Бокотей Андрій Андрійович

Посада: професор кафедри зоології

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Електронна пошта: andriy.bokotey@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: www.scopus.com

Публікації

LIST of publication Andriy Bokotey

 

 1. Gorban M., Bokotey A.A., Srebrodolska N.І. The modern situation and the foods of Green Sandpiper T. ochropus and Wood Sandpiper T. glareola in West Ukraine // Abstracts of papers and posters 8-th international waterfowl feeding ecology symposium. – Ribe, 1989. – P. 33-34.
 2. Gorban , Bokotey A. Mapping the distribution of breeding and wintering birds in Western Ukraine // Bird Census and Atlas Studies. – Praha, 1989. – P. 167-168.
 3. Гладунко I.Й., Горбань I.М., Бокотей А.А., Сребродольська Є.Б., Горбань Л.I. Методичні вказівки до спецкурсу “Орнітологія” для самостійної роботи студентів біологічного факультету. Частина 1. – Львів, 1989. – 40 с.
 4. Горбань I.М., Пограничний В.О., Бокотей А.А. Методичні рекомендації до картографування орнітофауни Львівської області. Ч. 1-2. – Львів, 1989. – 120 с.
 5. Гладунко I.Й., Горбань I.М., Кшик Л.С., Бокотей А.А. Методичні вказівки до спецкурсу “Орнiтологiя” для самостiйної роботи студентiв бiологiчного факультету. Частина 2. – Львів, 1990. – 42 с.
 6. Бокотей А.А. К биологии певчего дрозда на Западной Украине // Материалы 10-й ВОК. – Мiнск, 1991. – Ч. 2. – С. 67-68.
 7. Гладунко I.Й., Горбань I.М., Бокотей А.А., Сребродольська Є.Б. Гренюх П.В. Методичнi вказiвки до спецкурсу “Орнiтологiя” для самостiйної роботи студентiв бiологiчного факультету. Частина 3. – Львiв, 1991. – 46 с.
 8. Бокотей А.А. О гнездовании обыкновенной чечевицы в окрестностях г.Львова // Орнитология, 1991. – Вып.  – С. 148-149.
 9. Горбань И.М., Бокотей А.А., Бойко Г.В., Боровец Е.А., Луговой А.Е., Гузий А.И., Гулай В.И., Козловский Р.С., Давидович Л.И., Держко И.С., Кийко А.О., Лагоцкий В.М., Пограничный В.А., Сребродольская Е.Б., Данилевич Р.М., Кравцев М.В., Баран В.В., Тишечкин А.К., Фогель И.Ю., Потапенко В.А., Ясницкий М.М. Орнитофаунистические новости из западных областей Украины // Орнитология, 1991. – Вып. – С. 153-155.
 10. Bokotey A. Ekologia okresu lęgowego makolągwy Acanthis cannabina na Zachodniej Ukrainie // Dynamika populacji ptaków. – Słupsk, 1992. – S. 147-149.
 11. Gorban I., Sybirny A., Bokotey Reduction in area size for Waders in the Western Ukraine // Buletin Wader Study Group, 1992. – № 66. – P. 37.
 12. Бокотей А.А. Гнездовая орнитофауна зеленых зон г. Львова // Охрана и воспроизводство птиц пригородных лесов и зеленых насаждений. – Львов, 1992. – С. 5-8.
 13. Бокотей А.А. Каталог оологічної колекції зоологічних фондів державного природознавчого музею АН України. – Львів, 1992. – 55 с.
 14. Бокотей А.А. Про роботу Володимира Дзєдушицького „Spis ptaków okolicy Krystynopola i Sokala nad Bugiem” // Беркут, 1992. – № 1. – С. 97-98.
 15. Gorban I., Bokotey A. The spreading of the Cormorant in Western Ukraine // Cormorant conference. – Gdansk, 1993. – P. 9.
 16. Годованець Б., Скільський І., Бокотей А., Паук А., Пограничний В. Спостереження коловодника лісового (Tringa ochropus L.) – взимку на заході України // Troglodytes. Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітофауністичні спостереження за 1991-1992 рр., 1993. – № – С. 51-52.
 17. Сребродольська Є.Б., Бокотей А.А. Гніздова біологія міської ластівки (Delichon urbica) в умовах високогір’я // Фауна Східних Карпат: сучасний стан i охорона. – Ужгород, 1993. – С. 135-138.
 18. Сребродольська Є.Б., Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. До гніздування довгохвостої синиці у Львові // Беркут, 1993. – № 2. – С. 46-47.
 19. Bokotej A. Vtactvo mesta Lvov // Tichodroma, 1994. – № 7. – S. 73-81.
 20. Пограничний В.О., Бокотей А.А. Про необхідність синхронізації досліджень по вивченню орнітофауни долин річок карпатського регіону // Матеріали 1-ої конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1994. – С. 148-150.
 21. Бокотей А.А. Видовий склад і чисельність орнітофауни м. Львова // Наукові записки ДПМ НАН України, 1994. – Т. 11. – С. 5-14.
 22. Бокотей А.А. Масові ночівлі зимуючих птахів у м. Львові // Матеріали 46-ої науково-технічної конференції УДЛУ. – Львів, 1994. – С. 269-270.
 23. Бокотей А.А., Горбань І.М., Костюшин В.А., Фесенко Г.В. Гніздування чикотня в природних та урбанізованих ландшафтах Західної України // Беркут, 1994. – Т. 3, № 1. – С. 22-26.
 24. Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. Історія визначення скиглякiв Державного природознавчого музею НАН України у Львові // Беркут, 1994. – Т. 3, № 2. – С. 145-147.
 25. Когут І.В., Соколов Н.Ю, Бокотей А.А. Поширення та гніздова біологія крячків (Sterninae) верхньої течії р. Дністер // Беркут, 1994. – Т. 3, № 2. – С. 103-107.
 26. Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. Білобровий дрізд (Turdus iliacus) на Західній Україні // Західноукраїнський зоологічний огляд, 1994. – № 1. – С. 47-50.
 27. Гузій А.І., Бокотей А.А. Звичайний мартин (Larus ridibundus) у верхів’ї р. Верещиця // Наукові записки ДПМ НАН України, 1994. – Т. 11. – С. 16-20.
 28. Bokotey Number and distribution of the Magpie in the Lviv (Ukraine) // International Conference for Magpie Ecology. Abstracts. – Zielona Gora, 1995. – P. 5-6.
 29. Gorban I., Bokotey Distribution of Laniidae in Western Ukraine and the breeding biology of Lanius collurio // Shrikes (Laniidae) of the World: Biology and Conserv. – Lake Placid, 1995. – № 1. – P. 70-71.
 30. Бокотей А.А. Атлас птиц города Львова: основные принципы и результаты первого года работа // Проблеми вивчення та охорони птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 14-16.
 31. Бокотей А.А., Когут І.В., Соколов Н.Ю., Навроцький Р.Ю. Загальна характеристика орнітофауни верхньої течії Дністра у гніздовий період // Проблеми вивчення та охорони птахів. – Львів-Чернівці, 1995. – С. 74-76.
 32. Бокотей А.А. Водоплавні птахи риборозвiдних ставів верхньої течії Верещицi // Науковий вiсник Укр.ДЛТУ. – 1995. – С. 160-164.
 33. Гузiй А.І., Бокотей А.А. Рiдкiснi види птахів заповідника “Розточчя” i прилеглих територій // Науковий вiсник Укр.ДЛТУ, 1995. – С. 175-184.
 34. Бокотей А.А. Огляд орнітофауни міста Львова // Беркут, 1995. – Т. 4, № 1-2. – С. 3-13.
 35. Бокотей А., Пограничний В. Українська орнітологічна номенклатура i термінологія в контексті національного термінотворення: історичний процес та сучасний стан // Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. – Дрогобич, 1995. – Вип. 7. Трiщ. – С. 52-60.
 36. Бучко В.В., Бокотей А.А., Скильский И.В., Годованец Б.И., Шидловский И.В. К экологии серощекой поганки (Podiceps grisegena Bodd.) на западе Украины // Беркут, 1995. – Т. 4, № 1-2. – С. 25-30.
 37. Гладунко I.Й., Сребродольська Є.Б., Кшик Л.С., Горбань I.М., Бокотей А.А. Методичні вказівки до спецкурсу “Орнітологія” для самостійної роботи студентів біологічного факультету. Частина 4. – Львів, 1995. – 40 с.
 38. Bokotey A. Great Spotted Eagle Aquila clanga breeding in Western Ukraine // Birds of Prey Bulletin, 1993. – № 5. – P. 35.
 39. Bokotey A. Preliminary results of work on the ornithological atlas of Lviv city (Ukraine) // Acta ornithologica, 1996. – Vol. 31, № 1. – P. 85-88.
 40. Bokotey A.A., Kogut I.V., Sokolov N.Iu., Gorban I.M. Populatia si distribuirea biotopica a ornitofaunei din sesul Nistrului superior in perioada de cuibarire // “Tiras-96” Seminar Ecologiae Internationale. Lvov – Vadul-lui-Voda, 1996. – Chisinau, 1996. – S. 34-56.
 41. Соколов Н.Ю., Когут І.В., Бокотей А.А. Особливості біотопічного розподілу птахів верхнього Дністра // Матеріали ІІ-ої конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – С. 86-90.
 42. Бокотей А.А., Соколов Н.Ю., Когут І.В. Результати кільцювання птахів у верхній течії р. Дністер у 1992-1995 рр. // Матеріали ІІ-ої конференції молодих орнітологів України. – Чернівці, 1996. – С. 166-169.
 43. Гузій А.І., Бокотей А.А. Зонування територій урболандшафтів і міських парків – якісно новий підхід їх влаштування // Урбанізація навколишнього середовища: охорона природи та здоров’я людини. – Київ, 1996. – С. 78-82.
 44. Когут І.В., Бокотей А.А. Звичайний ремез на Поліссі, Волино-Поділлі та у Прикарпатті // Території, важливі для збереження птахів в Україні – ІВА програма. – Київ, 1996. – С. 252-266.
 45. Bokotey A. Number and distribution of the Magpie Pica pica in Lvov (Ukraine) // Acta ornithologica, 1997. – V. 32, № 1. – P. 5-7.
 46. Бокотей А.А. Структура методичних підходів до вивчення населення птахів урболандшафтiв (на прикладі м. Львів) // Обліки птахів: підходи, методики, результати. – Львів – Київ, 1997. – С. 58-62.
 47. Горбань І.М., Бокотей А.А., Пограничний В.О., Башта Т.В., Когут І.В., Соколов Н.Ю., Бучко В.В., Дзюбенко Н.В., Шидловський І.В., Лисачук Т.І., Козловський Р.С. Гніздова орнітофауна Верхньодністровської низовини та її зміни у другій половині ХХ століття // Наукові записки ДПМ, 1998. – Т. 14. – С. 83-90.
 48. Когут І.В., Бокотей А.А., Скільський І.В., Химин М.В. Порівняльна характеристика гніздової біології великого норця (Podiceps cristatus) на природних і штучних водоймах заходу України // Наукові записки ДПМ, 1998. – Т. 14. – С. 41-53.
 49. Скiльський І.В., Годованець Б.Й. Бучко В.В., Пограничний В.О., Фогел Й.Ю., Бокотей А.А. Гніздова біологія лиски (Fulica atra) у регiонi Українських Карпат // Науковий вісник ЧДУ. – Чернівці, 1998. – Вип. 20. – С. 157-167.
 50. Bokotey Some aspects of birds synurbization in cities of the Western Ukraine // The Ring, 1999. – № 1. – P. 89.
 51. Бокотей А.А. Орнитофауна города Львова: население, распределение, динамика. – Дис. … канд. биол. наук. – Варшава, 1999. – 153 с.
 52. Бокотей А.А. Порівняльна оцінка населення птахів міст Варшави та Львова // Екологічні аспекти охорони птахів. – Львів, 1999. – С. 12-14.
 53. Бокотей А.А., Сеник М.А. Зміни гніздової орнітофауни зелених зон м. Львова // Екологічні аспекти охорони птахів. – Львів, 1999. – С. 14-16.
 54. Горбань І.М., Бокотей А.А. Орнiтологiчнi атласи i сучасна зоогеографія: короткий огляд // Екологічні аспекти охорони птахів. – Львів, 1999. – С. 29-32.
 55. Соколов Н.Ю., Бокотей А.А. Зміни складу хижих птахів околиць с. Пеняки за 100 років // Екологічні аспекти охорони птахів. – Львів, 1999. – С. 83-84.
 56. Бокотей А.А., Гузій А.І., Бучко В.В., Шидловський І.В., Соколов Н.Ю. Спостереження птахів з нетиповим забарвленням на заході України // Беркут, 1999. – Т. 8, вип. 1. – С. 101-104.
 57. Бокотей А.А., Когут І.В., Соколов Н.Ю. Фауна та населення птахів рівнинної частини верхнього Дністра у гніздовий період // Праці НТШ. Екологічний збірник, 1999. – Т. ІІІ. – С. 213-227.
 58. Бокотей А.А., Соколов Н.Ю. Каталог орнітологічної колекції Державного природознавчого музею. – Львів, 2000. – 164 с.
 59. Горбань І.М., Бокотей А.А. Вплив трансформаційних процесів на фауну та населення птахів басейну Верхнього Дністра // Дослідження басейнової екосистеми Верхнього Дністра. – Львів, 2000. – С. 145-155.
 60. Кучинська І.В., Бокотей А.А. Динаміка чисельності берегової ластівки (Riparia riparia) у рівнинній частині верхнього Дністра // Наукові записки ДПМ, 2000. – Т. 15. – С. 130-138.
 61. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований систематичний список українських наукових назв птахів фауни України. – Київ-Львів, 2000. – 44 с.
 62. Горбань І.М., Царик Й.В., Горбань Л.І., Решетило О.С., Бокотей А.А., Пограничний В.О., Сеник М.А. Сучасний стан в орніто- та батрахокомплексах басейну Верхнього Дністра // Вісник Львівського національного ун-ту. Серія біологічна, 2001. – № 28. – С. 177-187.
 63. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (друге видання). – Київ-Львів, 2002. – 44 с.
 64. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України. – Київ, 2002. – 416 с.
 65. Чорнобай Ю.М., Климишин О.С., Бокотей А.А., Войчишин В.К., Дригант Д.М., Капрусь І.Я., Різун В.Б., Тасєнкевич Л.О. Наукова концепція експозиції Державного природознавчого музею НАН України // Наукові записки ДПМ, 2002. – 17. – С. 1-14.
 66. Бокотей А.А., Кучинська І.В., Дзюбенко Н.В. Значення стариць у підтриманні різноманіття птахів басейну верхнього Дністра // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2003. – Вып. 6. – С. 7-18.
 67. Бокотей А.А., Кучинська І.В., Дзюбенко Н.В. Сучасний стан вивченості гніздової орнітофауни рівнинної частини басейну верхнього Дністра // Пріоритети орнітологічних досліджень. – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 2-21.
 68. Tyszko P., Kaługa I., Bokotey Ochrona bociana białego: Doświadczenia z Polski i Ukrainy. – Siedlce-Lwów, 2004. – 16 s.
 69. Бокотей А.А. Чинники впливу на формування гніздових орнітокомплексів населених пунктів сільського типу в басейні верхів’я Дністра // Наукові записки ДПМ. – 2004. – Т. 19. – С. 97-106.
 70. Проць Б.Г., Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б., Бокотей А.А. Перший український резерват природи „Пам’ятка Пеняцька” на шляху до відродження // Наукові записки ДПМ. – 2004. – Т. – С. 167-176.
 71. Bokotey A.A., Gorban I.M. Numbers, distribution, and ecology of the house sparrow in Lvov (Ukraine) // International Studies on Sparrows, 2005. – 30. – P. 7-22.
 72. Бокотей А.А., Горбань Л.І., Горбань І.М., Кийко А.О., Пограничний В.О. Коротка характеристика фауни хребетних національного парку „Сколівські Бескиди” // Біорізноманіття Українських Карпат. – Львів, 2005. – С.26-29.
 73. Бокотей А.А., Горбань І.М., Пограничний В.О. Оцінка чисельності гніздової орнітофауни Східних Бескид в басейні верхнього Дністра // Біорізноманіття Українських Карпат. – Львів, 2005. – С.30-34.
