Кафедра фізіології людини і тварин

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

 

Основні напрямки наукових робіт кафедри у 2020:

 • адаптаційний потенціал мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози та печінки, його межі і механізми формування за окиснення різних субстратів циклу Кребса та амінокислот;

 • дихання мітохондрій у відповідь на дію протонофора, стабільність швидкості дихання, еластичність метаболічного потоку в ацинарних клітин підшлункової залози за окиснення різних субстратів окиснення;

 • вплив каліксаренів на максимальну окисну здатність мітохондрій та життєздатність гепатоцитів;

 • зміни морфологічних параметрів еритроцитів, модифікованих у різних середовищах, за допомогою мікроскопа Olimpus IX73 з цифровою камерою DP-74 та наступним опрацюванням мікрофотографій з використанням графічного редактора GIMP2.10 та програми ImageJ версії 2.0, алгоритм пошуку еритроцитів на основі Hough Circle Transformation (BenjaminSmith);

 • розвиток тремору у людей за різних функціональних станів організму.

Співпраця з іншими науковими установами:

 • Кафедра нормальної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
 • Кафедра фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Кафедра анатомії і фізіології людини Львівського державного університету фізичної культури.
 • Інститут біології тварин НААН України, Львів.
 • ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, Львів.
 • Інститут біології клітин НАН України, Львів.
 • Інститутом фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ.
 • Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ.
 • Пенсильванським університетом, США.
 • Університетом Корнелла, США.

Працевлаштування випускників

З 1960 по 1991 р. кафедрою завідувала д-р мед. наук, проф.Ірина Василівна Шостаковська. Під її керівництвом наукові дослідження кафедри були спрямовані на визначення ролі холінергічних та адренергічних механізмів регуляції функції травних залоз та її метаболічного забезпечення. З 1972 р. розпочали дослідження механізмів електрогенезу секреторних клітин та його зв’язку з секреторною діяльністю травних залоз (Клевець М.Ю.). Досліджено роль ацетилхоліну і катехоламінів у реалізації впливу подразнення рецепторів шлунково-кишкового тракту на процес згортання крові (Старостюк Г.К., 1970) та дію адреналіну на окисно-відновні процеси у слизовій шлунку і тканині підшлункової залози (Гордій С.К., 1973). Так започатковано загальновизнану наукову школу Львівського університету «Біоенергетика й електрофізіологія секреторних клітин» (1957).

З 1991 по 2010 р. кафедрою завідував д-р біол. наук, проф.Мирон Юрійович Клевець. Основні напрями, що склались на кафедрі і науково-дослідній лабораторії:

 • Електричні властивості секреторних клітин травних залоз і механізми активації екструзії їх ферментів (КлевецьМ.Ю., 1993)
 • Холінергічна регуляція енергетичного обміну в міокарді і травних залозах (Доліба М.М., 1993)
 • Роль інтермедіатів циклу трикарбонових кислот у процесах енергозабезпечення та антиоксидантного захисту клітин при дії на організм екстремальних факторів (КургалюкН.М., 2003)
 • Механізми підтримання кальцієвого гомеостазу в ацинарних клітинах підщелепної слинної залози (Федірко Н.В., 2006)
 • Енергозалежні Ca2+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз та механізми взаємодії їх з катіонами металів (Дубицький Л.О., 2006)
 • Системи трансмембранного транспортування кальцію у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomusplumosus Linnaeus (Манько В.В., 2008)
 • Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу (Бабський А.М., 2009)

З 2011 р. завідувачем кафедри фізіології людини і тварин є професор д-р біол. наук Володимир Васильович Манько.

Основні дослідження, що склались на кафедрі і науково-дослідній лабораторії:

 • адаптаційний потенціал мітохондрій ацинарних клітин підшлункової залози та печінки, його межі і механізми формування;
 • здатність різних субстратів циклу трикарбонових кислот у підтримці адаптаційного потенціалу мітохондрій панкреацитів та гепатоцитів;
 • методи оцінки адаптаційного потенціалу мітохондрій;
 • короткочасний вплив пірувату на життєздатність панкреацитів за гіперстимуляції холецистокініном;
 • вплив глутаміну, аланіну, лізину, аспарагіну, аспарагінової кислоти, гістидину, аргініну і пірувату на максимальну окисну здатність мітохондрій, мітохондріальний мембранний потенціал, морфологію і життєздатність ацинарних клітин підшлункової залози;
 • адаптаційна здатність мітохондрій інтактних гепатоцитів виділених шляхом перфузії печінки in vitro та in situ;
 • вплив каліксаренів на максимальну окисну здатність мітохондрій та життєздатність гепатоцитів.

Ознайомитись з більшою історією кафедри фізіології людини і тварин від моменту заснування до сьогодення можна ознайомитись нижче за посиланнями

(взято із Манько В.В. Становлення фізіології у львівському університеті. Декалог Манько В.В., Бабський А.М. // Міжнародна наукова конференція «Механізми функціонування фізіологічних систем», приурочена до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті (15–17 жовтня 2014 р., Львів). – Львів, 2014. – С. 3–14.)

