Гуморальна регуляція з основами фармакології

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології людини і тварин

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
840доцент Іккерт О. В.,

Опис курсу

Що об’єднує гуморальну регуляцію і фармакологію? Відповідь  – процеси, які спрямовані на підтримання гомеостазу. Процеси, які забезпечують нормальне функціонування організму людини за участю ендогенних речовин (гуморальна регуляція) або екзогенних речовин (фармакологія). В цьому курсі  роглядається функціональна роль гормонів у процесах метаболізму, росту, розвитку; причини та наслідки порушень функціонування залоз. Фармакологічна частина стосується загальних понять фармакології, закономірностей  фаракодинаміки, ролі фармакологічних речовин у підтриманні функціонування організму.

Рекомендована література

1. Ендокринологія: підручник / Під ред. П. М. Боднара. —Вінниця: Нова Книга, 2010. — 464 с.
2. Ендокринологія. Підручник: П.М. Боднар П.М., О.М. Приступюк, О.В. Щербак та ін. За ред.: проф. П.М. Боднара. – К.: Здоров’я, 2002. – 512с.
3. Ендокринологія. Підручник. А.С. Єфімов, П.М. Боднар, О.В. Большова – Зубковська та ін. За ред.: А.С. Єфімова. – К.: Вища школа, 2004. – 494с.
4. Ендокринологія. Навчальний посібник / За ред. проф. Я.І. Томашевського та проф. О.О. Сергієнка. – Львів:НТШ, 2009. – 291с.
5. Ганонг В.Г. Фізіологія людини: Підручник/ Переклад з англ. Наук. ред. перекладу М. Гжегоцький, В.Шевчук, О.Заячківська. – Львів: БаК. –2002. –784 с.
6. Basic & Clinical Endocrinology. Seventh edition. Edited by Francis S. Greenspan, David G. Gardner. – Mc Grew – Hill Companies, USA, 2004. – 976p.
7. Brook G.D., Marshall N.J. Essential endocrinology. – 2001 – 192 p.
8. Ковтуненко В.О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему: Навч. посібник для студентів природн. фак. ун-тів. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1997. – 464 с.
9. Комиссаров И.В., Абрамец И.И. Модуляция эффективности межнейронных связей биорегуляторами и фармакологическими средствами. – Киев: Наукова думка, 1994. – 189 с.
10. Gilman A.G., Goodman L.S., Gilman A. The Pharmacological Basis of Therapeutics. – New York, Toronto, London: Macmillan Publishing Co., Inc, 1999. – 1843 p.
11. The IUPHAR Compendium of Receptor Characterization and Classification. – Cambridge: The Burlington Press, Foxton, 1998. – 267 p.

Матеріали

ГРОФ Л 1ГРОФ Л2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму