Єфіменко Наталія Валентинівна

Посада: завідувач Навчальної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: nataliya.yefimenko@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у ResearchGate: www.linkedin.com

Наукові інтереси

функціональна біохімія, біохімія патологічних станів, ензимологія, молекулярна біологія.

Працює в напрямку досліджень молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов алкогольної інтоксикації.

Публікації

  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Климишин Н.І., Сибірна Н.О. Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран за умов алкогольної інтоксикації // Медична хімія – 2007. – Т.9, №4. – С.42-43.
  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Прокопів М.В., Свищ Т.О., Багира Л.І., Дудок К.П., Сибірна Н.О. Дослідження окремих метаболітів перекисно-окиснюваних процесів у системі крові за алкогольної інтоксикації // Молодь та поступ біології: Зб.тез третьої Міжнародної наук.конференції студ. і асп. (23-27 квітня 2007р.) – Львів,2007. – С.54-55.
  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Федорович А.М., Сибірна Н.О. Процеси депонування оксиду азоту дезоксигемоглобіном у модельних дослідах за умов хронічної алкогольної інтоксикації // Зб.тез Міжнародної наук. конференції – Львів, 2008. – С.53-55.
  • Дудок К. П., Влох І. Й., Влох Р. О., Дудок Т. Г., Федорович А. М., Єфіменко-Ільчишин Н. В., Шкаволяк А. В., Сибірна Н. О. Структурно- функціональний стан еритроцитів, вміст ліганд них форм гемоглобіну і молекул середньої маси у крові людей, хворих на шизофренію // Біологічні судії – 2010. – Т.4, №1. – С.15-27.

Біографія

Освіта вища. Спеціальність: Біохімік людини та тварини. Біолог. Викладач біології і хімії.

Досвід роботи:

з 2002 р. працювала на посаді старшого лаборанта кафедри мікробіології,

з 2005 р. переведена на посаду інженера кафедри біохімії,

з 2007 р. переведена на посаду інженера І категорії,

з 2016р. переведена на посаду завідувача міжкафедральної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження у біології ЛНУ ім. І. Франка.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію «NO-залежна регуляція морфофункціонального стану тромбоцитів та еритроцитів крові за умов алкогольної інтоксикації» 03.00.04 – біохімія.

Педагогічний стаж: більше 5 років.

Теперішня посада: Завідувач навчальної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження у біології кафедри біохімії біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Виступала з доповідями (усні , стендові ) на наукових міжнародних конференціях.

Участь у науково-дослідній тематиці: “Структурно-функціональні та біохімічні характеристики компонент крові за алкогольної інтоксикації” – Державний реєстраційний номер 0107U007419
Термін виконання: 01.07-12.09

Гранти:

Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Role of the system protection antioxidant and NO regulation of morphological and functional state of plateletes and erythrocytes under alcohol intoxication”.