Спеціальність – 091 Біологія

Навчальний план (Біологія)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
APPM 32 16 2:1 Залік
Метаболізм мікроорганізмів 32 16 2:1 Іспит
Промислова мікробіологія 32 16 2:1 Залік
Біологічні основи інфекційних процесів 20 10 1,3:0,6 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бактеріологічний аналіз 32 16 2:1 Залік

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 1:0 Іспит

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
32 0:2 Залік
16 16 1:1 Залік
Антибіотики 16 0:1 Іспит
Біопошкодження 32 16 2:1 Іспит
Біофізика м’язів 32 16 2:1 Іспит
Біофізика транспортних процесів 32 16 2:1 Іспит
Генетика популяцій 32 16 2:1 Іспит
Екологічна біофізика 32 16 2:1 Іспит
Зоогеографія 32 16 2:1 Іспит
Інтеграція фізіологічних процесів 32 16 2:1 Іспит
Інтелектуальна власність 16 16 1:1 Залік
Медико-генетичне консультування 32 16 2:1 Іспит
Методологія наукових досліджень в біофізиці 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень в ботаніці 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень у біохімії 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень у генетиці та біотехнології 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень у зоології 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень у фізіології людини і тварин 16 16 1:1 Залік
Методологія наукових досліджень у фізіології рослин 16 0:1 Залік
Механізм адаптації рослин 32 16 2:1 Іспит
Молекулярна і клітинна фізіологія 16 0:1 Іспит
Молекулярна мікробіологія 16 0:1 Іспит
Молекулярно-генетична діагностика 32 16 2:1 Іспит
Молекулярно-клітинні основи імунітету 16 0:1 Іспит
Неоплазія 32 16 2:1 Іспит
Основи клітинної фізіології 32 16 2:1 Немає
Охорона рослинного світу 32 16 2:1 Іспит
Педагогіка і психологія вищої школи 32 2:0 Іспит
Проблемні питання сучасної біології 16 16 1:1 Залік
Регуляція обміну речовин 16 0:1 Іспит
Фізіологія дихання і енергетичних процесів 32 16 2:1 Іспит
Філогенія та еволюція рослин 32 16 2:1 Іспит
Фіторізноманіття 32 16 2:1 Іспит
Функціональна біохімія 32 16 2:1 Іспит
Функціональна зоологія 32 16 2:1 Іспит
Генетична інженерія та біотехнологія рослин 32 16 2:1 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Іспит
Біогеохімічна діяльність мікроорганізмів 32 16 2:1 Іспит
Біофізика сенсорних систем 32 16 2:1 Іспит
Генетична інженерія 32 16 2:1 Іспит
Екологія, раціональне використання та охорона тварин 32 16 2:1 Іспит
Екофізіологія рослин 32 2:0 Іспит
Інвазійні види та структури ценозів 16 8 1:0,5 Залік
Магістерський семінар з біофізики 32 0:2 Залік
Магістерський семінар з біохімії 32 0:2 Залік
Магістерський семінар з ботаніки 32 0:2 Залік
Магістерський семінар з генетики та біотехнології 32 0:2 Залік
Магістерський семінар з зоології 32 0:2 Залік
Магістерський семінар з фізіології рослин 32 0:2 Залік
Методи викладання біофізики 16 1:0 Іспит
Методи викладання біохімії 16 16 1:1 Залік
Методи викладання ботаніки 16 16 1:1 Іспит
Методи викладання генетики та біотехнології 16 16 1:1 Іспит
Методи викладання зоології у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Методи викладання мікробіології 16 16 1:1 Іспит
Методи викладання фізіології людини і тварин 16 0:1 Іспит
Молек таксономія та клад аналіз 32 16 2:1 Іспит
Молекулярні механізми міжклітинної комунікації 32 16 2:1 Іспит
Сигнальні системи клітин 32 16 2:1 Іспит
Методи викладання фізіології рослин 16 16 1:1 Іспит
Біоенергетика 32 16 2:1 Немає

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Магістерський семінар з біохімії 32 0:2 Залік
Методи викладання біофізики 16 1:0 Іспит