Курсова робота (1М). 091- Біологія та біохімія (Фізіологія людини і тварин)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Курсова робота

Опис курсу

Виконання курсової роботи під час першого року навчання (3 кредити), захист курсової роботи відбувається наприкінці 2 семестру.

Курсову роботу студенти виконують індивідуально. Вона може бути теоретичною (побудова математичних та інших моделей тощо) або експериментальною (оволодіння технікою експерименту, отримання експериментальних даних і їх аналіз).

Рекомендована література

Основна література:

  1. Волгін С.О., Гнатуш С.О., Манько В.В. Оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт : методичні вказівки для студентів біологічного факультету / С.О. Волгін, С.О. Гнатуш, В.В. Манько. – Вид. 3-тє, випр. і доп. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – 52 с.
  2. Манько В.В., Гальків М.О., Клевець М.Ю. Основи техніки лабораторних робіт у фізіологічних дослідженнях: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 135 с.
  3. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с. 312 – (Серія «Біологічні Студії»).
  4. Ганонг В.Ф. Фізіологія людини: Підручник. – Львів: БаК, 2002. – 784 с.

Додаткова література:

  1. Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., Петришин Ю.С., Мисаковець О.Г. Фізіологія людини. К. : Книга плюс, 2005. 494 с.
  2. Клевець М.Ю., Манько В.В. Фізіологія людини і тварин. Книга 2. Фізіологія вісцеральних систем: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 233 с.
  3. Деркач М.П., Гумецький Р.Я., Чабан М.Є. Курс варіаційної статистики. – К.: Вища школа, 1977. – 208 с.
  4. Edwards L.M., Thiele I. Applying systems biology methods to the study of human physiology in extreme environments. Extrem Physiol Med. 2013; 2: 8. doi: 10.1186/2046-7648-2-8.
  5. Louise L., Brianna J. How to do science: A guide to researching human physiology. University of Southern Queensland, 2022. – 159 p. https://doi.org/10.26192/q7w88