Спеціальність – 091 Біологія

Навчальний план (091 Біологія: ОП Ботаніка)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Зоологія)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Збереження Біорізноманіття)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Збереження Біорізноманіття)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Фізіологія людини і тварин)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Фізіологія рослин)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Генетика)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Мікробіологія)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Біохімія)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Біофізика)

Навчальний план (091 Біологія: ОП Лабораторна діагностика біологічних систем)

 

 

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
APPM32162:1Залік
ФФЕ16161:1Залік
Біологічні основи інфекційних процесів20101,3:0,6Іспит

3-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
161:0Іспит

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
320:2Залік
16161:1Залік
160:1Залік
Антибіотики160:1Іспит
Біопошкодження32162:1Іспит
Біофізика м’язів 32162:1Іспит
Біофізика транспортних процесів 32162:1Іспит
Генетика популяцій32162:1Іспит
Екологічна біофізика32162:1Іспит
Зоогеографія 32162:1Іспит
Інтеграція фізіологічних процесів32162:1Іспит
Інтелектуальна власність16161:1Залік
Медико-генетичне консультування32162:1Іспит
Метаболізм мікроорганізмів32162:1Іспит
Методологія наукових досліджень в біофізиці16161:1Залік
Методологія наукових досліджень в ботаніці16161:1Залік
Методологія наукових досліджень у біохімії16161:1Залік
Методологія наукових досліджень у генетиці та біотехнології16161:1Залік
Методологія наукових досліджень у зоології16161:1Залік
Методологія наукових досліджень у фізіології людини і тварин16161:1Залік
Методологія наукових досліджень у фізіології рослин160:1Залік
Механізм адаптації рослин32162:1Іспит
Молекулярна і клітинна фізіологія160:1Іспит
Молекулярно-генетична діагностика32162:1Іспит
Молекулярно-клітинні основи імунітету160:1Іспит
Неоплазія32162:1Іспит
Основи клітинної фізіології32162:1Немає
Охорона рослинного світу32162:1Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи322:0Іспит
Проблемні питання сучасної біології16161:1Залік
Промислова мікробіологія32162:1Залік
Регуляція обміну речовин160:1Іспит
Фізіологія дихання і енергетичних процесів32162:1Іспит
Філогенія та еволюція рослин32162:1Іспит
Фіторізноманіття 32162:1Іспит
Функціональна біохімія32162:1Іспит
Функціональна зоологія32162:1Іспит
Генетична інженерія та біотехнологія рослин32162:1Іспит

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16161:1Іспит
Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів32162:1Іспит
Біофізика сенсорних систем32162:1Іспит
Генетична інженерія32162:1Іспит
Екологія, раціональне використання та охорона тварин32162:1Іспит
Екофізіологія рослин322:0Іспит
Інвазійні види та структури ценозів1681:0,5Залік
Магістерський семінар з біофізики320:2Залік
Магістерський семінар з біохімії320:2Залік
Магістерський семінар з ботаніки320:2Залік
Магістерський семінар з генетики та біотехнології320:2Залік
Магістерський семінар з зоології320:2Залік
Магістерський семінар з фізіології рослин320:2Залік
Методи викладання біофізики161:0Іспит
Методи викладання біохімії16161:1Залік
Методи викладання ботаніки16161:1Іспит
Методи викладання генетики та біотехнології16161:1Іспит
Методи викладання зоології у вищій школі16161:1Іспит
Методи викладання фізіології людини і тварин160:1Іспит
Молек таксономія та клад аналіз32162:1Іспит
Молекулярні механізми міжклітинної комунікації32162:1Іспит
Сигнальні системи клітин32162:1Іспит
Методи викладання фізіології рослин16161:1Іспит
Біоенергетика32162:1Немає
Бактеріологічний аналіз32162:1Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Магістерський семінар з біохімії320:2Залік
Методи викладання біофізики161:0Іспит