Спеціальність – 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»

Навчальний план «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)»

Програма виїзду експертної групи

 

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Лабораторні в школі 16 0:1 Залік

9-й семестр

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Генетика людини 16 16 1:1 Іспит
Курсова робота 0:0 Диф. залік
Магістерський семінар 32 0:2 Залік
Освітній менеджмент 16 16 1:1 Іспит
Популяційна екологія 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 12 1,5:0,8 Залік
Державний екзамен 0:0 Іспит
Магістерська робота 0:0 Диф. залік
Педагогічна практика 0:0 Диф. залік