Фізіологія людини і тварин (БЛБ-35с; БЛБ-36с)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Король  Т. В.,
632доцент Король  Т. В.,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Король  Т. В., доцент Мерлавський В. М.
Федас І. І., доцент Король  Т. В.
632доцент Король  Т. В., доцент Мерлавський В. М.
Федас І. І., доцент Король  Т. В.

Опис курсу

Дисципліну “Фізіологія людини і тварин” студенти вивчають упродовж 5 та 6 семестрів. Вона охоплює лекційні (32 + 32 год.) та лабораторні (32 + 32 год.) заняття і завершується іспитом.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб сформувати у студентів систему знань про механізми перебігу основних фізіологічних процесів таких як дихання, травлення, виділення, обмін речовин і енергії; ознайомити студентів із закономірностями функціонування нервової та м’язової тканин, закономірностями подразнення клітин, механізмами виникнення і поширення збудження. Розширити уявлення про функції різних відділів центральної нервової системи. Сформувати практичні навики і вміння фізіологічного експерименту, які набувають студенти у процесі виконання лабораторних робіт; вміння читати та інтерпретувати результати аналізів крові, зразків ЕКГ тощо.

Студенти здобувають теоретичні знання та практичні навички на лекційних та лабораторних заняттях відповідно. Дисципліна “Фізіологія людини і тварин” структурована на 5 модулів: 2 – у першому семестрі та 3 – у другому семестрі. Підсумковий контроль – іспит.

 

Рекомендована література

  1. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с.
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
  3. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

Матеріали

Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів розміщені на платформі Moodle.

 

 

Силабус: Фізіологія людини і тварин - 091-Біологія

Завантажити силабус