Фізіологія ЦНС і ВНД

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Іккерт О. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Іккерт О. В.

Опис курсу

Курс “Фізіологія ЦНС та ВНД” знайомить студентів з

 • роллю окремих відділів нервової системи у функціонуванні організму та його взаємодії з навколишнім середовищем
 • роллю нервової системи у формуванні та функціонуванні основних психологічних процесів
 • функціональною ролю лівої та правої півкуль головного мозку (чому є правші і лівші)
 • роллю центральної нервової системи у формуванні емоцій та емоційного стану людини
 • значенням медіаторів нервової системи для нормальної роботи мозку, а також виникненням залежностей, депресій та тривожних станів
 • роллю центральної нервової системи у формуванні цілісної картини світу у людей

Курс складається з 2-ох модулів.

І модуль – загальні закономірності функціонування нервової системи.

ІІ модуль – поведінка людини та вищі психічні функції.

Рекомендована література

 1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. Видання друге, доповнене. / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків та ін.. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с.
 2. Філімонов В.І. Фізіологія людини / К.: Медицина. – 2010. – 776 с.
 3. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища шк., 2003. – 463 с.
 4. Нормальна фізіологія / За ред. В.І.Філімонова. – К., 1994.
 5. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К., 1991.
 6. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини. Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
 7. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.
 8. Клевець М.Ю. Фізіологія людини і тварин. Книга 1. Фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2000. – 199 с.

Допоміжна

 1. Неведомська Є.О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент// Вісн. псих. і соц. пед. [Ел. ресурс]: Зб. праць / Ін-т психол. і соц. пед. Київського ун-ту імені Б. Грінченка. – Вип. 2. –К., 2010. (24 с.): http:www.psyh.kiev.ua
 2. Bloom F., Lazerson A., Hofstadter L. Brain, Mind, and Behavior. – An Annenberg/CPB Project W. H. Freeman and Company. – New York
 3. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. — Київ, 1991.
 4. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. — Київ, 1982.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму