Кафедра зоології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

Кафедра зоології відокремилась 1852 р. від кафедри натуральної історії. Існувала на філософському факультеті до 1920, на математично-природничому факультеті 1920–1939 рр. Відновлена 1974 р. на біологічному факультеті об’єднанням кафедри зоології безхребетних і кафедри зоології хребетних. Очолювали її професори М. Шмідт (1852–76), С. Сирський (1876–82), в. о. зав. каф. Г. Кадий (1882–83), Б. Дибовський (1883–1906), Ю. Нусбаум-Гілярович (1906–17), Я. Гіршлер (1917–39), К. Сембрат (1939–41), В. І. Здун (1974–88), доц. І. Й.  Гладунко (1988–98), проф. Й. В.Царик (з 1998).

Кафедра проводить підготовку бакалаврів за спеціальностями 091″Біологія”, 014.05″Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)”, 101″Екологія” і 162 “Біотехнології та біоінженерії”, магістрів спеціальностями 091″Біологія та біохімія” за освітньо-професійною програмою “Зоологія” та  014.05″Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)” за освітньо-професійною програмою “Середня освіта (біологія та здоров’я людини)” .
Щорічно на кафедрі спеціалізуються до 12 випускників факультету.
На кафедрі є здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю “Біологія”.

Нормативні курси для бакалаврів:
 • біологія
 • екологія
 • біологія тварин
 • протозоологія
 • зоологія безхребетних
 • зоологія хордових
 • історичний розвиток органічного світу

Нормативні курси для магістрів:

 • урбозоологія
 • функціональна зоологія
 • методологія наукових досліджень у зоології
 • біопошкодження
 • екологія, раціональне використання та охорона тварин
 • магістерський семінар із зоології
 • зоогеографія

У 2023 році викладацький колектив кафедри сформований 2 професорами, 7 доцентами, 2 асистентами

Напрями наукових досліджень: фауністично-екологічний (започаткував проф. В. І. Здун, продовжує проф. Й. В. Царик), гідробіологічний (започаткувала проф. Н. С. Ялинська, продовжує проф. Й. В. Царик). За час існування кафедри підготовано 12 канд. і 1 доктор наук.
Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників та монографій.

Працівники кафедри щорічно проводять Всеукраїнську наукову конференцію “СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ІНШИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ”. У 2024 році відбудеться Ювілейна ХХ конференція.

Потенційні місця працевлаштування

Від початку існування Львівського університету окремої кафедри зоології не було. Вважали, що наука про природу неварта уваги, лише через століття почали викладати натуральну історію, в якій були елементи природознавства.
Наприкінці XVIII століття натуральну історію у Львівському університеті викладав Антон Гільтенбранд (Hiltenbrand або Hildenbrand Anton). Він та інші професори, такі як Мартинович (Martinovics), Кодеш (Kodesch), Гольфельд (Holfeld) були представниками природничої й математичної частини філософських наук. У цей період існування Університету природознавство й математика були пріоритетними напрямками.
Наступником Гільтенбранда на кафедрі натуральної історії був Е. Кіршбаум (Emanuel Kirschbaum). Належить відзначити, що вже тоді при кафедрі існував природничий кабінет (кабінет натуральної історії), яким з 1785 до 1805 рік завідував професор Б. Аке (Hacquet).
У 1809−1813 рр. курс Натуральної історії читав Ґлойснер Антон (Gloisner). Доктор медицини Франц Дівальд (Franz Diwald) викладав Натуральну історію (зоологію, ботаніку і мінералогію) з 1816 до 1823 р. німецькою мовою. Заняття проводив за власними записками. Він мав у своєму підпорядкуванні природничий кабінет, для якого отримав у 1823 р. деякі дублети з віденських імператорських колекцій. Тоді закінчувалася перебудова приміщення університету на теперішній вулиці Театральній.
Зібрані Дівальдом експонати впорядкував професор натуральної історії Михаїл Штекер (Stecker), який викладав крім науки про природу також рільництво. Штекер описав і заінвентаризував 8000 об’єктів, що знаходилися тоді в колекції кабінету. У 1831 р. він перейшов на кафедру університету у Відні. Спочатку посаду професора зайняв його заступник, енергійний викладач доктор Франц Глюбек (Hlubek), який згодом перейшов на посаду професора в Любляну (Словенія). Пізніше кафедру зайняв доктор медицини і ад’юнкт Віденського університету Домінік Готфрід Колюмбус (Columbus), який у 1839 р. став професором натуральної історії та сільського господарства. Від 1864 р. наступником Колюмбуса став доктор медицини Рудольф Кнер (Kner), секундарій загального госпіталю у Відні. Кнер поєднував широкі відомості фізіології і анатомії з іншими галузями природничих наук. Він був спеціалістом в ділянці іхтіології. У 1849 р. став професором зоології у Відні.
В галузі зоології, ботаніки і палеонтології відзначився професор фізики Львівського університету Олександр Завадський (Zawadski) (1843-1852), якого за волелюбні погляди було усунуто з університету і переведено на посаду вчителя ліцею у Перемишлі, а пізніше у Брно в Моравії. Завадський був автором ряду ботанічних та зоологічних праць, які стосуються території Галичини і Буковини.
З 1848 р. починається диференціація природничих наук. Розподіл спеціальностей відбився і на природничому кабінеті. Колекція господарського напрямку перейшла на кафедру техніки, а згодом до вищої рільничої школи в Дублянах. Кількість кафедр зросла. У 1850 р. кафедрою натуральної історії завідував ботанік Гіацинт Лобажевський (Lobarzewski).
У 1852 р. від кафедри натуральної історії відокремили кафедру зоології і порівняльної анатомії. Нові кафедри були розташовані в новому приміщенні на вулиці Миколая, 4 (тепер вул. Грушевського, 4).
У 1866−1870 рр. професор Максиміліан Герман Шмідт (Schmidt) (1848-1875) був першим керівником кафедри зоології і останнім професором, який викладав ще німецькою мовою. Він публікував роботи в галузі безхребетних тварин.
У 1875 р. кафедру зоології, вперше з польською мовою викладання, зайняв Шимон Сирський (Syrsky) – директор природничого музею в Трієсті (Італія). У 1873 р. на всесвітній виставці у Відні він влаштував акваріум і виставку фауни Адріатики. З його наукових робіт заслуговують уваги дослідження статевої системи риб.
У 1882 р. місце Сирського зайняв переведений з Кракова як заступник професора Генріх Кадий (Kady), учень Тайхмана (Teichmann) – організатор Львівської ветеринарної академії. Кадий досліджував будову ока крота. Найбільша його праця присвячена системі кровоносних судин хребта.
У 1883 році на кафедру зоології був запрошений Бенедикт Дибовський (Benedykt Dybowski), який у той час знаходився в експедиції на Камчатці. До Львова Б. Дибовський прибув на початку січня 1884 р. Це був ад’юнкт-професор Головної школи (університету) у Варшаві. Завідуючи кафедрою зоології, Б. Дибовський, відомий вже тоді вчений, опрацював багатий зібраний під час заслання та експедицій матеріал і опублікував численні праці. З 1906 р. перебуваючи на пенсії, працював приватно, а в університеті на кафедрі числився як почесний професор. Враховуючи його заслуги у дослідженні фауни Далекого Сходу, Академія Наук СРСР надала Б. Дибовському звання член-кореспондента.
Наступником Б. Дибовського на кафедрі зоології був Йозеф Нусбаум (Josef Nusbaum) (1857-1917). Він студіював у Варшавському університеті, був учнем Гоєра (Hojer), Вжесньовського (Wrzesniowski). У 1880 р. Нусбаум одержав в Одесі ступінь магістра зоології, згодом проводив зоологічні дослідження в Роскоф у Британії. Отримавши ступінь доктора у галузі зоології і порівняльної анатомії, Нусбаум працював над анатомією коропових риб, фауною олігохет та інших безхребетних тварин. Проводив активну діяльність щодо популяризації природничих наук, зокрема теорії еволюції і поглядів Дарвіна.
З 1892 р. Й. Нусбаум працював спочатку як доцент Львівського університету, а пізніше – як професор анатомії та гістології свійських тварин у Ветеринарній академії. Після переходу Б. Дибовського на пенсію, Й. Нусбаум був запрошений на кафедру зоології, якою завідував з 1906 до 1917 року.
Наступником професора Й. Нусбаума на кафедрі зоології з 1918 року був його учень, професор Ян Гіршлер (1883-1951). Наукову роботу Гіршлер проводив головним чином в галузі цитології, анатомії та ембріології безхребетних тварин, зокрема комах. Він досліджував метеликів околиць Львова, також вивчав фауну найпростіших.
У 1924 році філософський факультет розділено на два самостійні відділи – гуманітарний і математико-природничий. Біологічна наука з цього періоду значно пожвавилась. Математико-природничий факультет, до якого належала кафедра зоології, охоплював 19 наукових закладів. Саме з цього часу кафедра зоології творила основне ядро наукового закладу – інституту зоології. У цьому науковому закладі, очолюваному Я. Гіршлером, працював колектив відомих зоологів. Б. Фулінський (1881-1942) досліджував ембріональний розвиток різних груп членистоногих, опублікував праці з фауни і систематики безхребетних. Г. Полюшинський працював у галузі ембріології безхребетних і паразитології; Я. Сембрат – ембріолог, Я. Кунце – ентомолог. Ентомологом був також Я. Носкевич, завідувач кафедри зоології безхребетних з 1940 року.
На кафедрі в різних роках працювали також С. Пілявський – цитолог і арахнолог, Я. Романишин – ентомолог, Л. Монне – цитолог, С. Джевіцький, В. Лоренц, А. Козловський та інші.
За часів німецької окупації (1941-1944) університет був закритий. Після звільнення Львова, у 1944 році навчання в університеті було відновлено.
У 1945 р. відбувся розподіл кафедри зоології на кафедру зоології хребетних та кафедру зоології безхребетних.
Кафедру зоології безхребетних очолювали професори: Я. Носкевич (1944–45), А. Космачевський (1945–47), В. Захваткін (1947–54), доц. М. Палій (1954–56, 1960–62), проф. В. Палій (1956–60), проф. В. Здун (1963–74).
У різні роки на кафедрі працювали також: професори В. Івлєв, Н. Ялинська, доценти П. Рєзвой, І. Гладунко, І. Бублик, д-р біол. наук П. Балабай, доц. Л. Мельник, ст. лаборанти Р. Павлюк, О. Микитин, Н. Осмола, І. Яворський, лаборанти І. Шерстило, В. Туркевич, ст. препаратор Я. Лісковацька.
Кафедра забезпечувала викладання: зоології безхребетних, теорії еволюції, порівняльної анатомії безхребетних, сільськогосподарської ентомології, загальної гідробіології, промислової фауни, загальної ентомології, загальної паразитології, малакології, порівняльної анатомії безхребетних.
Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників і монографій: «Личинки трематод в прісноводних молюсках України» (В. Здун. К., 1961); «Джерела і шляхи інвазії тварин збудником фасціольозу та боротьба з ним» (В. Здун. К., 1960); «Основи загальної паразитології» (В. Здун. Львів, 1974); «Мікроскопічна техніка» (В. Захваткін. Львів, 1961).
Кафедра протягом 1948–74 рр. випустила 410 спеціалістів: з них 17 стали канд. наук і 2 д-рами наук.
Кафедрою зоології хребетних завідували: проф. Ф. Страутман (1945–64) та доц. М. Черкащенко (1964–74).
Кафедра забезпечувала читання курсів: зоології хребетних, зоогеографії, порівняльної анатомії, екології й охорони природи, орнітології, теріології, герпетології, звіроводства, систематики хребетних, філогенії хребетних, заповідної справи.
У різні роки на кафедрі працювали також: асист. М. Янушевич, асист. К.П. Мальчевська, доц. Н.І. Сребродольська, доц. Н.А. Полушина, старші лаборанти В.М. Долгушина, І.Г. Попундопуло, М.Д. Чугунов, лаборант О.Г. Палій.
Пріоритетний напрям наукових досліджень: вивчення хребетних тварин Карпат і Передкарпаття, Волинського Полісся, Розточчя, Опілля. Дослідні роботи кафедра проводила також у Криму, в Чорноморському заповіднику, у Прибалтиці, на Кавказі та в Середній Азії.
На кафедрі були заснувані наукові школи з орнітології (проф. Ф. Страутман) та теріології (доц. Н. Полушина). На кафедрі працювали такі науковці: М. Янушевич (вивчала звірів Карпат), К. Мальчевська (досліджувала риб річок Карпат, озер Волині), доц. Н. Сребродольська (вивчала птахів водно-болотних угідь Західноукраїнського Полісся), доц. Н. Полушина (вивчала дрібних ссавців), доц. М. Черкащенко (вивчав орнітофауну), доц. О. Денісієвський (вивчав гістологію хребетних).
У науковому доробку працівників кафедри. понад 500 праць. Зокрема, «Птицы Советских Карпат» (Ф. Страутман. К., 1954); «Птицы западных областей УССР. Т. 1–2» (Ф. Страутман. Львов, 1963); «Екологія та практичне значення лисиці в західних областях України» (Н. Полушина. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 1967. Вип. 3); «Материалы к изучению распространения и экологии кулика-фифи в районах Западного Полесья УССР» (Н. Сребродольская. Пробл. орнитологии. Тр. III орнитол. конф. Львов, 1964); «Значення мишовидних гризунів в живленні сови вухатої» (М.Черкащенко. Наук. зап. Наук.-природознав. музею АН УРСР. 1960. Т. 8).
1 вересня 1974 року кафедри зоології безхребетних і хребетних були об’єднані в одну кафедру зоології.Її очолювали професори: В. І. Здун (1974–88), доц. І. Й. Гладунко (1988–98), проф. Й. В.Царик (з 1998 р.).
Зараз кафедра забезпечує викладання: екології, протозоології, зоології безхребетних, зоології хребетних, біорізноманіття, теорії еволюції; спецкурсів: популяційна екологія, охорона та експлуатація популяцій, керування популяцією, функціональне значення безхребетних, функціональне значення хребетних, загальна паразитологія, малакологія, зооіндикація, планктологія, гідроекологія біоіндикація, основи продукційної та санітарної гідробіології, біопродуктивність, загальна гідробіологія, фауністичне районування Землі, основи зоогеографії, основи теріології, поведінка тварин, основи екології, орнітологія.
Напрями наукових досліджень: фауністично-екологічний (започаткував проф. В.І. Здун, продовжує проф. Й.В. Царик), гідробіологічний (започаткувала проф. Н.С. Ялинська, продовжує проф. Й.В. Царик).
Викладачі кафедри є авторами навчальних посібників, монографій «Показники якості природних вод з екологічних позицій» (І. Т. Олексів. Львів, 1992), «Гідроекологічна токсикометрія та біоіндикація забруднень: теорія, методи, використання» (За ред. І. Т. Олексіва, Л. П. Брагінського. Львів, 1995), «Хребетні тварини західних областей України» (Й. В. Царик, І. П. Яворський, І. В. Шидловський та ін. Львів, 2003), «Життєздатність популяцій рослин високогір’я Українських Карпат» (Й. Царик, Г. Жиляєв, В. Кияк, Ю. Кобів, Н. Сенчак та ін. Львів, 2009), «Збереження біотичного різноманіття у високогір’ї Українських Карпат. Наук. рекомендації» (За ред. Й. Царика. Львів, 2009).
На сьогодні на кафедрі працюють 23 особи, з них: 2 – професори, 7 – доцентів, 3 – асистенти, 2 – допоміжний персонал та 5 – співробітників Зоологічного музею (у т.ч. сумісники на кафедрі).
За період з 1998 по 2011 рік члени кафедри виконували 10 наукових держбюджетних тем, за результатами яких опубліковано: 17 – монографій, 211 – статей, 290 – тез доповідей.
На кафедрі захищено 12 – кандидатських дисертацій, зокрема: Забитівським Ю.М., Диким І.В., Шидловським І.В., Головачовим О.В., Гнатиною О.С., Микітчаком Т.І., Думич О.Я., Куцериб Т.М., Назарук К., Струс Ю., Сачок О., Стах В.
На сьогодні в аспірантурі навчаються 5 осіб, 6 особи закінчують кандидатські роботи та 3 – працюють над докторськими дисертаціями.
Робота кафедри на перспективу передбачає два взаємопов’язаних напрямки: підготовка посібників, підручників із зоологічних та екологічних дисциплін та наукова робота над розв’язанням актуальних питань з зоології, екології, екосистемології, охорони та раціональної експлуатації тварин. Крім цього на кафедра розпочаті фундаментальні дослідження популяційної організації різних груп тварин, їхнього значення в індикації змін середовища, зокрема глобальних змін клімату тощо.
Співробітниками кафедри започаткована і проводиться щорічна міжнародна конференція “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій” для студентів, аспірантів і науковців різних навчальних й наукових закладів України та зарубіжжя. Вона відбувається у вересні кожного року на базі біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка.

