Фізіологія крові, кровообігу і терморегуляції

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Король  Т. В.БЛБ - 32с

Опис курсу

Мета: навчальна дисципліна “Фізіологія крові, кровообігу та терморегуляції” передбачає вивчення студентами функцій, складу та властивостей крові, фізіологічних механізмів процесів гемопоезу, гемостазу тощо, властивостей міокарду та механізмів регуляції серцевої діяльності, процесів теплопродукції та тепловіддачі.

Завдання: надати студентам знання про функції та властивості крові, функціонування серцево-судинної системи та механізми терморегуляції, а також забезпечити уміння прикладного застосування набутих знань.

Знати: якісний та кількісний склад крові, функції крові та взаємозв’язок між їх реалізацією та функціонуванням серцево-судинної системи, механізми теплопродукції та тепловіддачі.

Вміти: інтерпретувати аналізи крові, результати функціональних проб (Мартіне, Летунова, Руф’є) та електрокардіограми.

Дисципліна структурована на 3 модулі.

Презентації до лекцій розміщено на платформі Moodle.

Рекомендована література

1.Ганонг В.Ф. Фізіологія людини.  – Львів : БаК, 2002. 784с.

2. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736 с.

3.Нельсон Д.Л, Кокс М.М. Основи біохімії за Ленінджером: Навчальний посібник. – Львів : БаК, 2015. – 1280 с.

4.Marshall W.J. Clinical Chemistry. 4 th  Edition. – Mosby, 2000. – 362 p.

Інформаційні ресурси:

        1. 1. The Human Blood Atlas. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.proteinatlas.org/humanproteome/blood

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус