Екологія грибів

Тип: Нормативний

Кафедра: екології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Мамчур З. І.БЛЕ - 21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332БЛЕ - 21Драч Ю. А.

Опис курсу

Екологія грибів є нормативною навчальною дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки зі спеціальності 101 Екологія, котра викладається упродовж третього семестру обсягом 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Ця дисципліна є необхідною для вивчення біорізноманіття грибів і грибоподібних організмів, екологічних особливостей, взаємозв’язків грибів з іншими компонентами екосистем та сучасні відомості про вплив грибів на різні аспекти життя людини, підходів і правил обирання методів для дослідження грибів і грибоподібних організмів, збереження мікобіоти

Метою є підготовка фахівців екологів в аспекті вивчення біорізноманіття, сприяння системному узагальненню системи органічного світу, вивчення комплексів ознак відділів грибів і грибоподібних організмів, значення грибів як важливого компоненту усіх без виключення екосистем, головних аспектів збереження мікорізноманіття, а також із можливостями та перспективами їх використання у практичній діяльності та.

Цілями курсу є:

 • Сформувати систему знань про біорізноманіття грибів і грибоподібних організмів, розуміння теоретичних і практичних основ екології організмів (мікобіоти).
 • Сформувати здатність до критичного осмислення теоретичного матеріалу місця грибів в органічній системі світу.
 • Сформувати вміння обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних вироблення здатності проведення досліджень на відповідному рівні, вміння досліджувати гриби в природі й лабораторних умовах, виконувати, оформляти та представляти результати лабораторних робіт.
 • Сформувати вміння працювати в команді, проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

Ключові слова: Екологія грибів і грибоподібних організмів, мікобіота, ліхено- та мікоіндикація, збереження мікорізноманіття, фітопатологія, компоненти екосистем

Рекомендована література

 1. Антоняк Г.Л., Калинець-Мамчур З.І., Дудка І.О. та ін. Екологія грибів. Львів: ЛНУ імені Івана Франка (Серія «Біологічні Студії»), 2013. 600 с.
 2. Антоняк Г. Л., Мамчур З.І. Мікобіота в екосистемах: роль і збереження. Львів. 2021. 392 c.
 3. Антоняк Г.Л., Мамчур З.І. Біохімічна екологія. Ч.1. Гриби та грибоподібні організми. Львів. 2022. 308 с.
 4. Калинець-Мамчур З.І. Словник-довідник з альґології та мікології: навчальне видання для студентів вищих навчальних закладів України. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.  399 с.
 5. Калинець-Мамчур З.І., Пірогов М.В. Мікологія. Альгологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних занять. Львів, 2012. 104 с.
 6. Леонтьєв Д.В., Акулов О.Ю. Загальна мікологія: Підручник для вищих навчальних закладів. Х.: Видавнича група «Основа», 2007. 228 с. доступно на: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/1116/2/general_mycology.pdf)
 7. Мамчур З.І., Антоняк Г.Л., Бублик Я.Ю. Лабораторний практикум із курсу “Екологія грибів з основами фітопатології”. Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016.  104 с.
 8. Мамчур З. І., Джура Н. М., Чуба М. В. Практикум з «Екології грибів з основами фітопатології» та « Радіоекології» для студентів-екологів заочної форми навчання. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017.  104 с.

Повний список літератури розміщено на http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=253

Матеріали

Матеріали до курсу розміщені на платформі Мудл

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=253

Розроблені методичні матеріали:

 

Силабус: Екологія грибів

Завантажити силабус