Бичкова Соломія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: solomiya.bychkova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Вивчає:

-колоректальний рак, зокрема вплив речовин, що впливають на кислотне депо клітин  та змінюють кальцієвий гомеостаз;

-зв’язок між психоемоційними станами (тривожність,стрес, депресія та емоційний інтелект) та роботою серцево-судинної системи;

-показники крові пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби;

-поширеність хворіб шлунково-кишкового траку

-йон-транспортувальні системи ракових та секреторних клітин (зокрема роль Са2+-депо у цих клітинах, АТФазну активність мембран ракових та здорових клітин, функціонування НААДФ-, ІФ3– та ріанодинчутливих Са2+-каналів внутрішньоклітинних кальцієвих депо)

– взаємодію між ацидофільним депо кальцію та ЕПР у здорових та ракових клітинах

-патофізіологічні аспекти гастроезофагальної рефлюксної хвороби та вивчення перебігу клітинних механізмів метаболічного синдрому,

-методи діагностики хворіб органів травної системи.

Є автором та співавтором понад 115 наукових праць (38 статтей у фахових виданнях) у тому числі  4 патентів.

Курси

Публікації

Є автором та співавтором понад 124 наукових праць Link.: 40 статтей ( у тому числі у журналах, які індексуються в наукометричних базах), 75 тез доповідей, 4 патентів, двох підручників (І місце у конкурсі “Найкращий підручник природничого напрямку за 2011 та ІІІ місце у 2013р р) та  одного навчального посібника.
Статті:
 1. Bychkova S, Bychkov M, Dordevic D, Vítězová M, Rittmann SK-MR, Kushkevych I. Bafilomycin A1 Molecular Effect on ATPase Activity of Subcellular Fraction of Human Colorectal Cancer and Rat Liver. International Journal of Molecular Sciences. 2024; 25(3):1657. https://doi.org/10.3390/ijms25031657
 2. Струш ХМ, Бичкова СВ, Бичков МА. Особливості показників крові пацієнтів із коронавірусною хворобою. Практикуючий лікар, 2023. No 4, с. 51-59. DOI:10.31793/2413-5461.2023.12-4.51
 3. Bychkova S.V. The role bafilomycin as a therapeutic agent in the modulation of endo-lysosomal store of rat hepatocytes / S. Bychkova, A. Stasyshyn, M. Bychkov // Medicni perspektivi. 2022; 27 (3): 22-26.  https://medpers.dmu.edu.ua/issues/2022/N3/22-26.pdf
 4.  Kushkevych I. ATPase Activity of the Subcellular Fractions of Colorectal Cancer Samples under the Action of Nicotinic Acid Adenine Dinucleotide Phosphate / I. Kushkevych, M. Bychkov, S. Bychkova, M. Gajdács, R. Merza, M. Vítězová // Biomedicines. 2021; 9 (12): 1805.  mdpi.com/2227-9059/9/12/1805
 5. Ferents  I. Peculiarities of the effects of bile acids on ATPase activity of the colon mucosa in patients with overweight and irritable bowel syndrome / Iryna M Ferents,  Solomiia V Bychkova, Mykola A Bychkov  // Wiad Lek. 2020; 73 (3): 574-577.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32285837/
 6. Stasyshyn A. A new method of diagnosis of the hiatal hernia associated with gastroesophageal reflux disease / Stasyshyn A., Bychkov M., Bychkova S. // Wiad. Lek.2019; 72 (2), 186-188. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30903770/#:~:text=Conclusion%3A%20Conclusions%3A%20It%20has%20been,hiatal%20hernia%20associated%20with%20GERD.
 7. Зуб Р. Вміст сіалових кислот і пепсину у слині та шлунковому соку пацієнтів із захворюваннями шлунка і стравоходу / Фізіологічний журнал. –  2017. –  Т.63. Вип 6. –  С.99-105. https://fz.kiev.ua/journals/2017_V.63/2017_6/6-99-105.pdf
 8. Hreniukh V. Effect of bafilomycin and NAADP on membrane-associated ATPases and respiration of isolated mitochondria of the murine Nemeth-Kellner lymphoma / V. Hreniukh, S. Bychkova, O. Kulachkovsky, A. Babsky // Cell Biochem Funct. 2016 doi:10.1002/cbf.3231
 9. Bychkova S. Influence of taurolithocholate 3-sulphate on activity of Na+, K+-ATPase, Ca2+-ATPase and basal Mg2+-ATPase in rat liver subcellular fraction / S. Bychkova // Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 2016. Issue 72. P. 194–201.
 10. Бичкова С., Гренюх В. Активність АТФ-аз постмітохондріальної фракції клітин лімфоми NK/Ly за дії бафіломіцину та НААДФ // Студії Біологічні / Studia Biologica. – 2015 – Т. 9, №1. – С. 31–38
 11. Bychkova S.V. Influence of NAADP and bafilomycine A1 on activity of ATPase in liver postmitochondrial fraction / Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015–  Том 9, № 3–4 –  С. 31–40. https://www.researchgate.net/publication/325810839_Influence_of_NAADP_and_bafilomycine_A1_on_activity_of_ATPase_in_liver_postmitochondrial_fraction/fulltext/5b26559f0f7e9b0e374d6c0f/325810839_Influence_of_NAADP_and_bafilomycine_A1_on_activity_of_ATPase_in_liver_postmitochondrial_fraction.pdf?origin=publication_detail
 12. Bychkova S.V. Influence of taurolithocholate 3-sulphate on calcium content in cytosol and store of isolated mice hepatocytes// Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2015 – Т. 9, №1. – С. 49–56.
 13. Бичкова С., Гренюх В. Активність АТФ-аз постмітохондріальної фракції клітин лімфоми NK/Ly за дії бафіломіцину та НААДФ // Студії Біологічні / Studia Biologica. – 2015 – Т. 9, №1. – С. 31–38.
 14. Bychkova S.V. NAADP-sensitive Сa2+ stores in permeabilized rat hepatocytes / V. Bychkova, T. I. Chorna // Ukr. Biochem. J., 2014, Vol. 86, N 5. P.65-73. http://ukrbiochemjournal.org/wp-content/uploads/2015/06/Bychkova_5_14.pdf
 15. Бичков М.А. Ефективність диференційної діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за вмістом кальцію слини / М.А. Бичков, С.В. Бичкова, Я.Б. Швидкий, Ю.А. Бичков // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. – 2014. – № 2. – С.86-90.
 16. Вергун М. АТФ-азна активність мембран гепатоцитів щурів за дії нікотинацидаденіндинуклеотидфосфату / М. Вергун, С. Бичкова // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 65 – С. 335-340.
 17. Бичков М.А. Особливості вмісту кальцію у слині хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / Бичков М.А. Ю.А. Бичков, С.В. Бичкова // Журнал “Сучасна гастроентерологія”. – 2013. – № 6 (74). – С. 38 – 42.
 18. Bychkova S. Ca2+ releasing process and nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate / Bychkova // Біологічні Студії / Studia Biologica . – 2013. – Том 7, №2. – С. 195–206.
 19. Gerasimenko V. Ca2+ release-activated Ca2+ channel blockade as a potential tool in antipancreatitis therapy / Gryshchenko O., Ferdek P.E., Stapleton E., Hébert T.O., Bychkova S., Peng S., Begg M., Gerasimenko O.V., Petersen O.H. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. – 2013. – Vol. 110, 32. – P.13186-91.  https://www.pnas.org/content/110/32/13186.short
 20. Бичков М.А. Цінність неінвазивних методів діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / М.А. Бичков, Ю.А. Бичков, С.В. Бичкова // Укр. Мед. Часопис. – 2013. – Том. 4, № 96. – С.142-3. https://www.umj.com.ua/article/65266/cinnist-neinvazivnix-metodiv-diagnostiki-gastroezofagealnoi-reflyuksnoi-xvorobi
 21. Бичкова С.В. Особливості функціонування ріанодинчутливого Са2+-депо гепатоцитів щурів / С.В. Бичкова // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2013 – Вип. 62 – С. 267-274.
 22. Bychkova S. Ca2+ releasing process and nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate / Bychkova // Біологічні Студії / Studia Biologica . – 2013. – Том 7, №2.С. 195206.
 23. Бичкова С.В. Вплив ІФ3 на АТФ-азну активність мембранних везикул гепатоцитів щурів після перфузування печінки інсуліновмісним розчином / С.В. Бичкова, Т.І. Чорна // Біологічні Студії / Studia Biologica . – 2012. – Том 6/№1. – С. 47–54.
 24. Король Т. Сучасна українська анатомічна термінологія в професійній освіті та практиці // Т. Король, С. Бичкова, В. Манько // Проблеми української термінології: зб. наукових праць. – 2012. – С.78-81.
 25. Бичков М.А. Вміст кальцію, фосфору та АТФазна активність біоптатів слизової оболонки стравоходу у хворих ревматологічного профілю / М.А. Бичков, С.В. Бичкова, Я.Б. Швидкий // Практична медицина. – 2011. – № 4 (том XVІІ). – С. 26 – 30.*
 26. Бичков М.А. Деякі особливості показників слини при поєднанні ГЕРХ та ревматологічних захворювань / М.А. Бичков, С.В. Бичкова, Я.Б. Швидкий // Biomedical and Biosocial Anthropology. – 2011. – №17. – С. 21-25.*
 27. Бичков М.А. Зміни складу слини у пацієнтів ревматологічного профілю із скаргами на печію / М.А. Бичков, С.В. Бичкова, Я.Б. Швидкий // Актуальні проблеми сучасної медицини: вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Том 11, випуск 4 (36). – С. 15-17.*
 28. Бичков М.А. Ультраструктурні зміни слизової оболонки стравоходу у пацієнтів, які тривало застосовують НПЗП / М.А. Бичков, С.В. Бичкова, Я.Б. Швидкий // Український медичний часопис. – № 4(84) – VII/VIII –2011. – С. 114-115.
 29. Чорна Т., Бичкова С. Вплив ріанодину на АТФ-азну активність мембран гепатоцитів щурів після перфузування печінки інсулінвмісним розчином // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2011. – Вип. 55. С. 170-178.
 30. Бичкова С.В. Вплив інсуліну на функціонування внутрішньоклітинних Сa2+-транспортувальних систем пермеабілізованих гепатоцитів щурів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2009 – Вип. 49 – С. 174-181.
 31. Бичкова С.В. Вікові особливості взаємодії між внутрішньоклітинними Сa2+-транспортувальними системами пермеабілізованих гепатоцитів щурів // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2008 – Вип. 48 – С. 146-152.
 32. Бичкова С. Роль ІФ3-чутливих Cа2+-каналів у кальцієвій сигналізації секреторних клітин // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 2007. Вип. 45. С. 29-44
 33. Бичкова С., Манько В., Клевець М., Кулачковський О. Роль мітохондрій у Cа2+-сигналізації секреторних клітин травних залоз // Вісник Львів. ун-ту. Серія біол. – 2007. – Вип. 44. – С. 3-14.
 34. Бичкова С.В., Манько В.В. Ріанодиніндуковане вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки Chironomus plumosus// Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 35. – С. 244-250.
 35. Манько В.В., Бичкова С.В., Клевець М.Ю. Ідентифікація каналів вивільнення Са2+ в секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Укр. біохім. журн. – 2004. – Т.76, № – С. 65-71. http://ubj.biochemistry.org.ua/images/stories/pdf/2004/UBJ_N1_2004/157.pdf
 36. Бичкова С.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Регуляція циклічними нуклеотидами каналів вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // Фізіол. журн. – 2004. – Т. 50, №3. – С. 16-23
 37. Бичкова С.В., Чорна Т.І., Манько В.В. Вплив хлорпромазину на канали вивільнення Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна // Вісник Київ. унів-ту. Біологія. – 2004. – Т.42-43. – С. 75-76.
 38. Бичкова С.В., Манько В.В. Вплив цАМФ на функціонування внутрішньоклітинних Са2+-транспортних систем секреторних клітин //  Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С.222-228.
 39. Манько В.В. , Стельмах С.В. Вплив рутенію червоного на вміст Са2+ у тканині слинних залоз личинки Сhironomus plumosus // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2002. – Вип. 29. – С. 171-176.
 40. Манько В.В., Клевець М.Ю., Ларіна О.А., Стельмах С.В. Слинні залози личинки Chironomus plumosus L як об’єкт для дослідження Са2+-транспортних систем секреторних клітин // Біологічний вісник Харківського унів-ту. – 2001 – Т.5. – №1-2. – С. 133-136.

Тези

 1. Stelmakh S.V., Manko V.V., Larina O.A. The influence ruthenium red on Ca2+-transport systems of secretory cells // 1st Student’ International Congress of Medical Science (SICOMS), May 21-25 2001, Belgrade, Yugoslavia: Scientific program outline and abstracts. – Medicinsky podmladak. – 2001. – Suppl. to Vol. 43, 1 May. – P. 198.
 2. Манько В.В., Стельмах С.В., Ларіна О.А. Вплив рутенію червоного на Ca2+-транспортні системи секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus L // Механізми фізіологічних функцій у клініці та експерименті. Тези доповідей конференції до 100 річчя з дня народження проф. Склярова Я.П., Львів, Жовтень-2001.
 3. Manko V.V., Tkachenko G.M., Stelmakh S.V. Lipid peroxidation induction and calcium homeostasis of secretory cells // Program and Abstracts of International Symposium “Intracellular Signaling in Plant and Animal Systems (ISPAS)”, 9-14 September, 2001, Kiev, Ukraine. – S.l., 2001. – P. 80.
 4. Манько В.В., Стельмах С.В., Клевець М.Ю. Влив гепарину на вміст Са2+ у тканині слинних залоз личинки Chironomus plumosus // Актуальні проблеми гастроентерології: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 20-21 грудня 2001 р. – Київ, 2001. – С. 31.
 5. Стельмах С.В., Манько В.В., Клевец М.Ю. Влияние цАМФ на функционирование внутриклеточных Са2+-транспортных систем секреторных клеток // 6-я Пущинская школа-конференция молодых ученых “Биология – наука XXI века”, Пущино, 20-24 мая 2002 г.: Сборник тезисов. – Т. 1. – Пущино, 2002. – С. 34-35.
 6. Manko V., Larina O., Klevets M.Yu., Stelmakh S. Investigation of SH-groups role in secretory cell Na+-Ca2+ exchanger functioning // 7th Internet World Congress for Biomedical Sciences Inabis 2002, Aprill 14-20, 2002: Proceedings. – http://www.inabis2002.org/posters_congress/area_02/020135/020135.pdf
 7. Манько В.В., Ларіна О.А., Клевець М.Ю., Стельмах С.В. Вплив парахлормеркурій­бен­зоа­ту на Na+–Ca2+-обмін мембрани секреторних клітин у прямому та зворотному режимах // Матеріали XVI з’їзду Українського фізіологічного товариства, Вінниця, 28-30 травня 2002 р. – Фізіол. журн. – 2002. – Т. 48, № 2. – С. 137.
 8. Stelmakh S.V., Manko V.V., Klevets M.Yu. The identify of IP3-channels in salivary glands secretory cells of Chironomus plumosus larvae // Programme & Abstracts of 4th Parnas conference “Molecular mechanisms of cell activation: Biological signals and their target enzymes”, September 15-17, 2002, Wrocław. – S.l., 2002. – P. 110.
 9. Манько В.В., Стельмах С.В., Ларіна О.А. Пермеабілізовані клітини слинних залоз личинки Chironomus plumosus як об’єкт для дослідження внутрішньоклітинних Са2+-транспортувальних систем секреторних клітин // Матеріали VIII Укр. біохім. з’їзду, 1-3 жовтня 2002 р., м. Чернівці. – Укр. біохім. журн. – 2002. – Т. 64, № 4а (додаток 1). – С. 59-60.
 10. Манько В.В., Стельмах С.В., Клевец М.Ю. Вплив цАМФ на внутрішньоклітинний гомеостаз Са2+ секреторних клітин // Тези доповідей ІІІ з’їзду Українського біофізичного товариства, 8-11 жовтня 2002 р., м. Львів. – Львів, 2002. – С. 150.
 11. С.В.Стельмах, О.А.Ларіна, В.В.Манько, М.Ю.Клевець SH-групи та функціонування IP3-чутливих Са2+-каналів секреторних клітин слинних залоз // Матеріали міжнародної конференції, присвяченої пам’яті професора Шостаковської Ірини Василівни, 11-12 жовтня 2002 р., м. Львів. – Львів, 2002. – С. 39.
 12. Бичков М.А., Стельмах С.В. Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи міокарда, печінки та плазми крові щурів під впливом хронічної дії алкоголю // Матеріали 6 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2002. – С. 218.
 13. Бычкова С.В., Манько В.В., Клевець М.Ю. Комбинированое действие инозитол-1,4,5-трифосфата и рианодина на содержание кальция в пермеабилизированых клетках слюнных желез // Гастроэнтерология Санкт-Петербурга – 2003. – № 2-3. – С.26.
 14. Bychkova S.V., Larina O., Manko V. SH-groups and functioning of IP3-sensetive Ca2+-channels of salivary gland secretory cells // Joint Meeting University of Manchester, 9-12 September 2003. – P.1.
 15. Bychkova S.V., Manko V.V., Klevets M.Ju Ryanodine-induced calcium release in secretory cells of Ghironomus plumosus larvae salivary glands // // Joint Meeting University of Manchester, 9-12 September 2003. – P.1.
 16. Bychkova S.V., Man’ko V.V., Klevets M.YInsP3Rs of secretory cells as target for regulation by cyclic nucleotides // Joint Meeting University of Cambridge, 2003. – P. 17-19.
 17. Manko V., Velykopolska O., Bychkova S. The influence of ATP on Ca2+ content in the salivary gland tissue of Chironomus plumosus larvae // 1st Ukr. Congress for Cell. Biol. – Lviv (Ukraine), 2004. – P.
 18. Bychkova S.V., Chorna T.I., Man’ko V.V. Regulation of Ca2+-released channels by calmodulin in Chironomus plumosus larvae // Abstract of the 29th Meeting oh the FEBS, Warsaw, Poland, 26 June – 1 July 2004. – EJB. – 2004. – Vol. 271, Suppl. 1. – P. 161. – P4.4-08.
 19. Манько В.В., Бичкова С.В., Клевець М.Ю., Великопольська О.Ю., Чорна Т.І. Роль кальмодуліну у дії важких металів на внутрішньоклітинні Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин // Матеріали міжнародної конференції “Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи”, приуроченої до 80-ліття з дня народження проф. І.В. Шостаковської, 7-9 жовтня 2004 р., м. Львів. – Львів, 2004. – С.48.
 20. Манько В., Стельмах С. Піотровський (Piotrowski Junior) Густав // Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет та ботанічний сад: Матеріали до енциклопедії. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 132-133.
 21. Манько В.В., Клевець М.Ю., Бичкова С.В., Великопольська О.Ю. Схема кальцієвої сигналізації секреторних клітин слинних залоз личинки Chironomus plumosus // Матеріали XVII з’їзду Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, Чернівці, 18-20 травня 2006 р. – Фізіол. журн. – 2006. – Т. 52, № 2. – С.13-14.
 22. Бичкова С., Іккерт О., Вістовська Г., Лучечко У. Пермеабілізовані гепатоцити як об’єкт для вивчення клітинного дихання // Тези доп. міжнар. конф. студ. та асп., 21-24 березня 2006 р., м.Львів. – Львів, 2006. – С. 436.
 23. Бичкова С.В., Великопольська О.Ю., Манько В.В., Клевець М.Ю. Зміни вмісту мембранозв’язаного Са2+ секреторних клітин слинних залоз личинки комара-дергуна за дії ІФ3, ріанодину та АДФ // Механізми функціонування фізіологічних систем: Матеріали Міжнародної наукової конференції, приуроченої до 60-ліття новоствореної кафедри фізіології людини і тварин Львівського університету імені Івана Франка (8-11 листопада 2006 року, м. Львів). – Львів, 2006. – С. 17-18.
 24. Бичкова С.В., Манько В.В. Взаємозв’язок між мітохондріями та каналами вивільнення Са2+ у секреторних клітинах слинних залоз личинки комара-дергуна // IX Український біохімічний з’їзд, 24-27 жовтня 2006 року, Харків: Тези доповідей. – Харків, 2006. – С. 100.
 25. Бичков М.А.,С.В. Бичкова Досвід застосування спіраприлу у хворих на м’яку та помірну артеріальну гіпертензію Матеріали X Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2006. – С. 8.
 26. Bychkova S., Manko V., Klevets M. Changes in calcium release at ruthenium red presence in secretory cells of Chironomus plumosus larvae salivary gland // Abstract of the 6th Parnas Conferencce “Molecular Mechanism of cellular signaling”, Krakow, Poland, May 30th – June 2th, 2007. – Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl. 2. – P. 11. – P1.4.
 27. Bychkova S.V., Man’ko V.V. Differences in relationship between mitochondria and various types of calcium released channels in secretory cells of Сhironomus plumosus larvae salivary glands // 2-ий з’їзд Українського товариства клітинної біології, Київ, 23-26 жовтня 2007 р.: Збірник тез. Київ, 2007 – С.146.
 28. Лучечко У., Нецик О., Бичкова С., Клевець М. Вікові особливості впливу рутенію червоного та ІФ3 на Са2+-транспортувальні системи пермеабілізованих гепатоцитів щурів // Молодь і поступ у біології: Збірник тез ІV Міжнародної наукової конференції студенті і аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м. Львів). – Львів, 2008. – С.433.
 29. Козак О., Бичкова С. Зміни вмісту мембранозв’язаного кальцію під впливом ріанодину в пермеабілізованих гепатоцитах щурів різних вікових груп // Молодь і поступ у біології: Збірник тез ІV Міжнародної наукової конференції студенті і аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м. Львів). – Львів, 2008. – С.425.
 30. Bychkova S.V. Age dependence of interaction between intracellular Ca2+-transporting systems of permeabilized rat hepatocytes // Main Meeting of Physiology Sociaty, Cambridge, July 14-16. – 2008. – РС-172.
 31. Бичкова С. В. Вікові особливості функціонування внутрішньоклітинних каналів вивільнення Са2+ у пермеабілізованих гепатоцитів щурів // ІV Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології», присвячена 90-річчю від дня народження П.Г. Богача, Україна, Київ, 8-10 жовтня 2008 р.: тези доп. – К., 2008. – С.45.
 32. Козак О., Бичкова С. Вплив рутенію червоного та ріанодину на вміст мембранозв’язаного кальцію у пермеабілізованих гепатоцитах щурів різних вікових груп // Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12-15 травня 2009 року, м. Львів): в 2-х томах. – Т. 1. – Львів, 2009. – 260 с.
 33. Мроць О., Волошин О., Бичкова С. Ріанодин-індуковані зміни вмісту мембранозв’язаного кальцію у пермеабілізованих гепатоцитах щурів за дії інсуліну // Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12-15 травня 2009 року, м. Львів): в 2-х томах. – Т. 1. – Львів, 2009. – 269 с.
 34. Янків О., Жовта М., Бичкова С. ІФ3-індуковані зміни вмісту мембранозв’язаного кальцію у пермеабілізованих гепатоцитах щурів за дії інсуліну // Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів (12-15 травня 2009 року, м. Львів): в 2-х томах. – Т. 1. – Львів, 2009. – 285 с.
 35. Bychkova S.V. Influence of insulin on membrane-bound Ca2+ content in permeabilized rat hepatocytes // Main Meeting of Physiology Sociaty, Dubline, July 7-10 – 2009 – Proc Physoc Soc 15 PC 190.
 36. Бичкова С.В. Вплив перфузії печінки інсулінвмісним розчином на ріанодин- та ІФ3-індуковані зміни вмісту мембранозвязаного кальцію в пермеабілізованих гепатоцитах щурів // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій: матеріали наук. конф. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім.. Лесі Українки, 2009. – 15 с.
 37. Бичкова С.В. Взаємодія внутрішньоклітинних кальцій транспортувальних систем у пермеабілізованих гепатоцитах щурів / С.В. Бичкова // XVIII з’їзд Фізіологічного товариства з міжнародною участю, Одеса 20-22 травня 2010 р.: Фізіол. журн., 2010, Т.56, № 2. С.3.
 38. Грабовська C. Вплив ІФ3 на АТФазну активність мембран гепатоцитів щурів / С. Грабовська, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (5 – 8 квітня 2011 року, м. Львів). – Львів, 2011. – С.351-352.
 39. Малоїд М. Вплив ІФ3 на АТФазну активність мембран гепатоцитів щурів за дії інсуліну /М. Малоїд, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (5 – 8 квітня 2011 року, м. Львів). – Львів, 2011. – С.353-354.
 40. Мроць О. Вплив ріанодину на АТФазну активність мембран гепатоцитів щурів / О. Мроць, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (5 – 8 квітня 2011 року, м. Львів). – Львів, 2011. – С.354-355.
 41. Улицька Н. Вплив інсуліну на АТФазну активність мембран гепатоцитів щурів / Н. Улицька, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (5 – 8 квітня 2011 року, м. Львів). – Львів, 2011. – С.355-356.
 42. Янків О. Зміни показників слини у хворих ревматологічного профілю О. Янків, С.Бичкова, М. Бичков // Молодь і поступ біології: збірник тез VII Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (5 – 8 квітня 2011 року, м. Львів). – Львів, 2011. – С.356-357.
 43. Бичкова С.В. ІФ3– та ріанодин-індуковані зміни АТФазної активності мембран гепатоцитів щурів / С.В. Бичкова, Т.І. Чорна // V з’їзд біофізичного товариства : тези доповідей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2011. – С. 22.
 44. Bychkov M.A., S.V. Bychkova Prevalence of gastro-esophageal reflux disease and saliva variations in patients of rheumatoid profile // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Аутоімунні ревматичні хвороби: сучасні напрямки ранньої діагностики та лікування, моніторинг стану пацієнтів і попередження ускладнень». – Київ, 2011. – С. 4-5.
 45. Мроць О. АТФ-азна активність біоптатів слизової оболонки стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит і остеоартроз / О. Мроць, С. Бичкова, Я. Швидкий, М. Бичков // VIII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (3–6 квітня 2012 року, м. Львів) : збірник тез. – Львів, 2012. – C. 367–368.
 46. Мроць О. Електронно-мікроскопічне вивчення стану стравоходу у хворих на ревматоїдний артрит і остеоартроз / О. Мроць, С. Бичкова, Я. Швидкий, М. Бичков // VIII Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (3–6 квітня 2012 року, м. Львів) : збірник тез. – Львів, 2012. – C. 367–368.
 47. Bychkova NAADP-indused Сa2+ release in permeabilized rat hepatocytes / Bychkova S., Chorna T. //Physiology 2012: Abstract Book of Physiology Society Main Meeting ( 2-5 July, Edinburgh) –Edinburg, 2012. – 109P.
 48. Вергун М. Вплив нікотинацидаденіндинуклеотидфосфату на Na+, K+-,Ca2+– та базальну Mg2+-АТФ-азну активність мембран гепатоцитів щурів / М. Вергун, С. Бичкова // ІХ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (16–19 квітня 2013 р., м. Львів): збірник тез. – Львів, 2013. – C. 403.
 49. Литвинчук О. Вплив нікотинацидаденіндинуклеотидфостату (НААДФ) на вміст Са2+ у пермеабілізованих гепатоцитах щурів за дії тапсигаргіну та нігеріцину / О. Литвинчук, С. Бичкова // ІХ Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (16–19, квітня 2013 р., м. Львів): збірник тез. – Львів, 2013. – C. 426.
 50. Луців Т.Г. Вплив ріанодину на вміст депонованого кальцію у пермеабілізованих гепатоцитах щурів за різної концентрації вільного кальцію у цитозолі / Т.Г. Луців, С.В. Бичкова // Фізіологія: від молекул до організму: збірник тез ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених (23–24 жовтня 2013 р., Київ). – Київ, 2013. – C.19-20.
 51. Луців Т.Г., Бичкова С.В. Вплив ріанодину на вміст депонованого кальцію у пермеабілізованих гепатоцитах щурів за різної концентрації вільного кальцію у цитозолі // Physiology: from Molecules to Organism : III Conference of young scientists, Kiev, 24-25 October 2013. – K., 2013. – С. 19-20.
 52. Бичков Ю.А., Бичков М.А., Бичкова С.В. Цінність визначення вмісту кальцію слини в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Матеріали 17 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2013. – С. 7.
 53. Бровко В.Вміст кальцію у слині пацієнтів із захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту/ В. Бровко, С. Бичкова, Я.Швидкий, М. Бичков // «Молодь і поступ у біології»: Збірник тез Х Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 8–11 квітня 2013 р., [Текст]. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – C. 237.
 54. Луців Т. Вплив бафіломіцину на наадф-індуковані зміни депонованого Са2+ у пермеабілізованих гепатоцитах щурів / Луців Т., Литвинчук О., Бичкова С.// «Молодь і поступ у біології»: Збірник тез Х Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 8–11 квітня 2013 р., [Текст]. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – C. 251-252.
 55. Маруняк В. Вивчення клінічно-ендоскопічних ознак гастроезофагальної рефлюксної хвороби у пацієнтів Миколаївської комунальної центральної районної лікарні / Маруняк В., Патій А., Бичкова С. .// «Молодь і поступ у біології»: Збірник тез Х Міжнар. наук. конф. студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 8–11 квітня 2014 р., [Текст]. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – C. 253-254.
 56. Lutsiv T., Chorna T., Bychkova S. Ryanodine and Ned-19 affects NAADP-evoked changes of store Ca2+ in permeabilized rat hepatocytes // Shevchenkivska Vesna: Life sciences : abstract book, XII International Scientific Conference of Students and Young Scientists, Kyiv, 25-28 March 2014. – K., 2014. – P. 43-44.
 57. Бичкова С.В. Вплив бафіломіцину на АТФазну активність мікросомальної фракції печінки щурів / С.В. Бичкова, М.І. Бойків, Т.Г. Луців // Психофізіологічні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присвяченої 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І. Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014р. – К.: Логос. 2014 – С. 30.
 58. Бичкова С. Вплив тауролітохолевої кислоти 3-сульфату на вміст цитозольного та депонованого кальцію в ізольованих гепатоцитах мишей / С. Бичкова, Т. Луців // Зірник тез міжнародної наукової конференції, «Механізми функціонування фізіологічних систем», приуроченої до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті, Львів, 15-17 жовтня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – C. 20.
