Агроекологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
830доцент Цвілинюк О. М.БЛЕ - 41с

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
820БЛЕ - 41сдоцент Цвілинюк О. М.

Опис курсу

Дисципліна «Агроекологія» покликана ознайомити студентів з особливостями агроекосистем, закономірностями їхнього функціонування; з особливостями використанням природних ресурсів у процесі сільськогосподарською виробництва з  враховуванням найближчих та віддалених його наслідків; зі шляхами оптимізації рослинницької й тваринницької галузей на базі екологічних принципів і законів; з особливостями альтернативного землеробства та біотехнологій; з основами агроекологічного моніторингу і екобезпеки продукції рослинництва і тваринництва.

Рекомендована література

Основна література:

1.Фесенко А.М., Солошенко О.В.  та ін. Агроекологія. – Харків:, 2013. – 291 с.

2.Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 572 с. 2.М’якушко В.К., Мельничук Д.О. та ін. Сільськогосподарська екологія, – К., 1992. – С. 31 – 101.

  1. Смаглій О.Ф., Кардашов А.Т. та ін. Агроекологія. – К., 2006. – 430 с.
  2. Городній М.М., Шикула М.Б. та ін.. Агроекологія. К.: Вища школа, 1993. – 405 с.1.Екологічні основи збалансованого природокористування в агросфері : навчальний посібник / за ред. проф. С. П. Сонька та Н. В. Максименко. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015 – 572 с.

5.Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Практичні рекомендації / Антонець С. С., Антонець А. С., Писаренко В. М. [та ін.]. Полтава: РВВ ПДАА, 2010. – 200 с.

 

Додаткова література:

1.Черевко М.В., Параняк Р.П., Буцяк Г.А. Агроекологія. Теоретичніоснови, лабораторнізаняття, самостійна робота. – Львів.: Тріада плюс, 2003 – 152 с.

2.Проблеми збалансованого природокористування в агросфері: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 – 4 листопада 2016 р.).  К.: ДІА, 2016. 240 с.

3.Овсінський І. До кращого врожаю. Вибрані твори. Львів: Піраміда, 2009. 196 с.

4.Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-Till. Київ, 2011. 372 с.

5.Журнал Федерації органічного руху України. – Режим доступу: http://organic.ua/

  1. Корнійчук М.С., Віннічук Т.С., Пармінська Л.М. Корнійчук М. С. Захист польових культур від шкідників і хвороб за технологій органічного виробництва // Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства НААН”. 2014. Вип. 1-2.  С. 98-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2014_1-2_17