Стратегія кафедри зоології

СТРАТЕГІЯ КАФЕДРИ ЗООЛОГІЇ

 

 1. МІСІЯ

Кафедра зоології сформована в 1852 році на базі кафедри натуральної історії як складової філософського факультету університету. Відома своїми співробітниками й керівниками кафедр (Б. Дибовський, Й. Нусбаум-Гілярович, Я. Носкевич, В. Захваткін, В. Здун, Ф. Страутман, Н. Ялинська, Й. Царик та інші). Відома в Україні, Європі й світі завдяки працям в галузі фауністики, паразитології, орнітології, гідробіології, екології тварин та охорони природи.

Наші цінності в роботі кафедри спрямовані на фундаментальність наукових досліджень, аналіз сучасних проблем зоології та шляхів їхнього розв’язку з подальшим втіленням у практику та педагогічний процес, спрямовані на підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук.

 

 1. ВІЗІЯ

Кафедра зоології повинна стати сучасною школою в галузі зоології, охорони тварин і їхніх оселищ в Україні та бути престижним інноваційним підрозділом у структурі біологічного факультету університету. При цьому, кафедра зоології повинна зберегти свою традиційну класичну наукову складову в сучасному класичному університеті.

 

 1. ЦІЛІ.

Кафедра зоології повинна стати провідною інституцією в галузі сучасних зоологічних досліджень в Україні, охорони різноманіття тварин, підготовки бакалаврів і магістрів зоології та залученні їх до зоологічних секцій, участі у виконанні завдань наукових проектів тощо.

Пропагування знань як незамінної світоглядної складової в сучасному світі.

Вийти на сучасний рівень фауністичних досліджень.

Готувати освічених конкурентоздатних випускників з навиками польової та лабораторної наукової роботи.

Участь в малих проектах (до 10 000 $)

Набуття студентами досвіду польових досліджень та закордонних контактів через участь в конференціях та проектах.

Залучення якомога більшої кількості співробітників кафедри до підготовки, подання і виконання комплексних проектів.

Профорієнтаційна робота з залучення студентів на кафедру зоології класичного типу.

 

 1. ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН НА 5 РОКІВ
 • Формування набору електронних методичних матеріалів, посібників, підручників на основі Положення про електронні видання Університету
 • Оновлення програм курсів згідно з сучасними тенденціями у відповідних галузях
 • Сприяння стажуванню науково-педагогічних і наукових працівників за кордоном
 • Запровадження ефективних механізмів мотивування студентів до навчання та наукової роботи
 • Генетико-цитологічна лабораторія при кафедрі зоології, обладнання для паразитологічних досліджень
 • Розширення мережі стаціонарів для дослідницької роботи та забезпечення відрядними коштами для експедиційних виїздів
 • Запрошення іноземних фахівців для освітньої та наукової діяльності
 • Розробка нових курсів або тем відповідно до потреб ринку праці (формування ОВД, судова біологічна експертиза, консультаційно-фахова діяльність)
 • Організація міжкафедральних круглих столів для фундаментальних наукових дискусій.

Програмні цілі та завдання кафедри «ЗООЛОГІЇ»

на 2021-2026 роки

ЦільКонкретні заходи, кількість, індикатори досягненняЗалучені ресурсиДата виконання
І. Кадровий склад
1.Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.науково-педагогічні працівники:

1 професор,

7 доцентів (2 без присвоєння вченого звання),

3 асистенти

2.Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення викладацької майстерності та проходження стажування, зокрема за кордоном, науково-педагогічними і науковими працівниками відповідно до вимог нормативних документів Університету та вимог чинного законодавства.2.1 Вдосконалення викладацької майстерності ІІасист. Колтун І.О.2021
2.2 Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів)

 

доц. Решетило О.С., доц. Шидловський І.В.2022
2.3 Інститут екології Карпат НАН України

 

асист. Лєснік В.В.2022
2.4 Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів)доц. Іванець О.Р.2023
2.5 Кафедра екології та зоології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

доц. Дикий І.В., проф. Царик Й.В.2024
2.6 Поморська академіядоц. Гнатина О.С.2025
ІІ. Освітня діяльність
1.Акредитація освітніх програм. Ліцензування. (Конкретно які програми плануються до акредитації і ліцензування)

Бакалаврат

Магістратура

Аспірантура

Аспірантура: робочі планипроф. Царик Й.В.2021
2.Планування розвитку навчально-методичного забезпечення.

 

2.1 Посібник зі спецкурсу «Отруйні і небезпечні тварини»доц. Дикий І.В.2023
2.2 Посібник зі спецкурсу «Теріологія»доц. Дикий І.В.2024
2.3 Навчально-методичний посібник «Загальна гідробіологія»доц. Іванець О.Р.2024
2.4 Навчальний посібник «Практикум із зоології безхребетних»доц. Гнатина О.С., доц. Назарук К.М., асист. Колтун І.О.2022
2.5 «Паразитологія: методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів»доц. Гнатина О.С.2022
2.6 «Міграція тварин: методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів»доц. Гнатина О.С.2022
2.7 Навчально-методичний посібник «Різноманіття тварин»доц. Решетило О.С.2023
2.8 «Зоогеографія: методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів»доц. Решетило О.С.2023
2.9 Посібник з «Історичного розвитку тваринного світу»доц. Решетило О.С.2022
2.10 Методичні рекомендації «Польові методи вивчення птахів»доц. Шидловський І.В.2022–2023
2.11 «Біопошкодження: методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студентів»доц. Назарук К.М.2023
2.12 Навчально методичні матеріали – «Використання сучасних оптичних засобів (цифрові камери, насадки, адаптери) у навчальній та дослідницькій роботі»асист. Лєснік В.В.2022
2.13 Навчальний посібник «Зоологія безхребетних»науково-педагогічні працівники кафедри2023
2.14 Навчальний посібник «Таксономія»науково-педагогічні працівники кафедри2023

 

2.15 Навчальний посібник «Системна зоологія»проф. Царик Й.В.2024
3.Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення науково-педагогічних працівників.Забезпечимо оприлюднення і оновлення на сайті кафедри навчально-методичного забезпеченнянауково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
4.Розробка і атестування електронних курсів.

 

4.1 ДВВС «Отруйні і небезпечні тварини серед нас»доц. Дикий І.В.2022
4.2 ДВВС «Виживання в небезпечних умовах»доц. Дикий І.В.2022
4.3 ДВВС «Інвазії видів: «чужі» серед «своїх» »доц. Назарук К.М.2022
4.4 «Паразитологія»доц. Гнатина О.С.2022
4.5 «Міграція тварин»доц. Гнатина О.С.2023
4.6 «Великий практикум»доц. Гнатина О.С.2023
4.7 «Загальна гідробіологія»доц. Іванець О.Р.2024
4.8 «Зоогеогафія»доц. Решетило О.С.2024
4.9 «Історичний розвиток тваринного світу»доц. Решетило О.С.2023
4.10 «Екологія»доц. О.С. Решетило, проф. Царик Й.В.2023
4.11 «Фотовідеофіксація для навчальних і дослідницьких потреб»асист. Лєснік В.В.2022
4.12 «Орнітологія»доц. Шидловський І.В.2022–2023
5.Оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін кафедри. Програми навчальних дисциплінЛектори кафедри2021–2026
6.Підготовка вибіркових дисциплін

 

Відповідно до інтересів студентівЛектори кафедри2021–2026
ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
1.Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в конкурсах на фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, отримання грантів. (Визначити конкретні показники.)

 

1.1 Ренатуралізація водотоків заходу України1.1.1 Контроль первинної продукції гідробіонтівасист. Лєснік В.В.

доц. Назарук К.М.

доц. Іванець О.Р.

асист. Колтун І.О

доц. Хамар І.С.

студенти

2021–2024
1.1.2 З’ясування впливу адвентивних видів гідробіонтівасист. Лєснік В.В.

доц. Назарук К.М.

асист. Колтун І.О.

студенти

2021–2024
1.1.3 Відновлення оселищ ключових видів гідробіонтівасист. Лєснік В.В.

доц. Назарук К.М.

асист. Колтун І.О.

студенти

2021–2024
1.2 Дослідження впливу фрагментації і трансформації оселищ

 

1.2.1 Антропогенне порушення річкового континуумуасист. Лєснік В.В.

доц. Назарук К.М.

доц. Іванець О.Р

студенти

2021–2024
1.2.2 Порушення функціональної цілісності оселищ фонових та рідкісних видів твариндоц. Решетило О.С.

доц. Дикий І.В.

доц. Гнатина О.С.

доц. Шидловський І.В.

студенти

2021–2024
1.3 Ценотичні зв’язки ключових видів як основа збереження та відтворення біорізноманіття урбоекоситем та територій ПЗФ1.3.1 Трофічні зв’язки ключових видівдоц. Дикий І.В.

асп. Марців М.В.

асп. Загородний І.В.

асп. Баландюх Н.І.

студенти

2021–2026
1.3.2 Фабричні і форичні зв’язки

 

доц. Гнатина О.С.

асп. Марців М.В.

асп. Загородний І.В. студенти

2021–2026
1.3.3 Топічні зв’язкидоц. Решетило О.С.,

асп. Андріїшин Б.А.

асп. Чайка Ю. доц. Шидловський І.В.

студенти

 

2021–2026
1.4 Вплив адвентивних видів та їхньої паразитофауни на біорізноманіття регіону1.4.1 Поширення і вплив видів вселенцівасист. Скирпан І.П.

асист. Колтун І.О.

доц. Назарук К.М.

доц. Дикий І.В.

студенти

2021–2026
1.4.2 Список паразитів видів вселенцівасп. Марців М.В.

доц. Дикий І.В.

студенти

2021–2026
1.5 Охорона тварин1.5.1 Контроль статусу перебування і поширення червонокнижних видів тварин в Українідоц. Шидловський І.В.2021–2025
1.5.3 Музейні колекції, як база щодо змін поширення та природоохоронного статусу твариндоц. Шидловський І.В.2021–2025
2.Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через аспірантуру і докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій, збільшення кількості працівників з науковими ступенями (вченими званнями).

 

2.1 Доктори філософії62021–2026
2.2 Доктори наук2

1

2022–2023

2025–2026

2.3 Вчене званняНазарук К.М.

Гнатина О.С.

