Навчальна програма (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини))

1-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Основи епідеміології та гігієни32162:1Залік

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Лабораторні в школі160:1Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
24121,5:0,8Залік
Державний екзамен0:0Іспит
Магістерська робота0:0Диф. залік