 74. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Кучинська І.В. Загальна характеристика фауни та населення птахів стариць басейну верхнього Дністра // Птицы бассейна Северского Донца, 2005. – Вып. 9. – С. 30-33.
 75. Горбань І.М., Бокотей А.А. Антропогенна трансформація орнітокомплексів у басейні верхнього Дністра // Наукові записки ДПМ, 2005. – Т. 21. – С.129-138.
 76. Проць Б.Г., Чорнобай Ю.М., Вовк О.Б., Бокотей А.А. Історія та відродження резервату природи „Пам’ятка Пеняцька”. – Львів, 2005. – 16 с.
 77. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Перелік українських наукових назв птахів фауни України // А.І. Гузій. Просторово-типологічна організація населення птахів лісостанів західного регіону України. – Житомир, 2006. – С. 406-431.
 78. Шульц-Гузяк Д., Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Освітня програма „Лелека”. – Львів, 2006. – 66 с.
 79. Калуга І., Пацьорек Я., Фальковскі М., Бокотей А. А. Рослини і тварини моєї околиці. – Сєдльце-Львів, 2006. – 21 с.
 80. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Чорний лелека в Україні. – Львів, 2007. – 17 с.
 81. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). – Київ-Львів, 2007. – 112 с.
 82. Horban I., Bokotey A., Horban L., Roth M. The effects of Anthropogenic Changes on breeding Birds and Amphibians in the Upper Dnister Basin // Transformation processes in the Western Ukraine. – Berlin, 2008. – P. 297-308.
 83. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Поширення та динаміка чисельності денних хижих птахів у м. Львові // Новітні дослідження соколоподібних та сов. – Кривий Ріг, 2008. – С. 33-38.
 84. Бокотей А.А. Гніздова орнітофауни міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994-1995 та 2005-2007 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 17-25.
 85. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Охорона видового різноманіття птахів у басейні верхнього Дністра // Наукові записки ДПМ, 2008. – Т. 24. – С.  219-232.
 86. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Бучко В.В., Скільський І.В. Сучасне поширення та чисельність лелеки чорного, Ciconia nigra (L.), в межах північно-східного макросхилу Українських Карпат // Знахідки тварин Червоної книги України. – Київ, 2008. – С. 22-25.
 87. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Кучинська І.В. Фауна та населення гніздових водоплавних і навколо водних птахів риборозплідних ставів басейну верхнього Дністра // Праці НТШ. – Т. XXІІІ. – Екологічний збірник – 4. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. – 2008. – С. 196-207.
 88. Кучинська І.В., Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Освітня програма „Лелека” в Україні: досвід впровадження і перші результати // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 66-72.
 89. Bokotey A., Dzyubenko N. The present status of the Black Stork (Ciconia nigra) population breeding in the Western Polissia (Ukraine) // Abstracts of 7-th Conference of the European Ornithologists’ Union. – Zurich, 2009. – P. 112.
 90. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Гнездовая орнитофауна бассейна Верхнего Днестра (Украина) // Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов. – Минск, 2009. – Ч. 1. – С. 44-47.
 91. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Кучинська І.В. Використання спеціалізованих програм для екологічної освіти учнівської молоді (на прикладі освітньої програми “Лелека” // Проблеми і перспективи екологічної освіти. – Львів, 2009. – С. 22-27.
 92. Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А. Птахи-норники берегових урвищ верхнього Дністра // Зоологічна наука у сучасному суспільстві. – Київ – Канів, 2009. – С.155-158.
 93. Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А., Журавчак Р.О. Чорний лелека Ciconia nigra (L.) в Рівненській області // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. – Рівне, 2009. – С. 402-405.
 94. Kaługa I., Bokotey , Abramczuk A. Ochrona bociana białego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. – Siedlce, 2010. – 16 s.
 95. Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Влияние антропогенных факторов на птиц рыбоводных хозяйств бассейна Верхнего Днестра (Украина) // Проблемы изучения и сохранения позвоночных животных антропогенных водоемов. – Саранск, 2010. – С.9-12.
 96. Бокотей А.А., Горбань І.М., Дзюбенко Н.В. Зміни чисельності гніздових птахів басейну Верхнього Дністра протягом кінця ХХ – початку ХХІ століть // Подільський природничий вісник. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С. 29-49.

97.    Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Горбань І.М., Кучинська І.В., Башта А-Т.В., Пограничний В.О., Бучко В.В., Сеник М.А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра. – Львів, 2010. – 400 с.

 1. Горбань И.М., Бокотей А.А., Матейчик В.И. Шацкие озера. Полесье // Бюллетень РОМ. Итоги регионального орнитологического мониторинга. – Мелитополь, 2010. – Вип. 5. – С. 34-37.
 2. Андрейчук Ю., Бокотей А., Вовк О., Волошин П., Гнатюк Р., Грицик І., Дещиця С., Дзюбенко Н., Зінько Ю., Іванов Є., Ковальчук І., Корчинський О., Куровець І., Максимчук В., Михнович А., Орлов О., Петровська М., Пилипович О., Підвірний О., Приходько О., Симоновська М., Федірко О., Чорний В., Чорнобай Ю. Геоекологічне моделювання стану пам’яток природи та історії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2010. – 214 с.
 • Dzyubenko N., Bokotey A. The present status of the breeding population of the Black Stork (Ciconia nigra) in Ukraine // 8-th Conference of the European Ornithologists Union. Programme and Abstracts. – Riga, 2011. – P. 66.
 • Bokotey A. The present status of the avifauna of the city of Lviv (Ukraine) and its changes // 8-th Conference of the European Ornithologists Union. Programme and Abstracts. – Riga, 2011. – P. 116.
 • Бокотей А., Дзюбенко Н., Перчук В. Лелеки, люди і енергетика: вирішення проблеми. – Львів, 2011. – 32 с.
 • Бокотей А.А. Вплив урбанізаційних процесів на орнітофауну Бескидів // Наук. вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 94-97.
 • Бокотей А.А. Гніздування грака Corvus frugilegus L. у місті Львові та основні причини змін його чисельності // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.4. – С. 114-122.
 • Бокотей А.А. Фауна та населення птахів міста Львова в гніздові та зимові періоди 2004-2007 років // Подільський природничий вісник. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 30-51.
 • Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А., Бучко В.В., Весельський М.Ф., Кратюк О.Л., Кузьменко Ю.В., Панчук О.С., Скільський І.В., Федун О.М., Химин М.В. Інвентаризація гнізд чорного лелеки Ciconia nigra (L.) в Україні // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2011. – Вип. 2. – С. 9-18.
 • Митяй І.С., Бокотей А.А., Селіверстов М.М. Коефіцієнти для розрахунку об’єму та площі поверхні пташиних яєць за їх довжиною та діаметром // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Тр. нуч. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861-1923). – Харьков: Точка, 2011. – С. 112-127.
 • Дзюбенко Н.В., Бокотей А.А. Інформаційний бюлетень № 6 за наслідками роботи за освітньою програмою «Лелека» у 2011 році. – Львів, – 16 с.
 • Bokotej A., Dziubenko N. Badania i ochrona bociana czarnego Ciconia nigra (L.) na Ukrainie // Roczniki Bieszczadzkie. – 2012. – T 20. – S. 146-155.
 • Самусенка И, Дзюбенка Н., Бакатэй А. Адукацыйная праграма «Бусел». – Мінск, 2012. – 66 с.
 • Башта А.-Т.В., Канарський Ю.В., Андріанов О.В., Бокотей А.А., Геряк Ю.М., Горбань І.М., Гринчишин Т.Ю., Гураль Р.І., Гураль-Свердлова Н.В., Дзюбенко Н.В., Дикий І.В., Івашків І.М., Коновалова І.Б., Кусьнєж О.В., Лєснік В.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В., Панін Р.Ю., Решетило О.С., Різун В.Б., Струс Ю.М., Черемних Н.М. Рідкісні та зникаючі види тварин Львівської області. – Львів: Ліга-Прес, 2013. – 224 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Струс Ю.М. Попередні результати досліджень орнітофауни на ділянці Верхньодністровських Бескидів обраній для спорудження Смеречанської ВЕС // Птицы и окружающая среда. – Одесса, 2013. – С. 30-35.
 • Пророчук В.В., Стефурак Ю.П., Брусак В.П., Держипільський Л.М., Базюк І.В., Бакун В.М., Бокотей А.А. та ін. Національний природний парк «Гуцульщина». – Львів: НВФ «Карти і атласи», 2013. – 408 с.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., МатейчикВ.І., БучкоВ.В. Успішне гніздування чорного лелеки Ciconia nigra на штучних платформах // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2013. – Вип. 4. – С. 79-81.
 • Бокотей А., Дзюбенко Н., Дмитренок М., Самусенко І. Охорона чорного лелеки в Україні та Білорусі. – Львів-Мінськ, 2014. – 26 с.
 • Дзмітранок М., Самусенка І., Бакатэй А., Дзюбенка Н. Ахова чорнага бусла у Беларусі і Украіне. – Мінск-Львоу, 2014. – 26 с.
 • Самусенка И, Дзюбенка Н., Бакатэй А. Адукацыйная праграма «Бусел». – Мінск, 2014. – 64 с.
 • Бокотей А., Кобів Ю., Третяк П. Памяти професора Івана Верхратського (1846-1919) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. – Т. XXХІХ. – Екологічний збірник. Сучасні проблеми дослідження та збереження біорозмаїття. – 2014. – С. 12-21.
 • Бокотей А.А. Інноваційні впровадження в природничих музеях Швейцарії та Австрії // Наукові записки ДПМ, 2014. – Вип. 30. – С. 41-50.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Климишин О.С., Черемних Н.М. Відродження виставкової діяльності ДПМ НАН України // Наукові записки ДПМ, 2014. – Вип. 30. – С. 59-68.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Раціон нагнізних пташенят чорного лелеки (Ciconia nigra L.) на Західному Поліссі України // Природа Полісся: дослідження та охорона. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди» (м. Сарни, 3-5 липня 2014 року) / За ред. Журавчака Р.О. – Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня», 2014. – С. 417-420.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Освітня програма „Лелека”. – Львів, 2014. – 68 с.
 • Франчук М.В., Бокотей А.А. До гніздової біології дрозда-омелюха Turdus viscivorus L. і дрозда білобрового Turdus iliacus L. у Західному Поліссі // Біологічні Студії. – 2014. – Т. 8, № 3-4. – С. 169-178.
 • Konovalov A., Kaldma K., Bokotey A., Brossault P., Chapalain F., Dmitrenok M., Dzyubenko N., Sellis U., Strazds M., Strenna L., Treinys R., Zielinski P., Vali U. Spatio-temporal variation in nestling sex ratio among the Black Stork Ciconia nigra populations across Europe // Journal of Ornithology, 2015. – Vol. 156. – Р. 381-
 • Кукшин О.О., Бокотей А.А. синурбізація та зміни чисельності дрозда чорного в європі та україні // Наукові записки ДПМ, 2016. – Т. 32. – С. 91-102.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Досвід захисту гнізд білого лелеки на енергетичних конструкціях // Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2016. – С. 107-109.
 • Горбань І.М., Бокотей А.А. Тривала гніздова експансія баклана великого Phalacrocorax carbo на заході України // Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій. – Кам’янець-Подільський: Рута, 2016. – С. 109-112.
 • Проць Б.Г., Бокотей А.А. Перший український резерват природи «Пам’ятка Пеняцька»: історичний та екологічний аспекти // Природоохоронні території в минулому, сучасному та майбутньому світі. – Львів: Ліга-Прес, 2016. – С. 8-11.
 • Бокотей А.А., Бучко В.В. Вплив полювання на стан популяцій птахів у басейні Верхнього Дністра // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2016. – Вип. 7. – С. 140-151.
 • Бокотей А. А., Горбань И. М. Глава 2. Роль различных водно-болотных угодий для гнездовой популяции большого баклана в Украине. 2.3. Западный регион // Большой баклан (Phalacrocorax сarbo) в Украине: численность, территориальное распределение и их изменения / Под редакцией В.А. Костюшина, П.И. Горлова и В.Д. Сиохина / Вестник зоологии, 2016. – № 34 Отдельный выпуск. – С. 221-231.
 • Костюшин В.А., Сиохин В.Д., Горлов П.И., Москаленко Ю.А., Костин С.Ю., Тарина Н.А., Бескаравайный М.М., Черничко Р.Н., Грищенко В.Н., Молодан Г.Н., Бронскова М.А., Буй Г.А., Петрович З.О., Рединов К.А., Атамась Н.С., Бокотей А.А., Горбань И.М., Баник М.В., Ветров В.В. Глава 6. Взаимовлияние большого баклана и окружающей среды, и его взаимоотношения с человеком // Большой баклан (Phalacrocorax сarbo) в Украине: численность, территориальное распределение и их изменения / Под редакцией В.А. Костюшина, П.И. Горлова и В.Д. Сиохина / Вестник зоологии, 2016. – № 34 Отдельный выпуск. – С. 320-341.
 • Бокотей А.А. Дослідження та охорона чорного лелеки Сiconia nigra L. в Україні: 2005-2016 роки // Наукові записки ДПМ. – 2017. – Т. 33. – С. 3-10. DOI:https://doi.org/10.36885/nzdpm.2017.33.3-10
 • Bokotey A., Strus Iu., Dzubenko N. Nesting habitats of Black Stork in Ukrainian forest zone (Polissia) revealed by an overlay analysis in GIS // Наукові записки ДПМ. – 2017. – Т. 33. – С. 23-32. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2017.33.23-32
 • Strus Iu., Bokotey A., Dzubenko N. Detection of forest loss on Black Stork breeding sites in the Rivne region (Polissia) by a GIS analysis // Наукові записки ДПМ. – 2017. – Т. 33. – С. 75-80. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2017.33.75-80
 • Романь А.М., Франчук М.В., Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Риби, як складовa раціону лелеки чорного (Сiconia nigra), у місцях його регулярного живлення // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – 2018. – Вип. 34. – С. 99-110. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2018.34.99-110
 • Bokotey A., Dziubenko N., Strus Yu. Problems of Black Stork Conservation in Ukraine // VII International Conference on Black Stork Ciconia nigra. – Sevilia, 2018. – P. 19.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Струс Ю.М., Стах В.О. Трофічні зв’язки нагнізних пташенят чорного лелеки (Ciconia nigra) на Західному Поліссі України // Актуальні питання дослідження та охорони птахів. Матеріали XXXVІІІ Міжнародної наукової конференції / за редакцією І.Т. Русєва, А.І. Корзюкова, С.Л. Курочкіна – Татарбунари: Українське товариство охорони птахів, 2018. – С. 19-23.
 • Бучко В.В., Скільський І.В., Смірнов Н.А., Бокотей А.А., Чорней І.І. Рослини та тварини з Червоної книги України: короткий визначник прикарпатського лісівника. – Чернівці, 2018. – 32 с.

