Спеціальність – 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Проєкти ОПП

Силабуси та програми курсів

Нормативні навчальні дисципліни

Вибіркові навчальні дисципліни

Програма виїзду експертної групи