Єфіменко Наталія Валентинівна

Посада: завідувач Навчальної лабораторії спектрофотометричних методів дослідження

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Наукові інтереси

функціональна біохімія, біохімія патологічних станів, ензимологія, молекулярна біологія.

Працює в напрямку досліджень молекулярних механізмів регуляції морфофункціонального стану клітин крові за умов алкогольної інтоксикації.

Публікації

  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Климишин Н.І., Сибірна Н.О. Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран за умов алкогольної інтоксикації // Медична хімія – 2007. – Т.9, №4. – С.42-43.
  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Прокопів М.В., Свищ Т.О., Багира Л.І., Дудок К.П., Сибірна Н.О. Дослідження окремих метаболітів перекисно-окиснюваних процесів у системі крові за алкогольної інтоксикації // Молодь та поступ біології: Зб.тез третьої Міжнародної наук.конференції студ. і асп. (23-27 квітня 2007р.) – Львів,2007. – С.54-55.
  • Єфіменко-Ільчишин Н.В., Федорович А.М., Сибірна Н.О. Процеси депонування оксиду азоту дезоксигемоглобіном у модельних дослідах за умов хронічної алкогольної інтоксикації // Зб.тез Міжнародної наук. конференції – Львів, 2008. – С.53-55.
  • Дудок К. П., Влох І. Й., Влох Р. О., Дудок Т. Г., Федорович А. М., Єфіменко-Ільчишин Н. В., Шкаволяк А. В., Сибірна Н. О. Структурно- функціональний стан еритроцитів, вміст ліганд них форм гемоглобіну і молекул середньої маси у крові людей, хворих на шизофренію // Біологічні судії – 2010. – Т.4, №1. – С.15-27.

Біографія

Дата народження: 3 березня 1983 р.

Освіта вища, спеціальність біолог-біохімік людини та тварини. Викладач біології і хімії.

З 1999 по 2005 рр. навчалася на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2002 р. працювала ст. лаб. кафедри мікробіології, з 2005 р. інженером кафедри біохімії.

З 2005р. навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. Проходила стажування на кафедрі лабораторної діагностики медичної академії імені Ф.Скубічевського в м. Люблін (Польща) з 1 липня 2006 року по 1 серпня 2006 року.

Проекти

Виступала з доповідями (усні , стендові ) на наукових міжнародних конференціях.

Участь у науково-дослідній тематиці: “Структурно-функціональні та біохімічні характеристики компонент крові за алкогольної інтоксикації” – Державний реєстраційний номер 0107U007419
Термін виконання: 01.07-12.09

Гранти:

Індивідуальний грант від Західно-Українського біомедичного наукового центру (West-Ukrainian BioMedical Research Center) “Role of the system protection antioxidant and NO regulation of morphological and functional state of plateletes and erythrocytes under alcohol intoxication”.