2021–2023
3.Публікаційна активність та підвищення відповідних стандартів, збільшення кількості науково-педагогічних і наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science.Домогтися кожного року публікацій: доцентом 2 статей у фаховому виданні або 1 – в науково метричних базах даних Scopus або Web of Science кожного року

Асистента – 1 фахову статтю протягом року і 1 в науково метричних базах даних Scopus або Web of Science за 5 років

науково-педагогічні працівники кафедри2021-2026
4.Підготовка до друку монографій, у тому числі іноземними мовами.«Ключові види тварин у водних та наземних екосистемах Заходу України»науково-педагогічні працівники кафедри2021–2022
5.Приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог для включення у міжнародні наукометричні бази даних.
6.Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням закордонних партнерів, розвиток титульних конференцій. Залучення студентів до наукової роботи, участі у Міжнародних студентських олімпіадах, Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.6.1. Продовження практики наукових семінарів магістрів, аспірантів і працівників кафедри й Зоомузею із залученням учасників інших наукових й науково-педагогічних установ.

 

науково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
6.2 Підготовка і проведення щорічної міжнародної наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій»

 

науково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
7.Створення та підтримка актуальності наукових профілів, наукових, інших . науково-педагогічних

працівників у наукометричних базах даних Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID

 

Сприяти створенню, підтримці актуальності наукових профілів науково-педагогічних

працівників кафедри зоології у наукометричних базах даних Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID

 

науково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
8.Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах міжнародної академічної мобільності, стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, виконання міжнародних проєктів.Сприяти участі в програмах міжнародної академічної мобільності, стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, виконання міжнародних проєктів.науково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
ІV. Соціально-виховна робота
1.Профорієнтаційна робота.Постійна профорієнтаційна робота з школярами, абітурієнтами з залученням їх до навчання на кафедрі зоології.науково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
2.Робота порадників академічних груп із студентами.Постійнанауково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
3.Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності.Постійнонауково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
4.Співпраця із випускниками кафедри.

 

Постійнанауково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
5.Налагодження співпраці із роботодавцями.Інститут екології Карпат НАН України, Державний природознавчий музей НАН України, Карпатський національний природний парк, Ведмежий притулок Домажир, Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, Природний заповідник «Розточчя» та іншінауково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
6.Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу.Постійненауково-педагогічні працівники кафедри2021–2026
V. Промоція кафедри
1.Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних мережах.

 

 Сторінка у соціальній мережі Facebook

 

https://www.facebook.com/ZoologyLNU2021–2026
2.Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедри (включаючи оприлюднення освітніх програм та їх компонент, навчальних курсів, актуальні новини кафедри).Постійне оновлення на сторінці кафедри зоології актуальної інформаціїhttps://bioweb.lnu.edu.ua/department/zoology2021–2026
3.Персональні веб-сторінки викладачів.

 

3.1 проф. Царик Й.В.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/tsaryk
3.2 доц. Гнатина О.С.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/hnatyna-o-s-2
3.3 доц. Дикий І.В.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/dykyj-i-v
3.4 доц. Іванець О.Р.

 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/ivanets-o-r
3.5 доц. Назарук К.М.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/nazaruk-k-m
3.6 доц. Решетило О.С.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/reshetylo-o-s
3.7 доц. Хамар І.С.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/hamar-i-s
3.8 доц. Шидловський І.В.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/shydlovskyj-i-v
3.9 асист. Колтун І.О.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/koltun-i-o
3.10 асист. Лєснік В.В.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/ljesnik-v-v
3.11 асист. Скирпан І.П.https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/tymkiv-i-p

Співробітники

завідувачЦАРИК Йосиф Володимировичзавідувач
професорБОКОТЕЙ Андрій Андрійовичпрофесор
доцентГНАТИНА Оксана Степанівнадоцент
доцентДИКИЙ Ігор Васильовичдоцент
доцентІВАНЕЦЬ Олег Романовичдоцент
доцентНАЗАРУК Катерина Миколаївнадоцент
доцентРЕШЕТИЛО Остап Степановичдоцент
доцент (сумісник)ХАМАР Ігор Степановичдоцент (сумісник)
асистентКОЛТУН Ірина Олегівнаасистент
асистентЛЄСНІК Володимир Васильовичасистент
асистентСКИРПАН Ірина Петрівнаасистент
інженер 1 категоріїСАЧОК Оксана Степанівнаінженер 1 категорії
докторант (сумісник)ШИДЛОВСЬКИЙ Ігор Віталійовичдокторант (сумісник)
аспірантБАЛАНДЮХ Н.аспірант
аспірантЖУЛЕНКО В.аспірант
аспірантЗагородний І.аспірант
аспірантКРЕМПА Катерина Михайлівнааспірант
аспірантМарців М.аспірант
аспірантПИТЕЛЬ-ГУТА Софія Романівнааспірант

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Посібники та навчально-методичні матеріали

Практикум із зоології безхребетних: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія та предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ⁄ укл.: К. М. Назарук, О. С. Гнатина, І. О. Колтун, В. В. Лєснік, О. Р. Іванець, І. С. Хамар. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023. – 100 с.

Методичні вказівки «Презентація лекційного матеріалу з навчальної дисципліни «Екологія»» : для студентів другого курсу за спеціальністю 091 Біологія та предметною спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Й. В Царик, І. Й. Царик, І. О. Колтун. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2022. – 60 с.

Теорія еволюції: навчальний посібник / О. Р. Іванець. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 104 с.

Систематика та фауністика гіллястовусих раків (Cladocera) : навчально-методичний посібник / О.Р. Іванець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 384 с.

Адвентивні види хребетних тварин на території України: методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 091 – Біологія та 014 – Середня освіта / укл. І.В. Дикий, К.М. Назарук, Й.В. Царик. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2018. – 56 с.

Навчальна практика з зоології хребетних : навч.-метод. посібник / [І.В. Шидловський, А.Т. Затушевський, І.В. Дикий, К.М. Назарук, І.С. Хамар, В.В. Лєснік] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Й.В. Царика. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 178 с.

Для студентів біологічних факультетів, працівників природничих, зоологічних та краєзнавчих музеїв.

Навчальна практика з зоології безхребетних: методичний посібник для самостійної роботи студентів галузі знань 09 Біологія спеціальності 091 – Біологія та галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 – Середня освіта / укл. О.С. Решетило, І.В. Дикий, К.М. Назарук, В.В. Лєснік, А.Т. Затушевський, О.Р. Іванець, І.В. Яворницька. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 55 с.

Практикум з протозоології для студентів I курсу біологічного факультету О.Р. Іванець. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 107 с.

Екологія тварин : Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. Гайченко В.А., Царик Й.В., К.: Компринт, 2016. – 288 с.

В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету ЛНУ . Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв’язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповіді тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

Зоологія хордових. Частина 1 : Методичні вказівки до лабораторних занять  і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія ⁄  укл.: К.М. Назарук, А.Т. Затушевський, І.В. Дикий, В.В. Лєснік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 60 с.

Зоологія хордових : підручник : [для студ. вищ. навч. заклад.] / [Й.В. Царик, І.В. Дикий та ін.] ; за ред. Й.В. Царика. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 356 с. – Серія «Біологічні Студії». ISBN 978-966-613-752-7 (серія), ISBN 978-617-10-0081-0. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-19381 від 11.12.2013 р.)

В основу підручника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Послідовно описані підтипи і класи типу Хордові. Характеристика класу містить системи (поділ на ряди і родини). їхні морфологічні та екологічні особливості. роль у біоценозах, значення для людини, походження та еволюцію представників хордових тварин. Лаконічно висвітлені загальні характеристики, поширення та короткий перелік видів головних рядів кожного класу хордових. Окремо виділено представників, що належать до фауни України.

Історичний розвиток тваринного світу: навч. посібн. для сам. роботи студентів за спеціальністю – зоологія / укл. О.С. Решетило. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 96 с.

Зоологія хордових. Частина 2 : методичні вказівки до лабораторних занять  і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія  ⁄  укл.: К.М. Назарук, А.Т. Затушевський, І.В. Дикий, В.В. Лєснік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 88 с.

Екологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за заг. ред. О.Є. Пахомова. – Харків : Фоліо, 2014. – 666 с. ISBN 978-966-03-6619-0. Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №1/11-11406 від 12.07.2013)

У підручнику розглядаються основні етапи становлення екології як науки, простежено закономірності утворення екологічних систем, охарактеризовано взаємини живих організмів із середовищем їх існування, визначено фундаментальні екологічні питання. Біосферу в цілому представлено як єдине, цілісне утворення, яке перебуває під інтенсивним впливом людини. Викладено сучасні уявлення про механізми та наслідки деградації екологічних систем, накреслено шляхи збереження біологічного та ландшафтного різноманіття окремих екосистем та біосфери в цілому. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для підготовки та підвищення кваліфікації керівників підприємств і організацій, спеціалістів у галузі охорони навколишнього середовища. УДК 504, ББК 28.081

Етологія: методичні вказівки до семінарських занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія; спеціальностей 8.04010207 – Зоологія і 7.04010207 – Зоологія / Укл.: Й.В.Царик, Т.І.Копко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 64 с.

Зоогеографія : навч. посіб. : [для студ. вищ. навч. закл.] / Остап Решетило. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 232 с. – (Серія «Біологічні Студії»). ISBN 978-966-613-977-4.

Керування популяціями: методичні вказівки до лабораторних занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – Біологія; спеціальність 8.04010207 – Зоологія /Укл.: Й.В.Царик, Т.І.Копко. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013. – 32 с.

Зоологія безхребетних : методичні вказівки до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія / Укл.: О.Р.Іванець– Львів: Львівський національний університет імені Івана франка, 2013. –  52 с.

Екологія тварин : навчальний посібник / Гайченко В.А., Царик Й.В. – Херсон : Олді-плюс, Київ : Ліра-К, 2012.  – 232 с.

Навчальна практика з зоології хребетних на базі Шацького біолого-географічного стаціонару ЛНУ імені Івана Франка. Екскурсії : методичні вказівки до навчальної практики та самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: І.В. Шидловський, І.В. Дикий, І.С. Хамар, А.Т. Затушевський, К.М. Назарук, В.В. Лєснік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 54 с.

Вимірювання хребетних тварин : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Укл.: І.В.Дикий, А.Т.Затушевський, В.В.Лєснік, К.М.Назарук, І.В.Шидловський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 40 с.

Екологія : методичні вказівки до лабораторних занять і  організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія / Укл.: Й.В.Царик, О.С.Сачок. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 28 с.

Хребетні тварини Шацького національного природного парку : методичні вказівки до лабораторних занять і організації самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія та 6.040106 – екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування  Укл.: І.В.Дикий, А.Т.Затушевський, В.В.Лєснік, К.М.Назарук,  Є.Б.Сребродольська, І.С.Хамар, І.В.Шидловський. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 20 с.

Польовий практикум із зоології. Ч.1. : Безхребетні тварини прісних водойм: навч.-метод. посібник / Й.В.Царик, О.Р.Іванець. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 236 с.

Збірник методичних матеріалів  питань рекреаційно-туристичної діяльності на територіях природно-заповідного фонду // Мат-ли конф-ції “Організація рекреаційно-туристичної діяльності у національних парках заходу України”. –  К., 2011. – 200 с.

