Бабський Андрій Мирославович

Посада: завідувач кафедри біофізики та біоінформатики, професор кафедри фізіології людини і тварин

Науковий ступінь: доктор біологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-90

Електронна пошта: andriy.babsky@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: ua.linkedin.com

Наукові інтереси

Наукові інтереси: вплив на біоенергетичні процеси у мітохондріях стресорних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (катехоламінів, іммобілізаційного стресу, нітратів/нітритів, іонізуючої радіації, гіпоксії та ін.); іонні та біоенергетичні механізми у серці та методи їхньої нормалізації в разі діабету та ішемії міокарда; біоенергетика ракових клітин; використання ядерного магнітного резонансу у вивченні клітинних механізмів впливу гіпертермії та хіміотерапії на ракові клітини; енергетичні процеси у ракових і нормальних клітинах за дії потенційно хіміотерапевтичних речовин і нанопереносників. Уперше висловив та обгрунтував у співавторстві з ін. гіпотезу про існування функціональної системи катехоламіни – бурштинова кислота – АТФ – цАМФ, яка стала основою теорії гормонально-субстратно-нуклеотидних систем регулювання енергетичних процесів.

Дис… канд. біол. наук “Вплив адреналіну на окисне фосфорилювання та обмін іонів кальцію у мітохондріях печінки і слизової оболонки тонкого кишечника щура”, 1985 р.. Спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Наукові кервники проф. Шостаковська І.В. і проф. Кондрашова М.М..

Дис… д-ра біол. наук “Функціональний стан тканин і зміни вмісту іонів натрію за умов патологічної гіпоксії та канцерогенезу”, 2009 р.. Спеціальність 03.00.02 – біофізика. Науковий консультант проф. Клевець М.Ю..

Керівництво дисертаціями:

Науковий керівник кандидатської (PhD) дисертації Гренюха В.П. (2016) “Особливості біоенергетичних процесів у мітохондріях клітин лімфоми Немет-Келнера”

Науковий керівник кандидатської (PhD) дисертації Шалай Я.Р.  (2019) «Роль вільнорадикальних процесів у антинеопластичній активності похідних тіазолу»

Науковий консультант докторської (DSc) дисертації Геращенка Б.І. (2021) «Формування проліферативних і адаптивних відповідей клітинних популяцій за дії іонізуючої радіації та хіміопрепаратів»

Науковий керівник кандидатської (PhD) дисертації Ільків М. (2023) Тема: «Ефективність цитотоксичної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними носіями»

Науковий керівник кандидатської (PhD) дисертації Манька Б.В. (2024) Тема: «Особливості енергетичного забезпечення екзокринних клітин підшлункової залози за різних функціональних станів»

Курси

Публікації

Вибрані статті у періодичних виданнях:

