Фізіологія людини і тварин (заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Контрольна робота
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
510доцент Король  Т. В.
610доцент Король  Т. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
58доцент Іккерт О. В.
614доцент Король  Т. В.

Опис курсу

Дисципліну “Фізіологія людини і тварин” студенти 3 курсу заочної форми навчання вивчають упродовж 5 та 6 семестрів. Навчальний курс охоплює лекційні (20 год.) та лабораторні (22 год.) заняття і завершується іспитом. Студенти набувають теоретичні знання та практичні навички на лекційних та лабораторних заняттях відповідно. У п’ятому семестрі студенти здають контрольну роботу, шостий семестр завершується іспитом. Підсумкова оцінка є сумою балів за захист лабораторних робіт, написання модульних контролів та іспит.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб сформувати у студентів систему знань про механізми перебігу основних фізіологічних процесів таких як дихання, травлення, виділення, обмін речовин і енергії; ознайомити студентів із закономірностями функціонування нервової та м’язової тканин, закономірностями подразнення клітин, механізмами виникнення і поширення збудження. Розширити уявлення про функції різних відділів центральної нервової системи. Сформувати практичні навики і вміння фізіологічного експерименту, які набувають студенти у процесі виконання лабораторних робіт; уміння читати та інтерпретувати результати аналізів крові, зразків ЕКГ тощо.

Рекомендована література

  1. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с.
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
  3. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

Матеріали

Презентації до лекцій, завдання до контрольної роботи, модулів, іспиту розміщено на платформі Moodle

Силабус:

Завантажити силабус