Спеціальність – 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»

Навчальний план – денна форма навчання. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Навчальний план – заочна форма навчання. 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини): ОП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Програма виїзду експертної групи

 

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Основи епідеміології та гігієни32162:1Залік

9-й семестр

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Генетика людини16161:1Іспит
Курсова робота0:0Диф. залік
Магістерський семінар320:2Залік
Освітній менеджмент16161:1Іспит
Лабораторні в школі160:1Залік
Популяційна екологія32162:1Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
24121,5:0,8Залік
Державний екзамен0:0Іспит
Магістерська робота0:0Диф. залік