Навчальна програма (091 Біологія)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Метаболізм мікроорганізмів 32 16 2:1 Іспит
Промислова мікробіологія 32 2:0 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бактеріологічний аналіз 32 16 2:1 Залік