 1. Omeliukh B, Shalai Y, Bura M, Ilkiv M, Ostapiuk Y, Mitina N, Zaichenko O, Babsky A. Activity of antioxidant enzymes in hepatocytes of mice with lymphoma under the action of thiazole derivative in complex with polymeric nanocarrier. Bìol. Tvarin. 25 (3): 3–7, 2023 DOI: 10.15407/animbiol25.03.003.
 2. Shalai Ya., Savaryn Kh., Ilkiv M., Ostapiuk Yu., Mitina N., Zaichenko O., Budzyn V., Babsky A. Genotoxicity and acute toxicity of 2-amino-5-benzylthiazole in complex with polymeric nanocarrier in Allium bioassay. Studia Biologica, 17(3), 23–32, 2023 https://doi.org/10.30970/sbi.1703.727
 3. Zub A, Manko BV, Manko BO, Manko VV, Babsky AM. Uncoupled respiration stability of isolated pancreatic acini as a novel functional test for cell vitality // Studia Biologica. – 2022. – Vol. 17 (3). – P. 243-252. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1703.735
 4. Ilkiv MV, Shalai YaR, Mazur HM, Manko BO, Manko BV, Ostapiuk YuV, Mitina NE, Zaichenko AS, Babsky AM. Bioenergetic characteristics of the murine Nemeth-Kellner lymphoma cells exposed to thiazole derivative in complex with polymeric nanoparticles. Ukr. Biochem. J. 94 (6): 30-36, 2022
 5. Ilkiv MV, Shalai YaR, Manko BO, Ostapiuk YuV, Mitina NE, Zaichenko OS, Babsky AM. Generation of ROS under the influence of thiazole derivative and its complexes with PEG-based polymeric nanoparticles. Biopolym. Cell. 38(3):158-168, 2022 http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A7D
 6. Ilkiv MV, Shalai YaR, Mitina NE, Zaichenko OS, Babsky AM. Effect of a novel thiazole derivative and complex with polymeric carriers on the processes of lipid peroxidation in lymphoma cells Біологічні студії / Studia Biologica 16(2): 19–28, 2022 dx.doi.org/10.30970/sbi.1602.682
 7. Ilkiv MV, Shalai YaR, Ostapiuk YuV, Zaichenko OS, Babsky AM. Safety profile of thiazole derivative and its complex with peg-based polymeric nanoparticles on liver and blood cells in tumor-bearing mice. Біологічні студії / Studia Biologica, 16(4): 19–32, 2022
 8. Popovych M. V., Shalai Ya. R., Hreniukh V. P., Kulachkovskyy O. R., Mandzynets S. M., Mitina N. E., Zaichenko O. S., Babsky A. M.  Effect of thiazole derivatives complexed with nanoscale polymeric carriers on cellular ultrastructure of murine lymphoma cells in vivoБіологічні студії / Studia Biologica. 15(2): 1524, 2021 https://doi.org/10.30970/sbi.1502.653
 9. Popovych MV, Shalai YaR, Mandzynets SM, Mitina NE, Zaichenko OS, Babsky AM. Effect of a novel thiazole derivative and its complex with polymeric carriers on the activity of antioxidant enzymes in murine lymphoma сells. Біологічні студії / Studia Biologica, 15(4): 37–48,  2021
  http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1504.673
 10. Shalai YR, Popovych MV, Mandzynets SM, Hreniukh VP, Finiuk NS, Babsky AM. Prooxidant and antioxidant processes in the liver homogenate of healthy and tumor-bearing mice under the action of thiazole derivatives. Ukr Biochem J,  93(3): 61–67, 2021
 11. Finiuk N.S., Klyuchivska O.Yu., Ivasechko I.I., Mitina N.E., Ostapiuk Yu.V., Obushak M.D., Zaichenko O.S., Babsky A.M., Stoika R.S. Effect of a novel thiazole derivative and its complex with a polymeric carrier on stability of DNA in human breast cancer cells // Ukr Biochem J93(2): 39-51, 2021
 12. Finiuk NS, Popovych MV, Shalai YaR, Mandzynets’ SM, Hreniuh VP, Ostapiuk YuV, Obushak MD, Mitina N. E, Zaichenko OS, Stoika RS, Babsky AM. Antineoplastic activity in vitro of 2-amino-5-benzylthiasol derivative in the complex with nanoscale polymeric carriers. Cytology and Genetics, 55 (1): 19–27, 2021
 13. Shalai YaR, Popovych MV, Mandzynets SM, Hreniukh VP, Finiuk NS, Babsky AM Prooxidant and antioxidant processes in lymphoma cells under the action of pyrazolopyrimidine derivative Biol. Stud. 14(4): 15–22, 2020 • DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1404.635
 14. Babsky A. M., Bansal N.Dynamic contrast enhanced 1H-magnetic resonance imaging in assessment of skeletal muscle and fibrosarcoma perfusion. Biol. Stud. 2020: 14(3); 3–12  https://doi.org/10.30970/sbi.1403.625 
 15. Бабський А.М. Пам’яті професора М.М. Кондрашової (1928-2020) Biol. Stud. 2020: 14(3); 121–122
 16. Hreniukh VP, Finiuk NS, Shalai YaR, Manko BO, Manko BV, Ostapiuk YuV, Kulachkovskyy OR, Obushak MD, Stoika RS, Babsky AM. Effects of thiazole derivatives on intracellular structure and functions in murine lymphoma cells. Ukr Biochem J. 92(2): 121-130, 2020.  doi: https://doi.org/10.15407/ubj91.02.121
 17. Геращенко БІ, Салміна К, Крігерц Й, Еренпрейса Й, Бабський АМ. Індукована поліплоїдія та сортування пошкодженої ДНК мікронуклеацією в радіорезистентних епітеліальних стовбурових клітинах печінки щурів за впливу рентгенівських променів. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 24: 220-234, 2019. doi: 10.33145/2304-8336-2019-24-220-234
