Матеріали

Методичні вказівки

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус

Завантажити силабус