Гнатчук Ірина Юріївна

Посада: провідний інженер кафедри фізіології людини і тварин

Електронна пошта: iryna.gnatchuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Розвиток тремору за різних функціональних станів організму

Публікації

  1. Гнатчук, І. Ю. Зміни параметрів фізіологічного тремору кисті під час різної активності м’язів верхньої кінцівки людини / І. Ю. Гнатчук, В. В. Манько // Фізіол. журн. : наук.-теорет. журн. – 2019. – Том 65, N 4. – С. 59-65
  2. Гнатчук І. Механізм виникнення фізіологічного тремору за різної активності м’язів верхньої кінцівки / І. Ю. Гнатчук, В. В. Манько // Молодь  і  поступ  біології:  збірник  тез  XIV  Міжнародної  наукової  конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 10 – 12 квітня 2018 р.). – С. 280-281.
  3. Гнатчук І. Використання акселерометрії для оцінки фізіологічного тремору людини / І. Ю. Гнатчук, В. В. Манько // Матеріали Тематичного VІІ з’їзду Українського біофізичного товариства (м. Київ, 29 жовтня – 2 листопада 2018 р.). – С. 53.
  4. Гнатчук І. Фізіологічний тремор кисті за умов навантаження у чоловіків, які займаються
    розумовою працею / І. Ю. Гнатчук, В. В. Манько // Матеріали Тематичного VІІІ з’їзду
    Українського біофізичного товариства (Київ – Луцьк, 12 – 15 листопада 2019 р.). – С. 57.

Біографія

Народилась 23 вересня 1986 року в с. Ожидів Буського району Львівської області.

З 1993 по 2004 рік навчалась в Ожидівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, яку закінчила із золотою медаллю.

З 2004 по 2008 рік навчалась у Львівському державному медичному коледжі ім. Андрея Крупинського, після закінчення якого отримала диплом з відзнакою за спеціальністю „Сестринська справа”. У 2005/2006 н.р.та 2007/2008 н.р. отримувала академічну стипендію Верховної Ради України, у 2006/2007 н.р. – академічну стипендію Президента України.

У 2009 році вступила на перший курс біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2014 році закінчила бакалаврат, а у 2015 – з відзнакою магістратуру (на базі кафедри фізіології людини і тварин).

З 2015 по 2019 рік – аспірант кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2018 року по теперішній час – інженер 1 категорії кафедри фізіології людини і тварин.
Член Українського фізіологічного товариства та Українського біофізичного товариства.

Проекти

Участь у Міжнародному проекті у рамках Генерального договору про надання послуг з Інститутом біомедичних досліджень Новартіс (США) RD 15 «Наукові розвідки і аналіз трендів у біотехнології та розробці ліків», науковий керівник проф. Манько В.В. Термін виконання проекту:  30 квітня 2019 р. – 15 серпня 2022 р.