Анатомія і еволюція нервової системи

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Анатомія і еволюція нервової системи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» напряму 053 «Психологія».

Програма вивчення дисципліни «Анатомія і еволюція нервової системи» розроблена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, типової програми для вищих навчальних закладів, освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра психології та тематичного курсу «Анатомія і еволюція нервової системи».

Рекомендована література

 

Основна література:

 Федірко, Н.В. Анатомія та еволюція нервової системи : підручник / Н. В. Федірко. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 382 с. – (Серія «Біологічні Студії»).

 1. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи. Маруненко І. М., Неведомська Є. О., Волковська Г. І. Київ: ЦУЛ, 2013. 184с.
 2. Боярчук О. Д. Анатомія та еволюція нервової системи: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Боярчук ; Держ. закл. «Луган. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка» – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – 395 с.

Додаткова

 1. Фізіологія людини і тварин (фізіологія нервової, м’язової і сенсорних систем) : підручник : [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ю. Клевець, В. В. Манько, М. О. Гальків, та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – с. 312 – (Серія «Біологічні Студії»). (https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/Fiziol_vypr_2012.pdf)
 2. G. Galizia, P.-M. Lledo (eds.), Neurosciences – From Molecule to Behavior: A University Textbook, 19 (DOI 10.1007/978-3-642-10769-6_2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013)
 3. Andre´ M.M.Sousa, Kyle A. Meyer, Gabriel Santpere, Forrest O. Gulden, Nenad Sestan. Evolution of the Human Nervous System. Function, Structure, and Development. // Cell. – 170. – 2017. – 226-247.

Інформаційні ресурси

 

 1. https://en.wikibooks.org/wiki/Human_Physiology/The_Nervous_System
 2. https://www.kenhub.com/en/start/neuroanatomy
 3. https://www.netterimages.com/search.htm?keyword=Nervous
 4. https://www.britannica.com/science/meninges
 5. https://com/432459183/test
 6. https://instruct.uwo.ca/anatomy/530/anfound.htm
 7. https://www.studocu.com/bg/document/medical-university-pleven/anatomy/pns-summary-grays-anatomy-for-students/6317187
 8. https://pidru4niki.com/1981060652964/meditsina/evolyutsiya_nervovoyi_sistemi
 9. http://what-when-how.com/neuroscience/the-spinal-cord-organization-of-the-central-nervous-system-part-2/
 10. https://veteriankey.com/nervous-system-2/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус