Іккерт Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oksana.ikkert@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Дослідження кисень-залежних процесів (мітохондріальне дихання, процеси ліпопероксидації, система антиоксидантного захисту) у тканинах щурів за дії різноманітних чинників внутрішнього та зовнішнього середовища (стрес, радіація, старіння).

Курси

Публікації

Підручники:
 1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків , О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 304 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 2. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. Видання друге, доповнене. / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків , О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 3. Бабський А., Іккерт О, Манько В. Основи біоенергетики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
Монографії: 
Гордій С.К., Іккерт О.В., Кургалюк Н.М., Ткаченко Г.М. Нейротрансміттери та ефективність клітинного дихання // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 229 с.
Статті:
 1. Mitochondrial ryanodinesensitive Ca2+channels of rat liver (Cell biochemistry and function, 2017 et al.); ­
 2. Еxperimental substantiation of permeabilized hepatocytes model for investigation of mitochondria in situ respiration (Ukr. Biochem. J., 2015 et al.)
 3. Kinetic parameters of rat permeabilized hepatocytes respiration upon various Са2+ concentrations in medium and prolonged influence of taurine (Stud. biol., 2015 et al.)
 4. Роль ріанодинчутливих Cа2+-каналів у регуляції дихання мітохондрій печінки щурів (Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол., 2017, зі співавт.)
 5. Особливості оксигензалежних процесів у щурів зі стрептозотоциніндукованим діабетом (Експер. та клін. фізіол. і біохім., 2015 зі співавт.)
 6. Енергетичні процеси ізольованих гепатоцитів за  різної тривалості дії інсуліну (Stud. biol., 2010 зі співавт.)
 7. Вплив L-аргінін на вікові зміни процесів перекисного окиснення ліпідів та активність системи антиоксидантного захисту у тканинах щурів (Укр. біохім. журн., 2007 зі співавт.)
Загалом понад 100 наукових праць.

Біографія

Народилася 10 вересня 1977 у м. Дубно Рівненської області. Закінчила біологічний факультет Львівського  університету (1999), аспірантуру (2002), кандидат біологічних наук (2003), доцент (2011). У 2002-2004 рр. працювала молодшим науковим співробітником НДЛ-40 «Біоенергетики та біологічно активних речовин». З 2004 р. на викладацькій роботі: 2004-2006  асистент;  з 2006 р. по теперішній час доцент кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка. Є членом Українського фізіологічного та радіобіологічного товариств.

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Нагороди

 1.  Грамота і премія за перше місце підручника “Основи біоенергетики” (автори Бабський А., Іккерт О., Манько В.В.) у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2018-2019 навчального року” у вид-ві ЛНУ імені Івана Франка, 2019 рік.
 2.  Грамота і премія за перше місце підручника “Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем):” (автори   Клевець М. Ю., Манько В. В.,  Гальків М. О.,  Іккерт О. В., Бичкова С. В. ) у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2011-2012 навчального року” у вид-ві ЛНУ імені Івана Франка.  2012 рік.

Методичні матеріали

Підручники:
 1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків , О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 304 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 2. Fiziol_vypr_2012

 3. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. Видання друге, доповнене. / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків , О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 4. Бабський А., Іккерт О, Манько В. Основи біоенергетики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
Монографії: 
Гордій С.К., Іккерт О.В., Кургалюк Н.М., Ткаченко Г.М. Нейротрансміттери та ефективність клітинного дихання // Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 229 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!