Навчальний план (101 Екологія)

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біологія 48 48 3:3 Іспит
Вища математика 32 32 2:2 Іспит
Вступ до екологічної діяльності 32 32 2:2 Залік
Геологія з основами геоморфології 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 32 0:2 Залік
Латинська мова 32 0:2 Залік

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Біологія 48 48 3:3 Іспит
Ґрунтознавство 32 32 2:2 Іспит
Заповідна справа 32 0:2 Залік
Іноземна мова 32 0:2 Немає
Історія України 16 16 1:1 Залік
Методи екологічних досліджень 32 32 2:2 Залік
Навчальна екологічна практика 0:0 Диф. залік
Фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізичне виховання 64 0:4 Залік
Хімія з основами біогеохімії 32 32 2:2 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Безпека життєдіяльності та охорона праці 16 16 1:1 Залік
Екологія грибів 32 32 2:2 Іспит
Загальна екологія та середовищезнавство 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 32 0:2 Немає
Історія української культури 16 16 1:1 Залік
Метеорологія та кліматологія 32 32 2:2 Іспит

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Гідроекологія 32 32 2:2 Іспит
Гідрологія 32 32 2:2 Іспит
Екологія рослин 32 32 2:2 Залік
Екологія тварин 32 32 2:2 Залік
Загальна екологія та середовищезнавство 32 32 2:2 Іспит
Іноземна мова 32 0:2 Іспит
Навчальна практика зі збереження біорізноманіття 0:0 Диф. залік

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Екологія мікроорганізмів 32 32 2:2 Залік
Оцінка впливу на довкілля і нормування антропогенної діяльності 32 32 2:2 Залік
Радіоекологія 32 32 2:2 Іспит
Управління та поводження з відходами, біодеградація 32 32 2:2 Іспит
Фізіологія та екологія людини 64 64 4:4 Іспит
Філософія 16 16 1:1 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика 0:0 Диф. залік
Екоосвітня діяльність 32 16 2:1 Іспит
Моніторинг довкілля 64 64 4:4 Іспит
Українська мова (за проф. спрямуванням) 16 16 1:1 Залік
Курсова робота за вибором 0:0 Диф. залік
Великий практикум 96 96 6:6 Залік
Дисципліна вільного вибору №1 32 16 2:1 Залік

7-й семестр

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Виробнича практика за вибором 0:0 Диф. залік
Сталий розвиток урбоекосистем 30 30 1,9:1,9 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Агроекологія
Екологічна безпека продуктів харчування
Стратегія розвитку заповідних територій
30 20 1,9:1,3 Залік
Фітоценози та їх збереження 30 20 1,9:1,3 Залік
Ландшафтний дизайн 30 30 1,9:1,9 Залік