Капрусь Ігор Ярославович

Посада: професор кафедри екології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: ihor.kaprus@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Профіль у Academia.edu: www.scopus.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфери наукових і освітніх інтересів:
ґрунтова біологія, екологія, зоологія, зоогеографія, порівняльна морфологія
Collembola.

Курси

Публікації

Деякі публікації за останні 6 років у міжнародних періодичних виданнях,
які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

 1. Kaprus’ I.J., Paśnik G. New Siberian “spineless” species of Thalassaphorura Bagnall, 1949 (Collembola, Onychiuridae), with a key to world species of the genus // Zootaxa. – 2017. – Vol. 4362 (2). – P. 225–245. (DOI: 10.11646/zootaxa.4362.2.3;
  https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4362.2.3)
 2. Özata M.A., Sevgili H., Kaprus’ I.J. Contribution to the Collembola (Hexapoda) fauna of Turkey from Ordu and Rize provinces) // Biharean Biologist, 2017. –11 (2). – С. 117–120.
  http://biozoojournals.ro/bihbiol/cont/v11n2/bb_e162207_Sevgili.pdf
 3. Kaprus’ I., Shayanmehr M., Kahrarian M. Yoosefi Lafooraki E. Three new species of Onychiuridae Lubbock, 1871(Collembola, Poduromorpha) from Iran // Zootaxa. – 2017. – Vol. 4291 (2). – P. 335–346. (DOI: 10.11646/zootaxa.4291.2.6;
  https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4291.2.6)
 4. Özata M.A., Sevgili H., Kaprus’ I.J. New records of springtail fauna (Hexapoda: Collembola: Entomobryomorpha) from Ordu Province in Turkey // Turkish Journal of Zoology. – 2017. – Vol. 41. – P. 24–32. (DOI: 10.3906/zoo-1509-28; http://dergipark.gov.tr/download/article-file/436151)
 5. Shayanmehr M., Mirab-Balou M., Kaprus’ I. New additions to Iranian Collembola (Entognatha: Hexapoda) from Ilam Province (western Iran) // Turkish Journal of Zoology. – 2017. – Vol. 41. – 744–748. (DOI: 10.3906/zoo-1605-15; https://www.researchgate.net/publication/318702835_New_addition_to_Iranian_Collembola_Entognatha_Hexapoda_from_Ilham_Province_western_Iran)
 6. Smolis A., Skarżyński D., Kahrarian M., Kaprus’ I.J. Redescription of Protanura papillata Cassagnau & Delamare Deboutteville, 1955 (Collembola, Neanuridae, Neanurinae), with new records from Middle East, and with supplemented diagnosis and key to the genus // Zootaxa. – 2016. – Vol. 4092(2). – P. 293–300. (DOI: 10.11646/zootaxa.4092.2.11;                                                                                                                                                         https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4092.2.11 )
 7. Kaprus’ I.J., Weiner W., Paśnik G. Collembola of the genus Protaphorura Absolon, 1901 (Onychiuridae) in the Eastern Palearctic: morphology, distribution, identification key // ZooKeys – 2016. – № 620. P. 119–150. (DOI: 10.3897/zookeys.620.9372; https://zookeys.pensoft.net/article/9372/ )
 8. Pomorski J.R., Kaprus’ I.J. Revision of the genus Spinonychiurus Weiner 1996 (Collembola: Onychiuridae) with description of five new species // Zootaxa. – 2015. – Vol. 3914 (2). – P. 101–121. (DOI: 10.11646/zootaxa.3914.2.1; https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.3914.2.1 )
 9. Кaprus’ I.J., Goblyk K.M. On the genus Neonaphorura Bagnall, 1935 (Collembola: Tullbergiidae) with description of two new species from Ukraine // Annales zoologici. – 2015. – Vol. 65, № 1. – Р. 1–8. (DOI: 10.3161/00034541ANZ2015.65.1.001; https://bioone.org/journals/annales-zoologici/volume-65/issue-1 )
 10. Kaprus’ I.J., Paśnik G., Weiner W.M. “Sexually armed” species of the genus Protaphorura (Collembola: Onychiurinae) // Florida Entomologist. – 2014. – Vol. 97, № 2. – P. 465476. (DOI: 10.1653/024.097.0217; https://bioone.org/journals/florida-entomologist/volume-97/issue-2/024.097.0217/Sexually-Armed-Species-of-the-Genus-Protaphorura-Collembola-Onychiuridae/10.1653/024.097.0217.full )
 11. Sterzyńska M., Shrubovych J., Kaprus’ I. Effect of hydrologic regime and forest age on Collembola in riparian forests // Applied Soil Ecology. 2014. – 75. – P. 199–209. (DOI: 10.1016/j.apsoil.2013.11.010; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929139313002953 )
 12. Weiner W.M., Kaprus’ I.J. Revision of Palearctic species of the genus Dimorphaphorura (Collembola: Onychiurinae: Oligaphorurini) with description of new species // Journal of Insect Science. – 2014. – Vol. 14, Art. 74. – P. 130. (DOI: 10.1093/jis/14.1.74; https://academic.oup.com/jinsectscience/article/14/1/74/2386469 )
 13. Babenko A.B., Кaprus’ I.J., Species of the Genus Protaphorura (Collembola: Onychiuridae) Described on Material of Yu.I. Chernov from Western Taimyr // Entomological Review. – 2014. – 94, 4. – P. 581–601. (DOI:10.1134/S0013873814040113; https://link.springer.com/article/10.1134/S0013873814040113 )
 14. 90. Weiner W.M., Stebaeva S.K., Kapruś I.J. A new species of Psyllaphorura Bagnall, 1948 (Collembola, Onychiuridae) from the Altai Mountains with a key to world species of the genus. Annales Zoologici. 2019. Vol. 69, № 4. P. 669-673.
  https://bioone.org/journals/Annales-Zoologici/volume-69/issue-
  4/00034541ANZ2019.69.4.002/A-New-Species-of-Psyllaphorura-Bagnall-1948-Collembola–Onychiuridae/10.3161/00034541ANZ2019.69.4.002.short
 15. Shayanmehr M., Mirab-Balou M., Yoosefi-Lafooraki E., Igor Kaprus. Introduction to Springtails (Arthropoda: Hexapoda) fauna from Ilam province (western Iran) with a new record from Sminthuridae. Journal of Insect Biodiversity and Systematics, 5 (4), 399–410. https://jibs.modares.ac.ir/article-36-37001-en.pdf
 16. Paśnik G., Kapruś I. A new species of Oligaphorura Bagnall, 1949 (Collembola: Onychiuridae) from Alaska. Zootaxa, 2019. Vol. 4712 (2). P. 293–295. https://www.biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.4712.2.8

Монографії, каталоги, навчальні брошури:

 1. Экология и фауна беспозвоночных западного Волыно-Подолья / Ю.Н. Чернобай, И.Я. Капрусь, В.Б. Ризун и др. Київ: Наукова думка, 2003. 387 с.
 2. Капрусь І.Я., Шрубович Ю.Ю., Таращук М.В.. Каталог колембол (Collembola) і протур (Protura) України. Львів: Вид-во Державного
  природознавчого музею НАН України, 2006. 164с.
 3. Мойсеєнко І.П., Капрусь І.Я., Уманців Б.Б. Методичні основи розвитку екологічного туризму. Львів: Вид-во Львівського інституту МАУП, 2004. – 85 с.

Статті в фахових вітчизняних та іноземних виданнях

4. Гнатів П. С., Капрусь І.Я., Хірівський П.Р. та ін. Екологія та
середовищезнавство як науки і спеціальності. Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету. Сер. Біол. 2019. № 2, 76. С. 64-71.
5. Мерза С.П., Капрусь І.Я. Фауна й населення колембол агроценозів
Малого Полісся. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2019.
Вип. 35. С. 97–110.
6. Гоблик К.М., Орлов О.Л., Рагуліна М.Є. Капрусь І.Я. Умови
існування і структура угруповань колембол (Сollembola) у лучних біотопах
Закарпатської низовини. Наукові записки Державного природознавчого музею.
2019. Вип. 35. С. 75–82.
7. Капрусь І.Я., Климишин О.С. та ін. До 60-ліття від дня народження
професора Гнатіва П.С. Наукові записки Державного природознавчого музею.
2019. Вип. 35. С. 165–170.
8. Бабенко А.Б., Капрусь И.Я. Виды рода Protaphorura (Collembola,
Onychiuridae), описанные по материалам Ю.И. Чернова с Западного Таймыра.
Зоологический журнал. 2014. Т.93, № 1. С. 147166.
9. Высоцкая С.О., Шахаб С.В., Гуштан Г.Г., Капрусь И.Я., Рошко В.Г.
Панцирные клещи (Acari: Oribatida) гнезд мелких млекопитающих Закарпатья
Scientific Journal «ScienceRise» 2015. №6/1(11). C. 22–30.
10. Гнатів П. С., Нечай О. С., Хірівський П. Р., Капрусь І. Я., Бучко А.
М. Cтановлення і сучасна концепція екології людини. Вісник проблем біології і
медицини. 2018. Вип.1, том 1 (142). C. 11–15.
11. Гоблик К.М. Капрусь І.Я. Історія і перспективи досліджень
ногохвісток Закарпаття. Наукові записки Державного природознавчого музею.
Львів, 2008. Вип. 24. С. 167–176.
12. Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Таксономічне різноманіття і просторова
диференціація населення колембол дубових лісів Закарпатської низовини.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2012. Вип. 33. С.
116122.
13. Гоблик К.М., Капрусь І.Я. Урбаногенна трансформація угруповань
колембол Закарпатської низовини. Природа Західного Полісся та прилеглих
територій. Луцьк, 2015. № 12. С. 163–171.
14. Гуштан Г.Г., Капрусь І.Я., Рошко В.Г. Таксономічна структура
населення орібатид (Acari: Oribatida) лучних біотопів Закарпатської низовини //

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. 2013. Вип. 34. С.
7075.
15. Заморока А.М., Бідичак Р.М., Геряк Ю.М., Глотов С.В., Капрусь
І.Я. та ін. Розповсюдження рідкісних видів безхребетних тварин, занесених до
Червоної книги України, в Івано-Франківській області. Український
ентомологічний журнал. 2017. Том 2, №13. С. 77–94.
16. Капрусь И.Я., Поморски Р.Я., Скаржынски Д., Потапов М.Б.
Ногохвостки (Collembola) Крым. Зоологический журнал. 2005. Т. 85, № 9. С.
1076–1085.
17. Капрусь И.Я. Перспективність використання ландшафтно-
зонального методу в дослідженнях хорології біорізноманіття. Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія Біологія. 2011. Вип. 31. С. 118123.
18. Капрусь И.Я. Структура ценоасамблей і біотопний розподіл видів
Collembola сухостепової підзони України. Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія Біологія. 2011. Вип. 31. С. 515.
19. Капрусь І.Я. Вертикальний розподіл і типізація висотних ареалів
колембол в Українських Карпатах. Наукові записки державного
природознавчого музею. 2013. Вип. 29. С. 73–90.
20. Капрусь І.Я. Вплив географічних факторів на таксономічне
багатство ґрунтової фауни колембол. Праці Наукового товариства ім.
Шевченка. Екологічний збірник. 2016. Том. 46. С. 169–179.
21. Капрусь І.Я. Значення колембол у системі біоіндикації лісових
ценозів Карпат // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Екологічний
збірник. 1999. Т.3. C. 235248.
22. Капрусь І.Я. Значення природно-історичних факторів у хорології
різноманіття колембол. Наукові записки Державного природознавчого музею. 2018.
Вип. 34. С. 87–98.
23. Капрусь І.Я. Ландшафтно-зональна приуроченість видів і типізація
широтних ареалів колембол. Праці Наукового товариства ім. Шевченка.
Екологічний збірник. 2014. Том. 39. С. 233–248.
24. Капрусь І.Я. Ландшафтно-зональні та регіональні особливості
фауністичних комплексів Collembola на території України. Науковий вісник
Ужгородського університету. Серія Біологія. 2010. Вип. 29. С. 106118.
25. Капрусь І.Я. Макрогеографічні тренди таксономічного
різноманіття колембол (Collembola). Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія Біологія. 2010. Вип. 28. С. 106114.
26. Капрусь І.Я., Szeptycki A. Новый вид рода Drepanura (Collembola,
Entomobryidae) из Южной Сибири. Зоологический журнал. 1992. Т. 71, № 11. С.
143–146.
27. Капрусь І.Я. Ногохвістки (Collembola) лісових і лучно-степових
екосистем Медоборів. Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні
аспекти: збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ. 2000. № 10.3. С.
283–292.
28. Капрусь І.Я. Порівняльний аналіз фаун Collembola території
України. Біологічні студії. 2011. Т. 5, № 3. С. 135–154.
29. Капрусь І.Я. Таксономічна структура і типологія регіональних
фаун ногохвісток (Collembola) Євразії. Наукові записки державного
природознавчого музею. 2010. Вип. 26. С. 39–50.

30. Капрусь І.Я., Рукавець Є.В. Ценотична диференціація фауни і
населення колембол (Collembola) на території Волинського Полісся. Природа
Західного Полісся та прилеглих територій. Луцьк, 2011. № 8. С. 137–148.
31. Капрусь І.Я., Гоблик К.М.. Екологічна та созологічна оцінка
ґрунтів Закарпатської низовини за угрупованнями колембол. Наукові записки
Державного природознавчого музею. 2015. Вип. 31. С. 45–58.
32. Капрусь І.Я., Махлинець Т.М. Особливості фауни й населення
колембол правобережного сектору лісостепової зони України. Наукові записки
Державного природознавчого музею. 2015. Вип. 31. С. 59–72.
33. Корнюшин В.В., Сергієнко М.І., Капрусь І.Я., Рукавець Є.В.
Колекція цестод птахів у фондах державного Природознавчого музею. Наукові
записки Державного природознавчого музею НАН України. 2011. Вип. 27. С.
3750.
34. Потапов М.Б., Капрусь И.Я. Виды рода Tetracanthella (Collembola,
Isotomidae) Украинских Карпат. Зоологический журнал. 1993. 72, № 1. С. 30-35.
35. Рукавець Є.В., Капрусь І.Я. Клас Ногохвістки − Collembola
(Lubbock, 1870). Шацьке поозер’я. Тваринний світ: кол. моногр.; за ред. П.Я.
Кілочицького. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (електрон. опт. диск (CD-ROM). Об’єм
даних 486 Мб). – С. 88-107.
36. Шрубович Ю.Ю., Капрусь І.Я. Історія досліджень колембол
(Collembola) в Українських Карпатах. Наукові записки Державного
природознавчого музею. 2002. Т. 17. С. 139–146.
37. Яворницький В.І., Меламуд В.В., Капрусь І.Я. Угруповання
ґрунтових мікроартропод техногенного ландшафту Яворівського ДГХП «Сірка».
Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. 2008. Вип.
24. С. 195–206.
38. Babenko A.B., Кaprus’ I.J., Species of the Genus Protaphorura
(Collembola: Onychiuridae) Described on Material of Yu.I. Chernov from Western
Taimyr // Entomological Review. – 2014. – 94, 4. – P. 581–601.
39. Dányi L., Traser G., I. Kaprus’. Redescription of Friesea handschini
Kseneman, 1938 (Collembola, Neanuridae. Zootaxa. 2010. Vоl. 2620. P. 45–55.
40. Кaprus’ I.J., Goblyk K.M. On the genus Neonaphorura Bagnall, 1935
(Collembola: Tullbergiidae) with description of two new species from Ukraine.
Annales zoologici. 2015. Vol. 65, № 1. Р. 1–8.
41. Kaprus’ I.J. New species of the genus Willemia Börner, 1901
(Collembola) from a cave in the Ukraine. Acta zoologica cracoviensia. 1997. V. 40, №
1. P. 37–39.
42. Kaprus’ I.J. Edditional description of Folsomia duodecimoculata
Martynova, 1973 (Collembola, Isotomidae) from Ukraine. Proceedings of the State
Natural History Museum. 1997. Т. 13. P. 3–7.
43. Kaprus’ I.J. The fauna of springtails (Collembola) from selected
habitats in Roztocze. Fragmenta faunistica. 1998. Vol. 41, № 3. P. 15–28.
44. Kaprus’ I.J. Reaction of Collembola communities to anthropogenic
substitution of forests in the Upper Dnister Basin (Eastern Beskidy). Roczniki
Bieszczadzkie. 1999. Vol. 8. P. 257–270.
45. Kaprus’I.J. Revision of the Palearctic Onychiurus species of obsiones
group (Collembola: Onychiuridae). Invertebrate zoology. 2008. Vol. 5, № 1. P. 53–64.

46. Kaprus’ I.J. Superodontella Stach, 1949 (Collembola, Odontellidae) of
Ukraine: new species, comparative morphological analisys and distribution. Acta
zoologica cracoviensia. 2009. Vol. 52B, № 1-2. Р. 21–34.
47. Kaprus’ I.J., Hrynchyshyn T. Stan poznania fauny Ukraińskiej części
Międzynarodowego rezerwatu biosfery “Karpaty Wschodnie”. Roczniki Bieszczadzkie.
1998. Vol. 7. P. 71–82.
48. Kaprus’ I.J., Nevo E. New species of Collembola (Entognatha) from
Israel. Vestnik zoologii. 2003. Vol. 37, № 4. P. 65–70.
49. Кaprus’ I.J. Review of the Palearctic Protaphorura Absolon, 1901
species of octopunctata group (Collembola: Onychiuridae) / I.J. Кaprus’, R.J.
Pomorski. Annales zoologici. 2008. Vol. 58, № 4. Р. 667–688.
50. Kaprus’ I.J., Potapov M.B. A new species of Folsomia from the Eastern
Carpathians (Ukraine and Poland) (Collembola: Isotomidae). Genus. 1999. Vol. 10, №
3. Р. 355–359.
51. Kaprus’ I., Shrubovych J., Tarashchuk M., Bondarenko-Borisova I.,
Starostenko O., Anopriyenko-Sandul N., Bezkrovna J. A checklist of the Ukrainian
springtails (Collembola). Polskie Pismo Entomologiczne. 2004. Vol. 73. P. 215–244.
52. Kaprus’ I.J., Stebaeva S.K. A new species of Agraphorura
(Collembola: Onychiuridae) from Southern Siberia. Russian Entomological Journal. –
2006. Vol. 15, № 4. P. 351–353.
53. Kaprus’ I.J., Tsalan J.V. New Collembola species from the floodplain
forests of the transcarpathian lowland (Ukraine). Vestnik zoologii. 2009. Vol. 43, № 2.
P. 173–178
54. Kaprus’ I.J., Weiner W. New species of Superodontella Stach, 1949
(Collembola, Odontellidae) from Western part of Ukraine. Zootaxa. 2007. Vol. 1516.
P. 39–48.
55. Kaprus’ I.J., Weiner W. Pratanurida podolica sp. n. (Collembola,
Neanuridae) from Ukraine. Acta zoologica cracoviensia. 2002. Vol. 45, № 3. P.
283–286.
56. Kaprus’ I.J., Weiner W. The genus Pseudachorutes Tullberg, 1871
(Collembola, Neanuridae) in the Ukraine with descriptions of new species. Zootaxa. –
2009. Vol. 2166. P. 1–23.
57. Kaprus’ I.J., Weiner W.M., Nevo E. A new species of Pseudachorutes
Tullberg, 1871 (Collembola, Neanuridae) from Israel. Acta zoologica cracoviensia. –
2004. Vol. 47, № 3-4. P. 263–266.
58. Kaprus’ I.J., Weiner W.M., Pomorski R.J. New data on Ukrainian
Oligaphorurini (Collembola: Onychiuridae) with description of three new species of
Micraphorura Bagnall, 1949. Annales zoologici. 2002. Vol. 52, № 3. 353–57.
59. Kaprus’ I.J., Weiner W.M. Two interesting species of Onychiurinae
(Collembola) from Ukraine and some remarks on Allaphorura franzi (Stach, 1946).
Acta zoologica cracoviensia. 1994. Vol. 37, № 2. P. 59-64.
60. Kaprus’ I.J., Paśnik G., Weiner W.M. “Sexually armed” species of the
genus Protaphorura (Collembola: Onychiurinae). Florida Entomologist. 2014. Vol.
97, № 2. P. 465476.
61. Kaprus’ I.J., Weiner W., Paśnik G. Collembola of the genus
Protaphorura Absolon, 1901 (Onychiuridae) in the Eastern Palearctic: morphology,
distribution, identification key. ZooKeys. 2016. № 620. P. 119–150.

62. Kaprus’ I.J., Paśnik G. New Siberian “spineless” species of
Thalassaphorura Bagnall, 1949 (Collembola, Onychiuridae), with a key to world
species of the genus. Zootaxa. 2017. Vol. 4362 (2). P. 225–245.
63. Kahrarian M., Kapruś I., Vafaei-Shoushtari R. Shayanmehr M. New
records of Onychiurinae (Collembola: Onychiuridae) for the Iranian Springtail fauna.
Journal of Insect Biodiversity and Systematics. 2016. Vol. 2 (2). P. 219–228.
64. Kaprus’ I., Shayanmehr M., Kahrarian M. Yoosefi Lafooraki E. Three
new species of Onychiuridae Lubbock, 1871 (Collembola, Poduromorpha) from Iran.
Zootaxa. 2017. Vol. 4291 (2). P. 335–346.
65. Özata M.A., Sevgili H., Kaprus’ I.J. New records of springtail fauna
(Hexapoda: Collembola: Entomobryomorpha) from Ordu Province in Turkey. Turkish
Journal of Zoology. 2017. Vol. 41. P. 24–32.
66. Özata M.A., Sevgili H., Kaprus’ I.J. Poduromorpha fauna of Ordu
province in Turkey (Hexapoda: Collembola). Bitki Koruma Bulteni. 2017. Vol. 57 (2). С.
231–250.
67. Özata M.A., Sevgili H., Kaprus’ I.J. Contribution to the Collembola
(Hexapoda) fauna of Turkey from Ordu and Rize provinces. Biharean Biologist. 2017.
Vol. 11 (2). С. 117–120.
68. . Paśnik G., Kapruś I. A new species of Oligaphorura Bagnall, 1949
(Collembola: Onychiuridae) from Alaska. Zootaxa, 2019. Vol. 4712 (2). P. 293–295.
69. Pomorski J.R., Skarzynski D., Kaprus’ I. New Onychiurinae from
Crimea (Collembola: Onychiuridae). Genus. 1998. Vol. 9, №3. P. 253–263.
70. Pomorski J.R., Skarzynski D., Kaprus’ I. A new species of Metaphorura
from Ukraine (Collembola: Onychiuridae: Tullbergiinae). Genus. 1998. Vol. 9, № 3.
P. 265–267.
71. Pomorski J.R., Kaprus’ I.J. Redescription of Protaphorura
octopunctata (Tullberg, 1876) and Protaphorura quadriocellata (Gisin, 1947) with
description of two new related species from Siberia and Europe (Collembola:
Onychiuridae). Revue Suisse de Zoologie. 2007. Vol. 114, № 1. P.127–139.
72. Pomorski J.R., Kaprus’ I.J. Revision of the genus Spinonychiurus
Weiner 1996 (Collembola: Onychiuridae) with description of five new species //
Zootaxa. 2014. Vol. 3914 (2). P. 101–121.
73. Shayanmehr M., Mirab-Balou M., Kaprus I. New additions to Iranian
Collembola (Entognatha: Hexapoda) from Ilam Province (western Iran). Turkish
Journal of Zoology. 2017. Vol. 41. 744–748.
74. Shayanmehr M., Mirab-Balou M., Yoosefi-Lafooraki E., Igor Kaprus.
Introduction to Springtails (Arthropoda: Hexapoda) fauna from Ilam province (western
Iran) with a new record from Sminthuridae. Journal of Insect Biodiversity and
Systematics, 5 (4), 399–410.
75. Skarżyński D., Kaprus’ I., Shrubovych J. A new species of
Ceratophysella Borner, 1932 from Ukraine (Collemola, Hypogastruridae). Genus.
2001. Vol. 12, № 4. P. 411–414.
76. Skarżyński D., Kaprus’ I. A new species and new interesting record of
the genus Hypogastrura Bourlet, 1839 (Collembola, Hypogastruridae) from Ukraine.
Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungariae. 2009. Vol. 55, № 1. P. 23–30.

77. Smolis A., Kaprus’ I.J. A new species of the genus Endonura
Cassagnau, 1979 (Collembola: Neanuridae) from Israel. Genus. 2003. Vol. 14, № 3. P.
325–329.
78. Smolis A., Kaprus’ I.J. Bilobella carpatica, a new species of
Neanuridae (Collembola: Neanuridae) from the Carpathians. Revue Suisse de
Zooloogie. 2008. Vol. 115, № 3. P. 509–514.
79. Smolis A., Deharveng L., Kaprus’ I.J. Redescription of Endonura
cretensis (Ellis, 1976) (Collembola: Neanuridae: Neanurinae) with a new record from
Israel. Annales zoologici. 2009. Vol. 59, №1. P. 1–6.
80. Smolis A., Kaprus’ I.J. Studies on the non-European Endonura
Cassagnau, 1979 (Сollembola, Neanuridae, Neanurinae). Zootaxa. 2011. Vol. 3004. P.
45–56.
81. Smolis A., Skarżyński D., Kahrarian M., Kaprus’ I.J. Redescription of
Protanura papillata Cassagnau & Delamare Deboutteville, 1955 (Collembola,
Neanuridae, Neanurinae), with new records from Middle East, and with supplemented
diagnosis and key to the genus. Zootaxa. 2016. Vol. 4092(2). P. 293–300.
82. Smolis A., Skarzynski D., Pomorski J.R., Kaprus’ I.J. Redescription of
Endonura taurica (Stach, 1951) and E. quadriseta Cassagnau & Péja, 1979, and
description of two new species of the genus Endonura Cassagnau, 1979 (Collembola:
Neanuridae: Neanurinae) from the Crimea (Ukraine). Zootaxa. 2007.Vol. 1442. P.
1935.
83. Sterzynska M., Shrubovych J., Kaprus’ I. Effect of hydrologic regime
and forest age on Collembola in riparian forests. Applied Soil Ecology. 2014. 75. P.
199–209.
84. Sterzyńska M., Kaprus’ I.J. Skoczogonki (Collembola)
Bieszczadzkiego Parku Narodowego i otuliny. Monografie Bieszczadzkie. 2000. Vol.
7. P. 131–141.
85. Sterzyńska M., Kaprus’ I.J. A new species of Isotomiella Bagnall, 1939
(Collembola: Isotomidae) from wetland areas of Poland. Annales zoologici. 2001. Vol.
51, № 3. P. 275–277.
86. Sterzyńska M., Kaprus’ I.J., Ehrnsberger R. A new species of the genus
Anurida Laboulbéne, 1939 from river floodplains of Poland (Collembola, Neanuridae).
Annales zoologici. 2006. Vol. 56, № 2. P. 255–257.
87. Weiner W.M., Stebaeva S.K., Kapruś I.J. A new species of
Psyllaphorura Bagnall, 1948 (Collembola, Onychiuridae) from the Altai Mountains
with a key to world species of the genus. Annales Zoologici. 2019. Vol. 69, № 4. P.
669-673.
88. Weiner W.M., Kaprus’ I.J. New genus Israelimeria (Collembola,
Neanuridae, Pswudachorutinae) from Israel. Acta zoologica cracoviensia. 2005. Vol.
48B, № 1-2. P. 49–52.
89. Weiner W.M., Kaprus’ I.J. Revision of Palearctic species of the genus
Dimorphaphorura (Collembola: Onychiurinae: Oligaphorurini) with description of
new species. Journal of Insect Science. 2014. Vol. 14, Art. 74. P. 130.
Статті в інших наукових виданнях                                                                                                                                                                                                                                                            90. Капрусь І.Я. Хорологія різноманіття ґрунтових тварин – актуальний
напрям досліджень біогеографії та синекології. Журнал агробіології та екології.
–2018. Т. 5, № 1. С. 14–31.

91. Капрусь І.Я. Деякі параметри різноманіття угруповань ногохвісток
у корінних і вторинних лісах Українських Карпат. Наукові записки державного
природознавчого музею. 1997. Т. 13. С. 8–23.
92. Капрусь І.Я. Висотна диференціація таксономічного різноманіття
колембол у гірських регіонах України. Наукові основи збереження біотичної
різноманітності. 2010. Т. 1(8), № 1. С. 235–246.
93. Капрусь І.Я., Козловський М.П. Проблеми вивчення та охорони
біорізноманіття ґрунтових тварин. Дослідження басейнової екосистеми
Верхнього Дністра: збірник наукових праць. Львів, 2000. С. 184190.
94. Покиньчереда В., Різун В., Капрусь І., Сусуловський А. Таємниці
карпатських печер. Зелені Карпати. № 1-2. 2001. С. 6869.
95. Капрусь І.Я. Ногохвістки (Collembola) м. Кам’янець-Подільський
Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний
інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин; ред. О.О. Кагало, М.В.
Шевера, А.А. Ліванець. Львів: Ліга-Прес, 2004. С. 135–138.
96. Капрусь І.Я. Моруліна пухирчаста Morulina verrucosa (Borner,
1903) / І.Я. Капрусь. Червона книга України. Тваринний світ. Київ:
Глобалконсалтинг, 2009. С. 61.
97. Капрусь І.Я., Шрубович Ю.Ю. Ряд ногохвістки – Collembola
Членистоногі Природного заповідника «Розточчя». Львів, 2010. С. 87–103.
98. Козловський М.П., Капрусь І.Я., Рот М. Антропогенні зміни
ґрунтових безхребетних у заплавних лісових екосистемах басейну Верхнього
Дністра. Дослідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра: збірник
наукових праць. Львів, 2000. С. 123137.
99. Kaprus’ I.J., Sterzyńska M. Niche differentiation among epigeic
Collembola in primeval Carpathian beech and ash forests in Uzhans’ky National Park
(Ukraine). Contributions to Soil Zoology in Central Europe I.; eds. Tajovský K.,
Schlaghamenský J., Pižl V. Českė Budĕjovice, 2005. P. 47–51.

Біографія

Освіта (кваліфікація): біолог, викладач біології і хімії, у 1985 р. закінчив біологічний
факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Наукові ступені, вчені звання:

2017   Вчене звання професора за спеціальністю 101 Екологія (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів)

2013   Науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія (Інститут зоології ім. Шмальгаузена НАН України, м. Київ)
2003   Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.16 – екологія (Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів)

1995-1996   Науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (Московський педагогічний державний університет та Дніпропетровський національний університет)

Досвід роботи за спеціальністю:

Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів):
1985-1995  Інженер 1 категорії
1995-2005  Вчений секретар
2006-2019  Завідувач відділу
2019-дотепер  Провідний науковий співробітник відділу біосистематики за сумісництвом
Львівський національний аграрний університет:
2016-дотепер  Професор кафедри екології за основним місцем роботи (з 2019)

Львівський національний університет ім. Івана Франка

2019-дотепер  Професор кафедри екології за сумісництвом

Нагороди

Наукові відзнаки:
Лауреат Львівської обласної премії відомим ученим і знаним фахівцям у 2013 році
та Львівської системи дослідників на конкурсній основі (2019 р.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!