Фізіологія крові, кровообігу і терморегуляції

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548доцент Король  Т. В.

Опис курсу

Мета: навчальна дисципліна “Фізіологія крові, кровообігу та терморегуляції” передбачає вивчення студентами функцій, складу та властивостей крові, фізіологічних механізмів процесів гемопоезу, гемостазу тощо. Вивчення дисципліни дозволяє оволодіти знаннями про властивості міокарду, механізми регуляції серцевої діяльності та процеси теплопродукції і тепловіддачі.

Завдання: надати студентам знання про функції та властивості крові, функціонування серцево-судинної системи та механізми терморегуляції. Забезпечити уміння прикладного застосування набутих знань.

Знати: якісний та кількісний склад крові, функції крові та взаємозв’язок між їх реалізацією та функціонуванням серцево-судинної системи, механізми теплопродукції та тепловіддачі.

Вміти: інтерпретувати аналізи крові, результати функціональних проб (Мартіне, Летунова, Руф’є) та електрокардіограми.

Дисципліна структурована на 3 модулі:

  1. Фізіологія крові;
  2. Фізіологія серцево-судинної системи;
  3. Терморегуляція.

Презентації до лекцій розміщено на платформі Moodle.

Завдання до модулів та самоперевірки під час підготовки студентів до модулів розміщено на платформі Moodle.

Рекомендована література

1.Ганонг В.Ф. Фізіологія людини.  – Львів : БаК, 2002. 784с.

2. Гонський Я. І., Максимчук Т. П. Біохімія людини: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736 с.

3.Нельсон Д.Л, Кокс М.М. Основи біохімії за Ленінджером: Навчальний посібник. – Львів : БаК, 2015. – 1280 с.

4.Marshall W.J. Clinical Chemistry. 4 th  Edition. – Mosby, 2000. – 362 p.

Інформаційні ресурси:

        1. 1. The Human Blood Atlas. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.proteinatlas.org/humanproteome/blood

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Фізіологія крові, кровообігу та терморегуляції - 091-Біологія

Завантажити силабус