Яремчук Марія Михайлівна

Посада: завідувач Міжкафедральної навчальної лабораторії математичних методів у біології

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: mariya.yaremchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Вивчення дії електромагнітного випромінювання радіодіапазону на життєздатність і процеси запліднення та ембріогенезу

Публікації

 1. Яремчук М. Аналіз модифікуючого впливу зеленого низькоінтенсивного випромінювання різної тривалості на ріст та проростання Allium / Р. Андріїв, О. Семочко, М. Яремчук , М. Бура // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). – С. 40.
 2. Tarnovska A. Free Radical Processes in Cold-Blooded and Warm-blooded Animals under the Action of Physico-Chemical Factors. Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies / А. Tarnovska, А. Heneha, О. Semochko, М. Yaremchuk // Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies. Wieloautorska praca monograficzna pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Sebastiana Szmyjdy. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. Słupsk. – 2023. – St. 271 -293.
 3. Яремчук М. М. Стан перекисного окиснення ліпідів зародків в’юна упродовж ембріогенезу за впливу електромагнітного випромінювання / М. М. Яремчук, М. В. Дика // Молодий вчений, №4 (92), 2021 р. – С. 4-7.
 4. Tarnovska A. V. Free radical processes in cold-blooded and warm-blooded animals under the action of physicochemical factors / A. V. Tarnovska, A. B. Heneha, O. M. Semochko, M. M. Yaremchuk // Ekologia w dyskursie. II Konferencja Naukowa Wokół Animal Studies. Książka abstraktów 17-18 czerwca 2021 r. Akademia Pomorska w Słupsku. Słupsk. – 2021. – P. 22.
 5. Яремчук М. М. Вміст вторинних продуктів ліпопероксидації у зародках в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, О.М. СЕМОЧКО, А.Б. ГЕНЕГА, М.В. ДИКА, А.В. ТАРНОВСЬКА, Ю.Г. ШКОРБАТОВ , Д.І. САНАГУРСЬКИЙ, О.М. ЩЕБЕНТОВСЬКА, А.К. КОСТИНЮК // ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ТА КЛІНІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ. – 2020. – №2 (90). С. 30–35.
 6.  Тарновська А. В. Морфологічні зміни у зародках в’юна Misgurnus fossilis L. за дії антибіотиків класу фторхінолонів / А. В. Тарновська, А. Б. Генега, О. М. Семочко, М. М. Яремчук// Молодий вчений. – 2019. – № 3 (67). – С. 218–223.
 7.  Тарновська А.В. Аналіз спермограм чоловіків середньої вікової групи (30-39 років) при тератозооспермії та астенозооспермії / Тарновська А.В., Генега А.Б., Семочко О.М., Яремчук М.М., Яцків О.М. // Молодий вчений, №9 (61), 2018 р. – С. 286-289.
 8.  Тарновська А.В. Перекисне окиснення ліпідів у зародках в’юна протягом раннього ембріогенезу за впливу антибіотику фторхінолонового ряду бороцину / Тарновська А.В., Генега А.Б.,Семочко О.М., Яремчук М.М. // Молодий вчений, №9 (61), 2018 р. – С. 290-293.
 9.  Яремчук М. М. Вплив мікрохвильового випромінювання на вільнорадикальні процеси і активність Na+, K+–АТФ-ази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2015. – Т. 9, № 1. – С. 97–108.
 10.  Яремчук М. М. Порівняльний аналіз впливу мікрохвильового випромінювання на активність Na+, K+–АТФази зародків в’юна / М. М. Яремчук, М.В. Дика, С. М. Мандзинець, Д. І. Санагурський // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2015. –№ 1. – С. 32–38.
 11.  Яремчук М. М. Активність прооксидантно-антиоксидантної системи в зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // Укр. біохім. журнал. – 2014. – Т. 86, № 5. – С. 142–150.
 12. Яремчук М. М. Процеси ліпопероксидації зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, М. В. Дика, Д. І. Санагурський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 64. – С. 82–89.
 13. Яремчук М. М. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на біологічні об’єкти / М. М. Яремчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 65. – С. 34–49.
 14. Яремчук М. М. Особливості гідролізу АТФ Na+, K+–АТФ-азою мембран зародків в’юна за дії випромінювання частоти мобільного зв’язку / М. М. Яремчук, С. М. Мандзинець, М. В. Бура, Н. П. Гарасим, Д. І. Санагурський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 68. – С. 233–243.
 15. Яремчук М. М. Зміна ферментативної активності Na+, K+–АТФази зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання / М. М. Яремчук, С. М. Мандзинець, М. В. Дика, М. В. Бура, Д. І. Санагурський // Вісник Харківського ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія Біофізичний вісник. – 2013. – Вип. 30, № 2. – С. 95–101.

Біографія

Дата народження: 10 червня

Освіта вища. Спеціальність Біофізик. Викладач біології і хімії.

У 2012 р. закінчила кафедру біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2012 по 2015 рр. – аспірант кафедри біофізики та біоінформатики (стаціонарна форма), спеціальність 03.00.02 – біофізика.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+-АТФази зародків в’юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”. Наук. кер. проф. Санагурський Д.І.