Основи здоров’я

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
46Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Бичкова  С. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
432

Опис курсу

Курс формує уявлення про здоров’я людини і розкриває поняття психічного, фізичного та соціального здоров’я людини;

дає знання про методи та технології збереження здоров’я, навички піклування про здоров’я; закладає основи здорового способу життя, формує поняття важливості фізичного, соціального та психологічного здоров’я.

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи здоров’я” є отримання знань студентів про важливість різних аспектів життя для збереження здоров’я організму людини.

Основними цілями вивчення дисципліни “Основи здоров’я” є формування у студентів уявлення про методи підтримання здоров’я

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових модулів:

  1. Поняття здоров’я. Сфери життя людини та підтримання здоров’я. Фізичне здоров’я.
  2. Психічна, духовна і соціальна складові здоров’я.

У першому модулі розглядають основні поняття здоров’я та його складових, як вони реалізуються у різних сферах життя. Розкривається поняття фізичного здоров’я та значення таких чинників як рухова активність, харчування, особистої гігієни та відпочинку для збереження здоров’я

У другому модулі вивчають поняття емоційної зрілості, самовираження, самовиховання та формується поняття соціальної компетентності.

 

Рекомендована література

Основна література:

  1. Антонова О.Є., Поліщук Н.М. Підготовка вчителя до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. 248 с
  2. Інтегрований підхід до формування у молодших школярів здорового способу життя: здоро’язбережувальне виховання: навч. посіб. Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013
  3. Сливка Л. Здоров’язбережувальна педагогіка: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: видавець Кушнір Г.М., 2016. 200 с.
  4. Тетяна Гільберг,Світлана Тарнавська, Ніна Павич Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»,навч.- метод. посібник, К – 2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус