Сигнальні системи клітин

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132
1032

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116
1016

Опис курсу

Мета: Ознайомлення студентів з сигнальними шляхами клітин, їх елеманетами, та взаємодією у забезпечення фізіологічних функцій на клітинному рівні, навчити аналізувати англомовну наукову літературу та створювати високоякісні  концептуальні схеми сигнальних шляхів у форматі мультимедійних презентацій, представляти результати своєї науково-реферативної роботи.

 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни ґрунтується на основі матеріалу нормативних курсів «Цитологія», «Фізіологія людини і тварин», «Біохімія», Системна фізіологія», «Молекулярна фізіологія».

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

–  Ознайомлення студентів із сучасними даними про різноманітні сигнальні системи клітин та їхньою роллю у забезпеченні клітинних функцій.

–  Навчити самостійно шукати, аналізувати, систематизувати, оформляти та представляти наукові дані про сигнальні системи.

– Стимулювати співпрацю між студентами у їхній науковій роботі.

– Покращити знання студентів сучасної наукової лексики та термінології українською та англійською мовами.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • принципи організації та властивості сигнальних систем;
 • рецептори плазматичної мембрани та їх внутрішньоклітинні каскади;
 • вторинні посередники;
 • міжклітинне сигналювання;
 • внутрішньоклітинні сигнали цитоплазматичного походження;
 • роль транскрипційних факторів у клітинному сигналюванні;
 • епігенетичні сигнальні механізми.

 

Студенти повинні вміти:

 • вести літературний пошук на задану тему, в тому числі і з використанням сучасних комп’ютерних баз даних;
 • критично аналізувати та систематизувати дані літератури;
 • створювати схеми сигнальних шляхів клітин;
 • створювати високоякісні мультимедійні презентації;
 • представляти результати своєї науково-реферативної роботи;
 • рецензувати роботу колег.

Рекомендована література

Handbook of Cell Signaling (Second Edition) / Edited by:Ralph A. Bradshaw and Edward A. Dennis. – Academic press, 2010. –  3047 p.

Крутецкая З.И., Лебедев О.Е., Курилова Л.С. Механизмы внутриклеточной сигнализации: Монография. – СПб.: Изд-во С. Петерб. Ун-та, 2003. 208 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму