Екологія тварин

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Капрусь І. Я.БЛЕ - 21с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4БЛЕ - 21сдоцент Думич О. Я.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Екологія тварин» є ознайомлення студентів з різноманіттям тваринного світу, його зв’язками з зовнішнім середовищем існування, будовою та життєдіяльністю тварин, їхнім поширенням, закономірностями індивідуального та історичного
розвитку.
Цілі:
1) формування комплексу знань про понятійний апарат, сучасні методи вивчення екології тварин, історію досліджень і видатних учених ;
2) ознайомлення з сучасними напрямами досліджень дисципліни;
3) розуміння екологічних особливостей окремих видів тварин та їхніх
адаптацій до життя в певних умовах зовнішнього середовища

Рекомендована література

Основна:
1. Гайченко В.А., Царик Й.В. Екологія тварин: Навчальний посібник. –
Херсон: Олді-плюс, Київ: Ліра-К, 2012. – 232 с.
2. Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и
сообщества. М.: Мир, 1989. В 2-х т. Т.1. – 667 с., Т. 2. – 477 с.
3. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500с.
4. Наумов Н.П. Экология животных. М.: Высшая школа, 1963. – 618 с.
5. Одум Ю. Основы экологии. – М.: Мир, 1975
Додаткова:
1. Алеев Ю. Г. Экоморфология. — К.: Наукова думка, 1986. — 424 с.
2. Ковальчук Т.В. Зоологія з основами екології. К., 1988
3. Голубец М.А. Актуальные вопросы зкологии. – К:, Наукова Думка, 1982. – 157с.
4. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной
устойчивости и эволюции экосистем. — Киев, 1999. — 168 с.
5. Клауснитцер Б. Экология городской фауны. – М.: Мир, 1990.
6. Корж О. П. Етологія тварин: навчальний посібник / О.П. Корж. – Суми: Університетська книга, 2011. – 236 с.
7. Корж О. П., Лебедєва Н. І., Воронова Н. В., Горбань В. В. Основи
паразитології (паразитизм як біологічне явище). — Суми:
Університетська книга, 2009. — 270 с. — ISBN: 978-966-680-435-1.
8. Хлус Л.М., Чередарик М.І. Популяційна екологія тварин: навчальний
посібник. – Чернівці: Рута, 2000.
9. Царик Й.В. Проблема життєздатності популяцій // Біологічні студії. –
2007. – Т. 1, № 1. – С. 65-72.
10. Charles Elton, Animal Ecology. New York – 1927.- 256 p.
11. Charles Elton The Ecology of Invasions by Animals and Plants, 2000. – 196р.
12. BirdLife International, 2004. State of the World’s Birds 2004: Indicators for Our Changing World (BirdLife International, Cambridge, U.K.)
13. Foley, J.A., DeFries, R., Asner, G.P. et al. (2005). Global consequences of
land use. Science, 309, 570–574.
14. Owens, I. P. F. & Bennett, P. M. (2000). Ecological basis of extinction risk in birds: Habitat loss versus human persecution and introduced predators.
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.200223397.
15. Tews J. , Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., et al (2004). Animal species
diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. Journal of Biogeography 31, 79–92.
Інтернет-джерела:
1. http://ukrbin.com/index.php?lang=0&lang=2 – Національна мережа
інформації з біорізноманіття
2. http://www.zoolog.com.ua/index.html – У світі тварин
3. http://biomon.org/ – Моніторинг біорізноманіття в Україні
4. http://wwf.panda.org/uk/?202299%2FBrochure-Bern-convention

Силабус:

Завантажити силабус