Фізіологія поведінки

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Іккерт О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Поведінка – складна діяльність людини і тварин, яка спрямована на задоволення природних потреб і відповідає за пристосування до умов середовища. Поведінка людини визначається взаємодією біологічних та соціальних факторів, і дотепер немає однозначної відповіді, що важливіше. Тому в цьому курсі намагаємося розібратися: які фактори впливають на поведінку, як вони модифікують ії; які стратегії поведінки забезпечують адаптацію до різних факторів, які структури головного мозку регулюють поведінку; яка півкуля головного мозку «оптиміст», а яка «песиміст»; як впливають гормони на поведінку; нащо нам емоції.

Рекомендована література

1. Physiology & Behavior https://www.journals.elsevier.com/physiology-and-behavior
2.Bloom F., Lazerson A., Hofstadter L. Brain, Mind, and Behavior. – An Annenberg/CPB Project W. H. Freeman and Company. – New York
3. https://www.leading-brains.com/part-1-left-brain-right-brain-correcting-the-myth/
4. Role_of_higher_function_of_the_nervous_system_Kupynyak.pdf
5.Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем): підручник: [для студ. вищ. навч. закл.]. Видання друге, доповнене. / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків та ін.. – Л. : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 312 с.
6.Роль емоційного інтелекту у забезпеченні здоров’я людини / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 2010. – № 6. – С. 15-21ю
7.КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ПОВЕДІНКИ: СПРОБА АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ/ Юрій Вінтюк // Віник Львів. ун-ту. Серія філософ. – 2011. 0 Вип. 14. – С. 184-192.