Тести з протозоології та зоології безхребетних : навчально-методичний посібник / О.Р.Іванець. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 144 с.

Збірник методичних матеріалів  питань природно-заповідної справи. Навчальний посібник. К., 2009. – 200 с.

Екологічний моніторинг регіону : експертна оцінка стану і функціонування / За ред. проф. І.Ковальчука / І.Ковальчук, П.Волошин, А.Михнович, Й.Вишневський. С.Кукурудза, А.Мельник, Б.Муха, М.Петровська, Р.Пронишин, С.Бень, І.Ярема, І.Горбань, Р.Волчанський, С.Кравців, Л.Курганевич. – Львів : ГО “Опілля”, 2009. – 608 с.

Болотні екосистеми регіону Східних Карпат в межах України / Ковальчук А.А., Фельбаба-Клушина Л.М., Ковальчук Н.С., Гобань І.М., Горбань Л.І., Куртяк Ф.Ф., Мателешко О.Ю., Микітчак Т.І., Іванець О.Р., Мигаль А.В., Довганич Я.О., Покиньчереда В.Ф. // Під загальною редакцією Ковальчука А.А. – Ужгород: Ліра, 2006. – 228 с.

Популяційна екологія. Керування популяціями: навчальний посібник/ Царик Й.В. – Львів : Видавничий  центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 100с.

Хребетні тварини західних областей України / Укл.: Й.В. Царик, І.П. Яворський, І.В. Шидловський та ін. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 52 с.

Дослідження

На кафедрі зоології наукова робота здійснюється у двох керунках:

1, Еколого-фауністична школа. Основним напрямом досліджень розглядає проблему збереження і відтворення фауністичного різноманіття в умовах антропогенних змін довкілля. Об’єктами досліджень виступають безхребетні і хребетні тварини рівнинних та гірських регіонів України (засновник школи проф. Здун В.І., продовжує цей напрям д.б.н. Царик Й.В.).

2, Гідробіологічний напрям. Основну увагу приділяє дослідженню біотичних компонентів водних екосистем, з метою виявлення структурних і функціональних змін в її структурі та функції під впливом антропогенних чинників (засновник школи проф. Ялинська Н.С., продовжує цей напрям к.б.н. Хамар І.С.).

XX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження професора Ореста Демківа 18–20 квітня 2024 року

17.04.2024 | 20:17

18 – 19 квітня 2024 року на біологічному факультеті триватиме XX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 90-річчю від дня народження професора Ореста Демківа.
Відкриття конференції та пленарне засідання розпочнуться о 10.00 у Читальній залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Драгоманова, 5).
З програмою конференції можна ознайомитись у прикріпленому файлі:
Short_programe_2024
Prohrama-MiPB-2024
 

Читати »

Студенти і викладачі біологічного та географічного факультетів відвідали Ведмежий притулок

14.02.2024 | 14:46

Цікаво та ефективно новий навчальний семестр розпочався у Відділі кар’єрного розвитку та співпраці з бізнесом Львівського університету: в межах реалізації проєкту «Роботодавець зсередини» 13 лютого 2024 року відбулася практична навчально-ознайомча екскурсія до ТОВ «ВЕДМЕЖИЙ ПРИТУЛОК Домажир». Унікальний центр порятунку та реабілітації бурих ведмедів в Україні (створений за підтримки міжнародного благодійного фонду FOUR PAWS (Австрія)) є партнером Львівського університету, тож захід для студентів та викладачів ЛНУ ім. Івана Франка провели в рамках відповідної співпраці.
До екскурсії долучилися представники академічної спільноти біологічного та...

Читати »

Перше засідання підсекції Зоології, гідробіології та ботаніки

01.02.2024 | 14:39

 
1 лютого 2024 року в рамках Звітної наукової  конференції Львівського національного університету імені Івана Франка у змішаному форматі відбулося перше засідання підсекції Зоології, гідробіології та ботаніки.
У засіданні взяли участь 13 учасників, було заслухано 8 доповідей з актуальних фундаментальних і прикладних питань зоології.  Доповіді стосувалися поширення інвазійних видів та їхнього впливу на оселища, сприйняття громадами трапляння зубрів та території цих громад, представлено попередні результати проекту “Собаки війни: природний відбір у домашніх собак під час війни”, обговорено застосування ґрунтознавчих методів у...

Читати »

Доцентка кафедри зоології Катерина Назарук прочитала лекцію “Будинки тварин” для вчителів біології

25.10.2023 | 18:57

Доцентка кафедри зоології Катерина Назарук прочитала лекцію “Будинки тварин” для вчителів біології гімназій, ліцеїв, шкіл міста Львова в рамках програми підвищення кваліфікації “Біологічні науки очима вчителя”.

Читати »

Професор Андрій Бокотей у складі Ради Європейського Орнітологічного Союзу

15.09.2023 | 11:47

Професор кафедри зоології Львівського національного університету імені Івана Франка, президент Західноукраїнського Орнітологічного Товариства, Андрій Бокотей був обраний до нового складу Ради Європейського Орнітологічного Союзу European Ornithologists Union (EOU)!
EOU – це міжнародна спілка орнітологів, завданням якої є сприяння науковим дослідженням птахів у Європі, комунікація між європейськими орнітологами, проведення орнітологічних конференцій. Уся діяльність цієї організації спрямована на просування та розвиток європейської орнітології через збалансоване міжнародне представництво.
Бажаємо Андрію Андрійовичу наснаги та продуктивності!

Читати »