Навчальний план (014.5 Середня освіта (біологія та здоров’я людини))

5-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
322:0Іспит
Біофізика32322:2Іспит
Біофізика мембран483:0Іспит
Генетичний аналіз322:0Іспит
гідробіологія483:0Іспит
МДФФ241,5:0Залік
Методи дослідження мікроорганізмів322:0Залік
Мікробіологія48323:2Іспит
Молекулярні механізми генетичних процесів483:0Іспит
Основи наукових досліджень322:0Іспит
Основи наукових досліджень 322:0Іспит
Психологія16161:1Залік
Рослини і середовище483:0Іспит
Стратегія енергетичного обміну живих систем322:0Залік
Фізіологія дихання і енергетичних процесів322:0Іспит
Фізіологія крові, кровообігу і терморегуляції483:0Залік
Фізіологія людини і тварин322:0Немає
Фізіологія та біохімія рослин32322:2Немає
Хімія білка та глікобіологія483:0Залік
Біохімія рослин 483:0Іспит

6-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Біофізика біомакромолекул322:0Залік
Біофізика клітини322:0Залік
Біохімія крові322:0Залік
Екоморфологія рослин з елементами фітодизайну322:0Залік
ЖР483:0Залік
Кореневе живлення рослин322:0Залік
Молекулярна біологія16161:1Залік
Мутагенез і репарація644:0Залік
Педагогіка161:0Залік
Практична ензимологія322:0Залік
Радіобіологія322:0Залік
Різноманіття мікроорганізмів402,5:0Залік
Теріологія644:0Іспит
Фізіологія АНС322:0Залік
Фізіологія людини і тварин322:0Іспит
Фізіологія та біохімія рослин32322:2Іспит
Фізіологія травлення322:0Залік
Фізіологія фотосинтезу322:0Залік
Цитогенетика322:0Залік
Цитологія мікроорганізмів322:0Залік

7-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
644:0Іспит
Біотехнологія32162:1Іспит
Великий практикум з біофізики960:6Залік
Великий практикум з біохімії960:6Немає
Великий практикум з ботаніки960:6Залік
Великий практикум з генетики960:6Залік
Великий практикум з зоології1280:8Залік
Великий практикум з фізіології людини960:6Залік
Вірусологія48163:1Іспит
Імунологія16161:1Залік
Метаболічна інженерія322:0Іспит
Науковий семінар з біофізики320:2Залік
Науковий семінар з біохімії320:2Залік
Науковий семінар з генетики320:2Залік
Науковий семінар з мікробіології320:2Залік
Науковий семінар з фізіології людини320:2Залік
Орнітологія644:0Іспит
Політологія161:0Залік
Великий практикум з мікробіології1680:10,5Залік
Дисципліна на вибір 1:Генетика вищих евкаріот322:0Залік
Дисципліна на вибір 2:МБРР322:0Залік
Дисципліна на вибір 3:Медична біофізика322:0Залік
Дисципліна на вибір 4:Медичні рослини322:0Залік
Дисципліна на вибір 5:Радіаційна біохімія322:0Залік
Фізіологія ЦНС322:0Залік
Дисципліна на вибір 6:Біоенергетика483:0Іспит
Дисципліна на вибір 7:Генетика мікроорганізмів483:0Іспит
Дисципліна на вибір 8:Структура і функції біологічних мембран483:0Іспит
Флористика та гербарна справа483:0Іспит

8-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Великий практикум з біофізики800:5Залік
Великий практикум з біохімії800:5Залік
Великий практикум з ботаніки800:5Залік
Великий практикум з генетики800:5Залік
Великий практикум з фізіології людини800:5Залік
Виробнича практика420:2,6Диф. залік
Науковий семінар з біофізики320:2Залік
Науковий семінар з біохімії320:2Залік
Науковий семінар з генетики320:2Залік
Науковий семінар з мікробіології320:2Залік
Репродуктивна біологія рослин402,5:0Залік
Теорія еволюції201,3:0Залік
Великий практикум з мікробіології400:2,5Залік
Дисципліна на вибір 1:402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 2:Вірусні інфекції402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 3:Ендокринологія402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 4:Інструментальний аналіз біопрепаратів402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 5:Медична генетика402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 6:Молекулярні механізми регуляції проліферації402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 7:Проблемні аспекти сучасної ботаніки402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 8:Регуляція активності генів402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 9:Симбіотичні взаємодії рослин402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 10:Теоретичні основи біоінформатики402,5:0Залік
Дисципліна на вибір 11:Фізіологія м’язів402,5:0Залік
Фітоімунологія402,5:0Залік