Фізіологія травлення, обміну і виділення

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Король  Т. В.
632доцент Бичкова  С. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Фізіологія травлення, обміну та виділення” передбачає формування у студентів системи знань про:

1)  процеси травлення та їх регуляцію,

2)  склад травних соків та особливості гідролізу поживних речовин відповідно до відділу шлунково-кишкового тракту,

3) процеси обміну речовин та енергії в організмі людини і тварин, механізми його регуляції,

4) видільну функцію шкіри, легень, травного тракту і нирок,

5) основні процеси, які лежать в основі утворення сечі, склад та властивості сечі, а також механізмом її виведення з організму,

6) неекскреторні функції нирок та механізмами їх регуляції.

Контроль якості знань здійснюється на підставі результатів модульних контрольних робіт, які передбачають відповіді на тестові питання та розв’язування ситуаційних задач.

Рекомендована література

  1. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
  3. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.
  4. Скляров О.Я., Сергієнко О.О., Фартушок Н.В., Федорович І.П., Гоцко М.Є. Обмін вуглеводів: біохімічні та клінічні аспекти. – Львів:Світ, 2004. – 112с.
  5. Фекета В.П. Курс лекцій з фізіології людини. – Ужгород: Гражда, 2006. – 296 с. (Розділ 9); (Розділ 10)
  6. Shrimanker I., Bhattarai S. Electrolites (2020). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541123/
  7. Ogobuiro I., Tuma F. Renal physiology (2019). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538339/

Матеріали

Презентації до навчальної дисципліни “Фізіологія травлення, обміну та виділення” за темами змістових модулів розміщені на платформі Moodle.

Силабус: Фізіологія травлення, обміну та виділення - 091-Біологія

Завантажити силабус