Король Тетяна Валеріївна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-86

Електронна пошта: tetiana.korol@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

механізми функціонування трансмембранних Са2+-транспортувальних систем клітин слинної залози у зв’язку з їх секреторною діяльністю; вплив таурину на морфологічні та функціональні показники еритроцитів щурів за умов алкоголізації.

Курси

Публікації

Автор 50 наукових праць, зокрема:
1. Манько В.В. Вплив хлорпромазину на Са2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. / В.В. Манько, М.Ю. Клевець, Н.В. Федірко, Т.В. Король // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 48–53.
2. Клевець М.Ю. Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз/ М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна  // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Фізіологія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000. – Вип. 6. – С. 9–13.
3. Король Т.В. Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин  слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. / Т.В. Король, В.В. Манько, М.Ю. Клевець // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2008. – Т.10, №3 (38). Ч.2 – С. 103–109.
4. Борова О. В. Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони / О. В. Борова, Т. В. Король, А. М. Бабський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Випуск 74. – С. 193–200.
5. Король Т., Вивірка М. Морфологічні особливості та показники кислотного гемолізу еритроцитів алкоголізованих щурів за дії таурину / Т. Король, М. Вивірка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2019. – №3(387). – С. 123–130.
6. Король Т. Самостійна позааудиторна робота студента: реферат чи мультимедійна презентація? / Т. Король // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2019. Вип. 34. – С. 98-106.

Біографія

Народилась 1.VІІІ. 1973 р. Закінчила біологічний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (2000). У 2000-10 рр. працювала у медичному коледжі «Монада», Львівському медичному інституті, ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького та ЛДУФК.  З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету (з 2013 – доцент кафедри фізіології людини і тварин). Є членом Українського фізіологічного товариства.

Неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, обласного турніру юних біологів, І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біології  серед студентів біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка та Всеукраїнської олімпіади Університету для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів, а також учнів МАН, серед яких є призери (ІІ (2016) та ІІІ (2017) місця) ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

 

Викладає такі навчальні дисципліни:

  1. Анатомія людини (091 – Біологія) – лекції та лабораторні заняття.
  2. Фізіологія людини і тварин (091 – Біологія, заочна форма навчання; 101 – Екологія) – лекції.
  3. Фізіологія крові, кровообігу та терморегуляції (091 – Біологія) – лекції.
  4. Фізіологія травлення, обміну речовин та виділення (091 – Біологія) – лекції.
  5. Великий практикум (091 – Біологія; 014 – Середня освіта) – лабораторні заняття.

 

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Нагороди

Нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2009).

Методичні матеріали

Методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни “Фізіологія людини і тварин”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!