Кафедра фізіології людини і тварин

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Колектив кафедри (2023 р.)

Основні напрямки наукових робіт кафедри у 2023:

 • адаптаційний потенціал мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози та печінки, його межі і механізми формування за окиснення різних субстратів циклу Кребса та амінокислот;

 • дихання мітохондрій у відповідь на дію протонофора, стабільність швидкості дихання, еластичність метаболічного потоку в ацинарних клітин підшлункової залози за окиснення різних субстратів;

 • зміни морфологічних параметрів еритроцитів, модифікованих у різних середовищах, за допомогою мікроскопа Olimpus IX73 з цифровою камерою DP-74 та наступним опрацюванням мікрофотографій з використанням графічного редактора GIMP2.10 та програми ImageJ версії 2.0, алгоритм пошуку еритроцитів на основі Hough Circle Transformation (BenjaminSmith);

 • розвиток тремору у людей за різних функціональних станів організму.

Співпраця з іншими науковими установами:

 • Кафедра нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
 • Кафедра фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Кафедра анатомії і фізіології людини Львівського державного університету фізичної культури.
 • Інститут біології тварин НААН України, Львів.
 • ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, Львів.
 • Інститут біології клітин НАН України, Львів.
 • Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ.
 • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ.
 • Пенсильванським університетом, США.
 • Університетом Корнелла, США.

Працевлаштування випускників

З 1960 по 1991 р. кафедрою завідувала д-р мед. наук, проф.Ірина Василівна Шостаковська. Під її керівництвом наукові дослідження кафедри були спрямовані на визначення ролі холінергічних та адренергічних механізмів регуляції функції травних залоз та її метаболічного забезпечення. З 1972 р. розпочали дослідження механізмів електрогенезу секреторних клітин та його зв’язку з секреторною діяльністю травних залоз (Клевець М.Ю.). Досліджено роль ацетилхоліну і катехоламінів у реалізації впливу подразнення рецепторів шлунково-кишкового тракту на процес згортання крові (Старостюк Г.К., 1970) та дію адреналіну на окисно-відновні процеси у слизовій шлунку і тканині підшлункової залози (Гордій С.К., 1973). Так започатковано загальновизнану наукову школу Львівського університету «Біоенергетика й електрофізіологія секреторних клітин» (1957).

З 1991 по 2010 р. кафедрою завідував д-р біол. наук, проф.Мирон Юрійович Клевець. Основні напрями, що склались на кафедрі і науково-дослідній лабораторії:

 • Електричні властивості секреторних клітин травних залоз і механізми активації екструзії їх ферментів (КлевецьМ.Ю., 1993)
 • Холінергічна регуляція енергетичного обміну в міокарді і травних залозах (Доліба М.М., 1993)
 • Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів (КургалюкН.М., 2003)
 • Механізми підтримання кальцієвого гомеостазу в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози (Федірко Н.В., 2006)
 • Енергозалежні Ca2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів (Дубицький Л.О., 2006)
 • Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomusplumosus Linnaeus (Манько В.В., 2008)
 • Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу (Бабський А.М., 2009)

З 2011 р. завідувачем кафедри фізіології людини і тварин є професор д-р біол. наук Володимир Васильович Манько.

Основні дослідження, що склались на кафедрі і науково-дослідній лабораторії:

 • адаптаційний потенціал мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози та печінки, його межі і механізми формування;
 • здатність різних субстратів циклу трикарбонових кислот у підтримці адаптаційного потенціалу мітохондрій панкреацитів та гепатоцитів;
 • методи оцінки адаптаційного потенціалу мітохондрій;
 • короткочасний вплив пірувату на життєздатність панкреацитів за гіперстимуляції холецистокініном;
 • вплив глутаміну, аланіну, лізину, аспарагіну, аспарагінової кислоти, гістидину, аргініну і пірувату на максимальну окисну здатність мітохондрій, мітохондріальний мембранний потенціал, морфологію і життєздатність ацинарних клітин підшлункової залози;
 • адаптаційна здатність мітохондрій інтактних гепатоцитів виділених шляхом перфузії печінки in vitro та in situ;
 • вплив каліксаренів на максимальну окисну здатність мітохондрій та життєздатність гепатоцитів.

Ознайомитись з більшою історією кафедри фізіології людини і тварин від моменту заснування до сьогодення можна нижче за посиланнями

(взято із Манько В.В. Становлення фізіології у львівському університеті. Декалог Манько В.В., Бабський А.М. // Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем», приурочена до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті (15–17 жовтня 2014 р., Львів). – Львів, 2014. – С. 3–14.)

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1784-1874

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1894-1939

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1939-1960

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1960-1991

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1991-2010

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1994-2014

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 2010-2014

Співробітники

завідувачМАНЬКО Володимир Васильовичзавідувач
професор (сумісник)БАБСЬКИЙ Андрій Мирославовичпрофесор (сумісник)
професорІСКРА Руслана Ярославівнапрофесор
доцентБИЧКОВА Соломія Володимирівнадоцент
доцентБІЛОНОГА Ольга Олегівнадоцент
доцентІККЕРТ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОРОЛЬ Тетяна Валеріївнадоцент
доцентМЕРЛАВСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
молодший науковий співробітникЗУБ Анастасія Миколаївнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникКАРМАШ Олександр Ігоровичмолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникМАЗУР Галина Михайлівнамолодший науковий співробітник
провідний спеціалістЦИМБАЛЮК Надія Львівнапровідний спеціаліст
провідний інженерГНАТЧУК Ірина Юріївнапровідний інженер
старший лаборантФЕДАС Ірина Іванівнастарший лаборант
докторантМАНЬКО Богдан Олексійовичдокторант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Основи біоенергетики : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Бабський, О. Іккерт, В. Манько. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с.
 • Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт: Методичні вказівки для студентів біологічного факультету / С.О. Волгін, С.О. Гнатуш, В.В. Манько : вид. 3-тє, вип. і доп. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

 • Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : вид. 2-ге, доп. : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].
 • Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 264 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].

 • Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем : навчальний посібник / Клевець М.Ю., Манько В.В. – Львів, 2002. – 233 с.
 • Анатомія людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: Бичкова С.В., Король Т.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 41с.
 • Гордій С.К., Іккерт О.В., Кургалюк Н.М., Ткаченко Г.М. Нейротрансміттери та ефективність клітинного дихання // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 229 с.

 

13 жовтня 2023 р. відбувся фаховий семінар кафедр фізіології людини і тварин, біофізики та біоінформатики

26.10.2023 | 10:52

13 жовтня 2023 року о 14 год за адресою вул. Грушевського, 4, ауд. 140 відбувся  фаховий семінар кафедр фізіології людини і тварин, біофізики та біоінформатики біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, на якому було проведено експертизу дисертаційної роботи здобувача ступеня доктора філософії з галузі знань 09 “Біологія” за спеціальністю 091 “Біологія” Зуб Анастасії Миколаївни на тему: “Вплив амінокислот на енергетичне забезпечення ацинарних клітин підшлункової залози”

 

Читати »

Додаткова лекція із курсу Фізіологія людини і тварин

27.10.2022 | 11:36

У четвер 27 жовтня 2022 року о 19:00 для студентів-бакалаврів біологічного факультету розпочнеться додаткова лекція (перегляд відеозапису) із курсу Фізіологія людини і тварин на тему “Структура, властивості і функції плазматичної мембрани. Транспортування речовин” за постійним посиланням на платформі ZOOM.

Читати »

Додаткова лекція із курсу Фізіологія людини і тварин

21.10.2022 | 13:26

У п’ятницю 21 жовтня 2022 року о 19:00 для студентів-бакалаврів біологічного факультету, які пропустили заняття у зв’язку із повітряною тривогою, розпочнеться додаткова лекція (перегляд відеозапису) із курсу Фізіологія людини і тварин на тему “Фізіологія скелетних м’язів” за постійним посиланням на платформі ZOOM.

Читати »

ТЕМИ НАУКОВИХ СЕМІНАРІВ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

28.03.2022 | 18:19

Оптимізація та автоматизація розрахунків максимальної окисної
здатності мітохондрій.
Асп. Манько Б.В.
Дата проведення – 31.03.2022 р.
Вплив високожирової та високоцукрової дієти на адаптаційну здатність
мітохондрій печінки і підшлункової залози.
Докторант Манько Б.О.
Дата проведення – 07.04.2022 р.
 Використання сучасних алгоритмів аналізу цифрових зображень для
автоматизації флуоресцентних методів вимірювання мембранного
потенціалу клітин
Асп. Манько Б.В.
Дата проведення – 28.04.2022 р.
Аналіз змін у процесах мітохондріального окиснення різних субстратів
у клітинах підшлункової залози щурів при високожировій та
високовуглеводневих дієтах.
Асп. Манько Б.В.
Дата проведення –...

Читати »

Фізіологія людини і тварин: розподіл студентів груп БЛБ-35 та БЛБ-36 на підгрупи, розклад лабораторних занять, посилання на Zoom конференцію.

04.11.2021 | 19:42

Група
Студенти
Час проведення пари
Викладач

БЛБ-35 (1)
Аннаєва Лейлі
Ахметов Аманмират
Бегджанова Махим
Бердієва Лачин
Гаїпов Даянх
Галпаков Мекан
Гуйджов Гаррибай
Єгенмедов Гуванч
Кабулов Абат
Кабулова Огулхалли
 
П’ятниця
11.50 (3 пара)
Король Тетяна Валеріївна

https://us04web.zoom.us/j/77335920316?pwd=aGh2bVNtcU1GRFVQVUtvZ09mRGlwUT09

БЛБ-35 (2)
Маметбердієв Маметберді
Мурадов Гелді
Нуриєв Шагелді
Тойлієв Муса
Тойлієв Новруз
Тойлієв Сапармерат
Фуркатова Ділноза
Ховдиров Язиглич
П’ятниця
15.05 (5 пара)
Мерлавський Володимир Михайлович

https://us04web.zoom.us/j/79158359274?pwd=eWQxVXpkL3ZDYkEzRmFkaXdHZ3ZRUT09

БЛБ-36 (1)
Акбаєв Давуд
Атаєв Байгелді
Бабаєва Каріма
Баймирадова Енеш
Газаков Магсат
Газакова Гульнабат
Газакова Огульшекер
Гелдиєва Чінар
Гелдібаєва Гулжерен
Дадебаєва Дженет
Джумаєва Чінар
Каірова Джемал
Какамирадов Язгилич
Комекова Дунягозел
Кулієва Гулнар
П’ятниця
10.10 (2 пара)
Федас Ірина Іванівна

https://us04web.zoom.us/j/76172531720?pwd=cW9RWmtiTURCbXJBWDBPUVE5LzJWdz09

БЛБ-36 (2)
Мередов Батир
Овезов Оразмират
Реджебова Лале
Ровшанов Ташлі Ровшан огли
Сабиров Аразмират
Союнова Айлар
Халдурдиєв Мердан
Хожамаммедов Нургелді
Хоммодов Мекан
Шаніязов Сердар
Шералиєв Анвар
Довлетов Сердар
Бетчаєва Айлар
П’ятниця
08.30 (1 пара)
Король Тетяна Валеріївна

https://us04web.zoom.us/j/77898139353?pwd=L0dEQXIrWTZSTFNnZ3hDY3dFRHRYUT09

Читати »