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1784-1874

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1894-1939

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1939-1960

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1960-1991

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1991-2010

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 1994-2014

До історії фізіології людини і тварин ЛНУ 2010-2014

Співробітники

завідувачМАНЬКО Володимир Васильовичзавідувач
професор (сумісник)БАБСЬКИЙ Андрій Мирославовичпрофесор (сумісник)
професорІСКРА Руслана Ярославівнапрофесор
професорФЕДІРКО Наталя Вікторівнапрофесор
доцентБИЧКОВА Соломія Володимирівнадоцент
доцентВЕЛИКОПОЛЬСЬКА Ольга Юріївнадоцент
доцентІККЕРТ Оксана Володимирівнадоцент
доцентКОРОЛЬ Тетяна Валеріївнадоцент
доцентМЕРЛАВСЬКИЙ Володимир Михайловичдоцент
доцентОСТАПІВ Роман Дмитровичдоцент
доцентРЕНКАС Наталія Ярославівнадоцент
старший науковий співробітникМАНЬКО Богдан Олексійовичстарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникБІЛОНОГА Ольга Олегівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникМАЗУР Галина Михайлівнамолодший науковий співробітник
провідний спеціалістЦИМБАЛЮК Надія Львівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категоріїГНАТЧУК Ірина Юріївнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАПІНЧАК Марта Степанівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїРУДА Олександра Вікторівнаінженер 1 категорії
старший лаборантВОЗНА Марія Дмитрівнастарший лаборант
старший лаборантФЕДАС Ірина Іванівнастарший лаборант
аспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)ЗУБ Анастасія Миколаївнааспірант, молодший науковий співробітник (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 • Основи біоенергетики : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Бабський, О. Іккерт, В. Манько. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с.
 • Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт: Методичні вказівки для студентів біологічного факультету / С.О. Волгін, С.О. Гнатуш, В.В. Манько : вид. 3-тє, вип. і доп. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 52 с.

 • Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : вид. 2-ге, доп. : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].
 • Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 264 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].

 • Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем : навчальний посібник / Клевець М.Ю., Манько В.В. – Львів, 2002. – 233 с.
 • Анатомія людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: Бичкова С.В., Король Т.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 41с.
 • Гордій С.К., Іккерт О.В., Кургалюк Н.М., Ткаченко Г.М. Нейротрансміттери та ефективність клітинного дихання // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 229 с.

 

“Молодь і поступ біології”: Фізіологія людини і тварин, біомедицина.

28.04.2020 | 15:06

Секція Біофізики, Фізіології людини і тварин, біомедицини після короткої перерви продовжила онлайн засідання фізіологічними доповідями.
Заслухали наступні доповіді:
Високосова А. ОСОБЛИВОСТІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
ПОЛЯРНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРОТКОЧАСНОГО ПОВІТРЯНОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна):

Галан С.М., (Мазур Г.М., Мерлавський В.М., Манько Б.О., Манько В.В.) ВПЛИВ
ЕТАНОЛУ IN VITRO НА ДИХАННЯ ГЕПАТОЦИТІВ ЗА ОКИСНЕННЯ ГЛЮКОЗИ,
ПІРУВАТУ АБО МОНОМЕТИЛСУКЦИНАТУ (Львівський національний університет імені
Івана Франка, Україна):

1,2Lukashchuk O., (1,2Ostapiv R., 3Samaryk V. Ya.) INFLUENCE OF DEXTRINTAURINE ASSOCIATE ON FREE AMINO ACID...

Читати »

Дистанційне засідання кафедр біофізики та біоінформатики і фізіології людини і тварин

27.04.2020 | 20:27

Сьогодні, 27.04.2020, відбулось дистанційне засідання кафедр біофізики та біоінформатики і фізіології людини і тварин.
На засіданні були розглянуті наступні питання:

Підготовка до проведення онлайн засідання конференції “Молодь і поступ біології” 2020 Секція Біофізика, Фізіологія людини і тварин, біомедицина
Інше

Читати »

Філософія біологіі

05.04.2020 | 15:56

Шановні магістри!!!
Лекції та практичні з “Філософіі біологіі” відбуваються згідно розкладу на платформі ZOOM.

Читати »

Гуморальна регуляція з основами фармакології

05.04.2020 | 15:54

Шановні студенти 4-го курсу, які обрали предмет “Гуморальна регуляція з основами фармакології!
Лекції з цього курсу відбуються згідно з розкладом (п’ятниця 10.10 -11.30; 11.50-13.10)на платформі Scype
Весь матеріал також розміщуються у системі MOODlE

Читати »

Ми продовжуємо наші лекції online із використанням платформи Zoom!

04.04.2020 | 22:13

Лекції із дисципліни Фізіологія людини і тварин для студентів 3 курсу біологічного факультету (біологів та освітян) щосереди о 10 год 10 хв.
Для магістрантів біології лекції із дисципліни Філософія біології по вівторках згідно розкладу о 15 год 5 хв.

Meeting ID та  Password  на лекцій та семінарські заняття можна отримати електронною поштою у старост груп.

Читати »