Мерлавський Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин, заступник декана біологічного факультету з наукової і навчально-виховної роботи

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Електронна пошта: volodymyr.merlavskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Особливості метаболізму клітин печінки за різних функціональних станів організму.

Курси

Вибрані публікації

Автор 25-ти наукових публікацій, зокрема:

  1. Mazur H.M. Dependence of the mitochondrial adaptive capacity of hepatocytes on the oxidative substrates availability / V.M. Merlavsky, B.O. Manko, V.V. Manko // Ukr. Biochem. J. – 2019. – Vol. 91. – № 6. – P. 5–14.
  2. Merlavsky V.M. Experimental substantiation of permeabilized hepatocytes model for investigation of mitochondria in situ respiration / V.M. Merlavsky, B.O. Manko, O.V. Ikkert [et al.] // Ukr. Biochem. J. – 2015. – Vol. 87. – № 6. – P. 113–121.
  3. Merlavsky V.M. Kinetic parameters of rat permeabilized hepatocytes respiration upon various Са2+ concentrations in medium and prolonged influence of taurine / V.M. Merlavsky, R.D. Ostapiv, O.V. Ikkert [et al.] // Stud. Biol. – 2015. – Vol. 9. – № 2. – P. 71–84.
  4. Мерлавський В. Вплив Са2+ на процеси дихання гепатоцитів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету / В. Мерлавський, О. Іккерт, В. Манько // Вісн. Львів. ун-ту. Серія біол. – 2015. – Вип. 70. – С. 294–304.
  5. Мерлавський В.М. Енергетичні процеси ізольованих гепатоцитів за різної тривалості дії інсуліну / Мерлавський В.М., Манько Б.О., Іккерт О.В. [та ін.] // Біол. студії. – 2010. – Том 4. – № 6. – С. 15 – 22.

Біографія

Народився 18 жовтня 1985 р. в смт. Козова Тернопільської обл. У 2002 р. закінчив Козівську державну Українську гімназію ім. В. Герети. У 2002-2007 рр. навчався на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Із 2004 по 2007 р. був Головою студентського самоврядування біологічного факультету.

У 2007 р. вступив до аспірантури.

У 2008-2016 рр. працював на посаді асистента кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету.

У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Са2+-регуляція дихання гепатоцитів за різних функціональних станів організму”. З цього ж року – доцент кафедри фізіології людини і тварин.

З лютого 2019 р. є провідним інженером Міжуніверситетського центру колективного користування клітинної біології та біоенергетики (за сумісництвом).

Зі жовтня 2019 р. – заступник декана біологічного факультету з наукової роботи (на громадських засадах).

 

 

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Нагороди

Подяка ректора Львівського національного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю та вагомі здобутки у науково-педагогічній діяльності (2017 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!