139.Бучко В.В., Бокотей А.А., Смірнов Н.А., Шумська Н.В., Заморока А.М., Дмитраш-Вацеба І.І., Скільський І.В., Дзюбенко Н.В., Струс Ю.М., Маланюк В.Б. Охоронні ділянки як механізм збереження біотичного різноманіття в лісах (на прикладі Прикарпаття). Практичний посібник. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 48 с.

 • Пограничний В., Бокотей А., Горбань І. Станіслав Костянтин Петруський – один із засновників галицької орнітології // Вісник Музею «Дрогобиччина». – 2018. – 1. – С. 84-116.
 • Бокотей А.А., Фесенко Г.В., Полуда А.М. Лелека чорний Ciconia nigra Linnaeus, 1758 // Енциклопедія мігруючих видів диких тварин України. – Київ, 2018. – С. 100-102.
 • Бокотей А. Методичні підходи до визначення розміру охоронної ділянки навколо гнізда лелеки чорного Ciconia nigra (L.) // Науковий вісник НЛТУ України, 2019. – 29, 2. – С. 31-34. DOI: https://doi.org/10.15421/40290206
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Екологічна стежка «В гостях у чорного лелеки» // Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. Львів, 2019. – Ч. 2. – С. 38-41.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Драпалюк А.М. План дій щодо збереження чорного лелеки (Ciconia nigra L.) в Україні. – Львів-Київ, 2019 – 30 с.
 • Бокотей А.А., Струс Ю.М., Матейчик В.І., Сидорук І.В. Застосування фотопасток для дослідження лелеки чорного Ciconia nigra (L.) у Шацькому НПП // Фауна України на межі XX-XXI ст.: стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій. Міжнародна зоологічна конференція присвячена 220 річниці від Дня народження О. Завадського, 12-15 вересня 2019 р., Львів-Шацьк, 2019. – С. 34-37.
 • Бокотей А.А. Птахи міста Львова в колекції Державного природознавчого музею НАН України // Природнича музеологія. Випуск 5 (Київ, 2019). – С 150-152.
 • Bokotey A., Strus Yu., Dziubenko N. Black Stork nests as a place of interest for birds of prey // Birds of Prey of Ukraine and surrounding territories. – Kryvyi Rih, 2019. – P. 14.
 • Bokotey A.A., Strus I.M., Dziubenko N.V. Analysis of situation with forest logging in Ukrainian Carpathians in respect of its potential influence on local Black Stork population: preliminary results // Природа Полісся: дослідження та охорона. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 13-15 червня 2019 р,) / ред. Р.О. Журавчак. – Рівне, 2019. – C. 290-293.
 • Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ / За ред. А.Д.Пліхтяка. – Чернівці: Друк Арт, 2019. – 448 с.
 • Майхрук М.І., Бокотей А.А. Птахи Тернопілля. – Львів, 2019. – 244 с.
 • Бокотей А.А. Динаміка чисельності горлиці садової Streptopelia decaocto у місті Львові за чверть століття // Сучасні дослідження птахів та їх охорона. Збірка наукових статей. Коблево, 2019. – С. 9-15.
 • Bokotey A.A. Changes of the avifauna of Lviv (Ukraine) assessment of recent bird atlases // Ecologia urbana. 2020. 31 (1-2): 15-23.
 • Dubovyk O., Bokotey A., Pokrytiuk L., Bodnar V., Strus Yu., Ruchko O. Autumn migration of birds over polonyna Borzhava (Ukrainian Carpathians) // Zoodiversity. – 2020. – 54, 1. – P. 43-52. DOI: https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.043
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В., Дубовик О.А. (2020). Репрезентативність та охорона орнітофауни Регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбогір’я». Наукові праці Лісівничої академії наук України. 20: 45-56. DOI: https://doi.org/10.15421/412004
 • Dubovyk O., Kuzyo H., Bokotey A. Density variation in “rare” breeding birds in native forests and urban parks // GEO&BIO. 2020. vol. 19 pp. 20–31 https://doi.org/10.15407/gb1904
 • Бокотей А.А. Динаміка гніздової орнітофауни селітебної частини Львова за період між 2006 і 2018 роками // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – 2020. – Вип. 36. – С. 95-106. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.95-106
 • Дзюбенко Н.В., Климишин О.С., Бокотей А.А. Природничі музеї: показники ефективності та критерії оцінювання // Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України. – 2020. – Вип. 36. – С. 15-20. DOI: https://doi.org/10.36885/nzdpm.2020.36.15-20
 • Території, що пропонуються до включення у мережу Емеральд Т35 (Смарагдову мережу) України («тіньовий список», частина 3) / кол. авт., за ред. Василюка О.В., Куземко А.А., Коломійчука В.П., Куцоконь Ю.К. – Чернівці: Друк Арт, 2020. – 408 с.
 • Бокотей А.А. Антропогенна трансформація гніздових орнітокомплексів заходу України. Дис. … доктора біол. наук. – Львів, 2021. – 454 с.
 • Bokotey A., Hordowski J. Zbiory ornitologiczne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie // Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich. – Zarzecze, 2021. – 51-62.
 • Bokotey A.A., Dziubenko N.V., Strus. M. 2021. What is wrong with the protection zone of a 1 km radius around Black Stork Ciconia nigra nests? SIS Conservation 3: 44-49.
 • Бокотей А., Франчук М., Дзюбенко Н., Матейчик В. Причини втрати гнізд лелекою чорним Сiconia nigra у Західному Поліссі України // Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій. – Львів, 2022. – С. 17-20.
 • Bokotey A., Dzyubenko N., Susułowśka I. Przyrodnicza część Biblioteki Poturzyckiej w księgozbiorze Państwowego Muzeum Przyrodniczego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie: jej przeszłość i teraźniejszość // Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich. – Zarzecze, 2022. – 130-149.
 • Дзюбенко Н., Савицька А., Бокотей А. «Тернопілля – подорож за п’ять морів». Проект реекспозиції відділу природи Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Матеріали конференції «Суспільство і природа: від минулого до майбуття» (до 100-річчя від дня народження Миколи Чайковського). Тернопіль, 2022. – С. 64-68.
 • Загороднюк І., Харчук С., Улюра Є., Ільюхін Ю., Олійник Ю., Крон А., Шидловський І., Питель-Гута С., Бокотей А., Пономаренко О., Харчук Л. Колекції котових (Felidae) у природничих музеях України та їх значення у поширенні природничих знань. Geo&Bio, 2022, vol. 23, 15–52.
 • Bokotey A., Savytska A., Rizun V. Catalogue of Felidae (Mammalia) family specimens deposited in the State Museum of Natural History NASU, Lviv, Ukraine // Catalogue of the digitized collections, deposited in the State Museum of Natural History, National Academy of Science of Ukraine. – 2023. – 1. – P. 226-245. DOI: https://doi.org/10.36885/cdcsmnh.2023.10.
 • Бокотей А.А., Дзюбенко Н.В. Оцінка стану фауни птахів території призначеної для розширення меж Ясеницького родовища піску // Сучасний стан збереження природного різноманіття та сталого використання ресурсів природно-заповідних територій. – Івано-Франкове, 2023. – С. 58-62.
 • Яненко В. О., Бокотей А. А. Горлиця звичайна Streptopelia turtur – кандидат на занесення до Червоної книги України // Troglodytes. Праці ЗУОТ, 2023. – Вип. 9-10. – С. 72-79.

 

Біографія

Автобіографія

 

Я, Бокотей Андрій Андрійович, народився 10 серпня 1966 р. у м. Львові. З 1973 до 1983 р. навчався у Львівській СШ № 70, де отримав атестат про середню освіту.

З 1980 до 1983 р. займався науковою роботою, відвідуючи заняття Малої академії наук (МАН) у Львові при Державному природознавчому музеї НАН України. З результатами своїх досліджень виступав на конференціях МАН і здобув звання Дійсного члена МАН.

З 1983 до 1990 р. навчався у Львівському державному університеті ім. Івана Франка на кафедрі зоології. За час навчання був відповідальним за програму “Фауна” Дружини охорони природи біологічного факультету, секретарем зоологічного гуртка при кафедрі зоології, головою наукового студентського товариства факультету.

З 1986 до 1988 р. проходив військову службу.

З 1988 р. почав працювати у Державному природознавчому музеї НАН України на посаді лаборанта. На постійну роботу до музею зарахований після закінчення університету у 1990 р.

З 1993 до 1999 рр. закріплений як пошукувач при Інституті і музеї зоології Польської академії наук у Варшаві. У 1999 р. в Інституті і музеї зоології ПАН захистив дисертацію “Орнітофауна міста Львова: чисельність, поширення та зміни”, на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Польської академії наук.

У 2001 р., після нострифікації захищеної у Польщі дисертації, отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук в Україні. У 2004 р. отримав вчене звання старший науковий співробітник.

З 2002 до 2018 рр. обіймав посаду завідувача відділу ландшафтного та біотичного різноманіття Державного природознавчого музею НАН України.

З 2018 р. до 2020 р. докторант Національного лісотехнічного університету України. У 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук в Національному лісотехнічному університеті України на тему «Антропогенна трансформація гніздових орнітокомплексів заходу України».

З 2013 до 2016 року читав спецкурси «Урбозоологія», Популяційна біологія» та «Міграції тварин» на біологічному факультеті Львівського національного університету ім. Івана Франка. З 2022 р. обіймаю посаду професора кафедри зоології Львівського національного університету Імені Івана Франка.

Є одним із засновників (1984 р.) і постійним членом правління Західноукраїнського орнітологічного товариства. У 1993, 2005-2013 і з 2023 рр. обіймав посаду голови цього товариства. З 1985 р. член Українського орнітологічного товариства (УОТ), з 1994 р. – Українського товариства охорони птахів (ТОПУ) та з 1998 р. – Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка.

З 1994 до 1995 і з 1999 до 2000 рр. стипендіат НАН України. У 1998 р. соросівський стипендіат.

Наукові інтереси: збереження біорізноманіття, антропогенна трансформація фауни, міська орнітофауна, історія української орнітології, номенклатура птахів України, природниче музеєзнавство. Основними напрямками досліджень є питання гармонізації співіснування птахів і людини в містах і охорона популяцій чорного та білого лелек в Україні.

Результати наукової діяльності викладені у понад 160 публікаціях, як у вітчизняних, так і в закордонних виданнях. Був учасником понад 80 регіональних, державних та міжнародних наукових конференцій з орнітології, екології, охорони природи та музеології. Був організатором 12 наукових орнітологічних конференцій; 20 орнітологічних шкіл-семінарів молодих орнітологів України, Установчої конференції природничої секції ІСОМ України (Кам`янець-Подільський, 2009) та ін.

Брав участь в реалізації 6 міжнародних і 12 державних і регіональних екологічних проектів, в 11 випадках, як їх керівник.

Є членом редколегії “Наукових записок ДПМ НАН України”, орнітологічних журналів “Беркут” і “Бранта”, головним редактором журналу “Troglodytes” та семи видань матеріалів наукових конференцій Західноукраїнського орнітологічного товариства (ЗУОТ).

Був куратором виставок: «Клейноди ординації Дідушицьких», що експонувалася в чотирьох містах Польщі у 1997-1998 роках та у Львівському історичному музеї у 2000 р.; куратором виставки «Мандрівка в минуле» у 2012-2013 рр. та куратором експозицій у спільних еколого-посвітницьких центрах Музею з НПП «Подільські Товтри» м. Кам`янець-Подільський», НПП «Галицький» м. Галич, Рівненському природному заповіднику м. Сарни, Житомирському національному агроекологічному університеті, м. Житомир та ін. З 2013 до 2018 рр. керував роботами зі створення основної експозиції ДПМ НАН України.

Куратор колекцій хребетних тварин Державного природознавчого музею НАН України. У музеї є експертом з оцінки предметів культурної спадщини природничого походження.

Одружений. Дружина Бокотей Галина Іванівна викладач коледжу. Син Бокотей Андрій-Лука Андрійович – студент. Донька – Бокотей Іванна Андріївна – медик, заміжня, живе окремо.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!