Король Тетяна Валеріївна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-86

Електронна пошта: tetiana.korol@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: bioweb.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

механізми функціонування трансмембранних Са2+-транспортувальних систем клітин слинної залози у зв’язку з їх секреторною діяльністю; вплив таурину на морфологічні та функціональні показники еритроцитів щурів за умов алкоголізації.

Курси

Публікації

Автор 53 наукової праці, зокрема:
1. Манько В.В. Вплив хлорпромазину на Са2+-транспортні системи плазматичної мембрани секреторних клітин слинної залози личинки Chironomus plumosus L. / В.В. Манько, М.Ю. Клевець, Н.В. Федірко, Т.В. Король // Укр. біохім. журн. – 2000. – Т. 72, № 2. – С. 48–53.
2. Клевець М.Ю. Кальцій і плазматична мембрана секреторних клітин екзокринних залоз/ М.Ю. Клевець, В.В. Манько, Н.В. Федірко, Т.В. Король, О.А. Ларіна  // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Фізіологія: Проблеми регуляції фізіологічних функцій. – 2000. – Вип. 6. – С. 9–13.
3. Король Т.В. Са2+-транспортувальні системи екзокринних секреторних клітин  слинних залоз личинки Chironomus plumosus L. / Т.В. Король, В.В. Манько, М.Ю. Клевець // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Гжицького. – 2008. – Т.10, №3 (38). Ч.2 – С. 103–109.
4. Король Т.В. Функціональне підтвердження наявності мембранних систем транспорту Сa2+ у клітинах слинної залози личинки Сhironomus plumosus L. у зв’язку з їх секреторною діяльністю / Т.В. Король // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2009. Т. 11. № 2-2 (41). С. 174-179.

5. Король Т.В. Мембранні системи транспорту катіонів Са2+ у секреторних клітинах слинної залози личинки Сhironomus plumosus L. / Т.В. Король // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2010. Т. 12. № 2-2 (44). С. 134-137.

6. Король Т. Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті / Тетяна Король, Соломія Бичкова, Володимир Манько // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒С. 78‒81.
7. Король Т. Комунікативна поведінка лектора у вищій школі / Т. Король // Вісник Львівського університету. Серія : Педагогічна. – 2013. – Вип. 29. – С. 70-76. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2013.29.482
8. Качмар М., Король Т. Фізичний розвиток та стан здоров’я осіб юнацького віку / М. Качмар, Т. Король // Актуальні питання біологічної науки : збірник статей Міжнародної заочної науково-практичної конференції (25 березня 2015 р., Ніжин). – Ніжин, 2015. – С.105–109.
9. Борова О. В.Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони / О. В. Борова, Т. В. Король, А. М. Бабський // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2016. – Випуск 74. – С. 193–200.

10. Король Т., Вивірка М. Морфологічні особливості та показники кислотного гемолізу еритроцитів алкоголізованих щурів за дії таурину / Т. Король, М. Вивірка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2019. – №3(387). – С. 123–130. –DOI: https://doi.org/10.29038/2617-4723-2019-387-123-130

11. Король Т. Самостійна позааудиторна робота студента: реферат чи мультимедійна презентація? / Т. Король // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2019. Вип. 34. – С. 98-106. –DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10578

12. Король Т. Клітинні механізми еритродіерезу / Т. Король // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2020. – Вип. 82. – С. 14–35. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.82.02

13. Король Т. В. Особливості проведення лабораторного практикуму з дисципліни “Фізіологія людини і тварин” для студентів біологічних спеціальностей в умовах дистанційного навчання / Т. В. Король, O. В. Іккерт // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2021. – вип.80, том 1. – C. 139-143. – DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.80.1.28

14. Ikkert O.V., Korol T.V. The role of the cerebral hemispheres functional asymmetry in the education of students of humanities and natural specialties students / O.V. Ikkert, T.V. Korol // PNAP. – 2023. – Vol.58, No.3. – P. 90-97.

Біографія

Народилась 1.VІІІ. 1973 р. Закінчила біологічний факультет Львівського університету (1995), аспірантуру (2000). У 2000-10 рр. працювала у медичному коледжі «Монада», Львівському медичному інституті, ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького та ЛДУФК.  З 2010 р. працює на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету (з 2013 – доцент кафедри фізіології людини і тварин). Є членом Українського фізіологічного товариства.

Неодноразово була членом журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, обласного турніру юних біологів, І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біології  серед студентів біологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка та Всеукраїнської олімпіади Університету для учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів, а також учнів МАН, серед яких є призери (ІІ (2016) та ІІІ (2017) місця) ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

 

Викладає такі навчальні дисципліни:

  1. Анатомія людини (091 – Біологія, 014 – Середня освіта) – лекції та лабораторні заняття.
  2. Фізіологія людини і тварин (091 – Біологія, заочна форма навчання; денна форма навчання) – лекції та лабораторні заняття.
  3. Фізіологія крові, кровообігу та терморегуляції (091 – Біологія, денна форма навчання) – лекції.
  4. Фізіологія травлення, обміну речовин та виділення (091 – Біологія, денна форма навчання) – лекції.
  5. Хвороби цивілізації (091 – Біологія та біохімія, денна форма навчання) – лекції та практичні заняття.

 

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США):

  • RD 16 “Стратегія клінічного розвитку – розширення показань, сегментація пацієнтів, комбіновані обґрунтування тощо” – міжнародний грант; термін виконання: 30.03.2021-31.08.2023; науковий керівник: Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор.
  • RD 17 “Підтримка стратегії клінічного розвитку – розширення показань, сегментація пацієнтів, комбіноване обґрунтування тощо” – міжнародний грант; термін виконання: 09.11.2021-09.11.2024; науковий керівник: Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор.

Нагороди

Нагороджена грамотою Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації (2009).

Методичні матеріали

Фізіологія людини і тварин : методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040102 – біологія денної та заочної форми навчання / В.В. Манько, Т.В. Король. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 76 с.

Анатомія людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія   С.В. Бичкова, Т.В. Король – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 41 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!