 59. Бичкова С. Співвідношення вмісту кальцію у слині та шлунковому соці у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / С. Бичкова, М. Бичков // Зірник тез міжнародної наукової конференції, «Механізми функціонування фізіологічних систем», приуроченої до 70-ліття біологічного факультету та 230-ліття фізіології у Львівському університеті, Львів, 15-17 жовтня 2014 р. – Львів: СПОЛОМ, 2014. – C. 19.
 60. Бичкова С.В. Вплив концентрації кальцію в середовищі інкубування на НААДФ-індуковані зміни депонованого кальцію у пермеабілізованих гепатоцитах щура / С.В.Бичкова, Т.Г.Луців // Фізіол. журнал. – 2014. – Т.60. №3. – С.111.
 61. Бойків М. Вплив бафіломіцину А1 та НААДФ НА Na+,K+-АТФ-азну активність мікросомальної фракції лімфоми NK/Ly / М. Бойків, В. Гренюх, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез XІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – C. 438–439.
 62. Зуб Р. Вміст пепсину у шлунковому соку пацієнтів із захворюваннями верхніх відділів шлунково-кишкового тракту / Р.Зуб, С.Бичкова, М.Бичков // Молодь і поступ біології : збірник тез X Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – C. 450–451.
 63. Гренюх В. Вплив бафіломіцину та НААДФ й дихання та окисне фосфорилювання мітохондрій печінки щура / В.Гренюх, Т.Луців, О.Руда. [та ін.] // Молодь і поступ біології : збірник тез X Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 20–23 квітня 2015 р.). – Львів, 2015. – C. 460–461.
 64. Бичкова С.В. Порівняння впливу бафіломіцину та НААДФ на активність Na+, K+-помпи субклітинної фракції лімфоми та печінки / Бичкова С.В., Гренюх В.П. // VI з’їзд Українського біофізичного товариства: матеріали з’їзду (Луцьк-Світязь, 28.05-30.05.2015 р.). – Луцьк, 2015, С.39.
 65. Бойків М. Вплив бафіломіцину та НААДФ на активність Сa2+-помп постмітохондріальної фракції печінки щурів / М. Бойків, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – C. 287.
 66. Криса Ю. Вплив 3-сульфо-тауролітохолевої кислоти на активність Na+ , K+‑АТФ‑ази, базальної Mg2+-АТФ-ази і Ca2+-АТФ-аз субклітинної фракції печінки щурів / Ю. Криса, С.Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19–21 квітня 2016 р.). – C. 300.
 67. Ковальська С. Вплив нікотинацидаденіндинуклеотидфосфату в різних концентраціях на АТФ-азну активність субклітинної фракції лімфоми мишей/ С. Ковальська, С. Бичкова // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 25–27 квітня 2017 р.). – Львів, 2017. – C. 254-255.
 68. Дика Г. Цитотоксичний вплив похідних 1,2,3-тіазолу на пухлинні клітини за умов in vitro / Г. Дика, Н. Фінюк, С. Бичкова, А. Бабський // Молодь і поступ біології: збірник тез XІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 25–27 квітня 2017 р.). – Львів, 2017. – C. 250-251.
 69. Яхницька M.М. Вміст пепсину в слині пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою / M.М. Яхницька, С.В. Бичкова // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції «Science and Society». – Гамільтон (Канада). – 2019 – С. 95-97.
 70. Bychkova V. ATPase activity of subcellular fraction of colorectal cancer samples // S.V. Bychkova, O.V. Ruda, Bychkov M.A. // Матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION». – Харків, 2021. – С. 60-62.
 71. Хомин Ю.Р., Вивчення показників крові пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби / Хомин Ю.Р., Бичкова С.В., Яхницька М.М., Бичков М.А. // Науково-практична конференція з міжнародною участю “Коморбідний перебіг захворювань внутрішніх органів: сучасний стан проблеми та невирішені питання корекції” : Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Коморбідний перебіг захворювань внутрішніх органів: сучасний стан проблеми та невирішені питання корекції” (Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, 16-17 березня 2023 року) , Чернівці, Україна, 16-17 березня 2023 рю – Чернівці : Медуніверситет, 2023. – С. 29.
 72. Малачинська Ю. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЕМОЦІЙНОЮ РІВНОВАГОЮ ТА РІВНЕМ ПУЛЬСУ В СТУДЕНТІВ ЗА УМОВ ВОЄННОГО СТАНУ / Малачинська Ю., Бичкова С. // Молодь і поступ біології: ХIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів : Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, Львів, Україна, 26-28 квітня 2023 р – Львів : Галич-Прес, 2023. – С. 172.
 73.  Рассказова А. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРОВІ СОБАК З ПУХЛИНАМИ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ / Рассказова А., Бичкова С. // Молодь і поступ біології: ХIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів : Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, Львів, Україна, 26-28 квітня 2023 р – Львів : Галич-Прес, 2023. – С. 176.
 74. Струш Х. ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ КРОВІ ПАЦІЄНТІВ З КОРОНАВІРУСНОЮ ХВОРОБОЮ / Струш Х., Бичкова С. // Молодь і поступ біології: ХIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів : Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, Львів, Україна, 26-28 квітня 2023 р – Львів : Галич-Прес, 2023. – С. 177.
 75. Гула С. ПОРІВНЯННЯ СКЛАДОВИХ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УЧНІВ РІЗНОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ / Гула С., Бичкова С. // Молодь і поступ біології: ХIX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів : Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХIX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, Львів, Україна, 26-28 квітня 2023 р – Львів : Галич-Прес, 2023. – С. 218.

Патенти:

 1. Бичков. М.А, Бичкова С.В., Швидкий Я.Б. Спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби серед пацієнтів ревматологічного профілю u 2011 06127 16/05/2011 03/10/2011 Львівський національний університет імені Данила Галицького
 2. М.А.Бичков, С.В. Бичкова, Я.Б. Швидкий, Ю.А. Бичков Спосіб диференційної діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Пат. 91297 U України, МПК G01 N 33/48, G01 N33/52 – № u201401477; Заявл. 14.02.2014; Опубл. 25.06.2014; Бюл. № 12. – 6ст.
 3. Пат. 110494 Україна, МПК G01N33/48, G01N33/52. Спосіб діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / М.А. Бичков, М.М. Яхницька, С.В. Бичкова; заявник і патентовласник Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького. – № u201604025; заявл. 13.04.2016; опубл. 10.10.2016; Бюл. № 19.
 4.  Пат. 142282 U України, МПК G01N 33/48 (2006.01) G01N 33/52 (2006.01) G01J 3/00 Спосіб діагностики синдрому подразненої кишки / М.А. Бичков, І.М. Ференц, С.В. Бичкова – №u201911913; Заявл. 16.12.2019; Опубл. 25.05.2020; Бюл. № 10. – 5ст.

Біографія

Народилась 15.ХІІ.1978 в м. Львові.
Закінчила з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (2000), аспірантуру при кафедрі фізіології людини і тварин (2004).
Упродовж 2004-5  працювала молодшим науковим співробітником; з 2005 року – асистентом, а з 2009 – працює на посаді доцента кафедри фізіології людини і тварин Університету, у 2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фізіології людини і тварин.
Кандидатсу дисертацію, присвячену питанням ідентифікації, регулювання та взаємодії між каналами вивільнення Са2+(ІФ3– та ріанодинчутливими Са2+-каналами) з внутрішньоклітинних депо слинних залоз личинки Chironomus plumosus L., захистила достроково до завершення навчання в аспірантурі у червні 2004 р. під керівництвом проф. Клевця М.Ю.
Член Українського фізіологічного товариства і Асоційований член Британського фізіологічного товариства (2008). Закінчила навчання з курсу «Advanced Course on Biotechnology and Intellectual Property» при World Intellectual Property Organization.

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.

Нагороди

Грамота ЛНУ імені Івана Франка (2011р.; 2013 р.):

 1. Грамота і премія за третє місце підручника “Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем):” (автори   Клевець М. Ю., Манько В. В.,  Гальків М. О.,  Іккерт О. В., Бичкова С. В. ) у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2012-2013 навчального року” у вид-ві ЛНУ імені Івана Франка.  2013 рік.
 2. Грамота і премія за перше місце підручника “Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем):” (автори   Клевець М. Ю., Манько В. В.,  Гальків М. О.,  Іккерт О. В., Бичкова С. В. ) у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2010-2011 навчального року” у вид-ві ЛНУ імені Івана Франка.  2011 рік.

Методичні матеріали

Анатомія людини: методичні вказівки для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6.040102 – біологія ⁄ Укл.: Бичкова С.В., Король Т.В. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 41с.

Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : вид. 2-ге, доп. : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 312 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010].
Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, О. В. Іккерт, С. В. Бичкова. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 264 с. – (Серія «Біологічні Студії»). – [Рекомендовано МОН України як навчальний підручник з грифом № 1/11-686 від 10.02.2010]. Передня обкладинка

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!