Заповідна справа

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Мамчур З. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232БЛЕ - 11доцент Мамчур З. І.

Опис курсу

Заповідна справа є нормативною навчальною дисципліною, котра викладається упродовж 2 семестру обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс знайомить студентів зі основними засадами організації заповідної справи в Україні, категоріями ПЗФ у світі та в Україні, перспективами розвитку об’єктів ПЗФ, Смарагдової та Панєвропейської мережі.

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними теоретичними принципами, засадничими поняттями і концепціями щодо заповідного аспекту охорони природи, вивченні категорій і елементів природно-заповідного фонду, їх ролі, функцій, практичного значення, розвинення соціальних навичок (soft skills), зокрема почуття громадянської відповідальності, бажання діяти соціально, відповідально та свідомо; уміння працювати в команді, толерантності у співпраці.

Рекомендована література

  1. Венгерська Н. С., Корнус О. Г., Корнус А. О. Мережа інформаційно-рекреаційних центрів підтримки природно-заповідних територій «Шлях» як драйвер диверсифікації туризму на північному сході України. Редакційна колегія. 160 с.
  2. Мамчур З., Мамчур А., Драч Ю. Матеріали про знахідки деяких видів біоти, що охороняються на міжнародному та національному рівнях у західних областях України / Знахідки видів рослин, тварин та грибів, що знаходяться під охороною, в Україні. (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 19. Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 282–283.
  3. Мамчур З.І., Війтик О.Г., Шемелинець І.Л. Об’єкти природно-заповідного фонду, створені у Львівській області упродовж 2021-2023 років // Сучасний стан збереження природного різноманіття та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій. Матер. міжнар. наук.-практ. конф.ї, присвяченої 25-річчю створення Яворівського національного природного парку. Смт Івано-Франкове, Яворівський національний природний парк. 2023. С. 29–34.
  4. Національний каталог біотопів України // За ред. А. А. Куземко, Я. П. Дідуха, В. А. Онищенка, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я. 2018. 442 с.
  5. Онищенко В.А. та ін. Категорії МСОП судинних рослин флори України / за ред. В.А. Онищенка. К.: ФОП Гуляєва В.М., 2022. 98 с.
  6. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа. Підручник / Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2023. 392 с.
  7. Правовий режим природно-заповідного фонду України: історія формування, юридичні аспекти та закордонний досвід (посібник) / за заг. ред. О. Кравченко. Львів : Видавництво «Компанія «Манускрипт», 2017. 92 с. URL: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/2116_EPL_PZF-Ukrainy_internet_versia.pdf
  8. Mamchur Z., Drach Yu., Ragulina M., Prytula S., Antonyak H. Substrate groups of bryophytes in the territory of the Znesinnya regional landscape park (Lviv, Ukraine) // Contribuţii Botanice 56. 2021. Romania. P. 65-77. DOI:10.24193/Contrib.Bot.56.7

 Інформаційні ресурси

Повний список літературних джерел – на платформі за адресою:

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3399