 18. Shalai YaR, Popovych MV, Kulachkovskyy OR, Hreniukh VP, Mandzynets SM, Finiuk NS, Babsky AM. Effect of novel 2-amino-5-benzylthiazole derivative on cellular ultrastructure and activity of antioxidant system in lymphoma cells. Біологічні студії /Studia Biologica, 13(1): 51–60, 2019. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1301.591
 19. Finiuk N, Ivasechko I, Klyuchivska O, Ostapiuk Y, Hreniukh V, Shalai Y, Matiychuk V, Obushak M, Babsky A., Stoika R. Apoptosis induction in human leukemia cells by novel 2-amino-5-benzylthiazole derivatives. Ukr Biochem J. 91(2): 26-36, 2019.
 20. Finiuk N, Klyuchivska O, Ivasechko I, Hreniukh V, Ostapiuk Y, Shalai Y, Panchuk R, Matiychuk V, Obushak M, Stoika R, Babsky A.Proapoptotic effects of novel thiazole derivative on human glioma cells. Anticancer Drugs. 30(1):27-37, 2019. doi: 10.1097/CAD.0000000000000686.
 21. Doliba NM, Babsky AM, Osbakken MD. The role of sodium in diabetic cardiomyopathy Front. Physiol. 9: 1473-1489, 2018 doi: 10.3389/fphys.2018.01473
 22. Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Фінюк НС, Гренюх ВП, Бабський АМ. Процеси ліпопероксидації та дихання мітохондрій у печінці щура за дії похідних тіазолів in vitro. Stud. Biol. 12(2): 35–44, 2018. https://doi.org/10.30970/sbi.1202.551
 23. Finiuk NS, Hreniukh VP, Ostapiuk YuV, Matiychuk VS, Obushak MD, Stoika RS, Babsky Effects of new derivatives of 2-amino-5-benzylthiazole on genotoxicity and acute toxicity in Allium bioassay.  Stud. Biol.12(2): 25–34, 2018. DOI: https://doi.org/10.30970/sbi.1202.568
 24. Шалай ЯР, Мандзинець СМ, Гренюх ВП, Фінюк НС, Бабський АМ. Вільнорадикальні процеси в клітинах лімфоми NK/Ly і гепатоцитах за дії новосинтезованого похідного тіазолу. Вісн. пробл. біол. мед. 2(143): 234-238, 2018.
 25. Шалай ЯР, Мушкета ПГ, Мандзинець СМ, Гренюх ВП, Бабський АМ. Рівень активності ключових ферментів антиоксидантного захисту у клітинах печінки та лімфоми мишей за дії похідного тіазолу. Експер. клін. фізіол. біохім. 2(82): 38–42, 2018.
 26. Finiuk NS, Ostapiuk YuV, Hreniukh VP, Shalai YaR, Matiychuk VS, Obushak MD, Stoika RS, Babsky AM. Evaluation of antiproliferative activity of pyrazolothiazolopyrimidine derivatives. Ukr Biochem J. 90(2): 25-32, 2018. doi: https://doi.org/10.15407/ubj90.02.025
 27. Finiuk NS, Hreniuh VP, Ostapiuk YuV, Matiychuk VS, Frolov DA, Obushak MD, Stoika RS, Babsky AM. Antineoplastic activity of novel thiazole derivatives. Biopolym Cell. 33 (2): 135-146, 2017. http://dx.doi.org/10.7124/bc.00094B
 28. Остап’юк ЮВ, Фролов ДА, Скробала ВЕ, Бабський АМ, Матійчук ВС. Cинтез та протипухлинна активність N-(5-R-бензил-1,3-тіазол-2-lЛ)тіофен-2- та N-(5-R-бензил-1,3-тіазол-2-ІЛ)-4-бромтіофен-2-карбоксамідів. Haук. зan. Tepноп. нац. пед. yн-тy. Cepія: хімія. 223: 21-25, 2016.
 29. Борова О, Король Т, Бабський А. Вплив оздоровлення в санаторії «Шкло» на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 74: 193-200, 2016.
 30. Hreniukh V, Bychkova S, Kulachkovsky O, Babsky A. Effect of bafilomycin and NAADP on membrane‐associated ATPases and respiration of isolated mitochondria of the murine Nemeth‐Kellner lymphoma. Cell Biochem Funct. 34(8): 579-587, 2016. doi: 10.1002/cbf.3231.1
 31. Hreniukh V, Manko B, Sidorova O, Babsky A. Maximal oxidative capacity of NK/Ly lymphoma cells upon glucose, pyruvate and glutamine oxidation. Visnyk of the Lviv University. Series Biology. 71(1): 1-10, 2016. http://old.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm
 32. Гренюх ВП, Луцик МД, Cтойка РC, Бабський АМ. Порівняльна характеристика параметрів дихання і окисного фосфорилювання у мітохондріях лімфоми NK/Ly та печінки миші. Studia Biologica 9(2): 39–50, 2015. https://bioweb.lnu.edu.ua/studia/pdf/201592/2015_9_2_389.pdf
 33. Гренюх В, Легка Л, Єлісєєва О, Панчук Р, Cтойка Р, БабськийА. Вплив ландоміцину А на дихання та окисне фосфорилювання мітохондрій. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 69: 49-56, 2015. http://old.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/wis.htm
 34. Гренюх ВП, Манько БО, Сідорова ОО, Царик ЙВ, Голубєв МІ, Бабський АМ. Максимальна окисна здатність мітохондрій клітин лімфоми NK/Ly за використання метилових естерів енергетичних субстратів. Біологія тварин. 17(4): 42-48, 2015.
 35. Doliba M, Babsky A, Doliba Nat, Wehrli S, Osbakken M. AMP promotes oxygen consumption and ATP synthesis in heart mitochondria through adenylate kinase reaction: a NMR spectroscopy study. Cell Biochem Funct. 33(2): 67-72, 2015. doi: 10.1002/cbf.3089. https://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/UserFiles/file/2015%20CBF.pdf
 36. Faramarzalian A, McLennan G, Bennett SL, Babsky A, Bansal N, Lieber M, Bonnac L, Pankiewicz K, Jayaram HN. Variability of apoptosis and response in N1-S1 rodent hepatomas to Benzamide Riboside and correlation to early changes in water apparent diffusion coefficient and sodium MR imaging. J Vasc Interv Radiol. 24(6): 894-900, 2013. doi: 10.1016/j.jvir.2013.02.011.
 37. Babsky A, George B, Bansal N. Assessment of hepatic perfusion and diffusion in CCl4 treated rat liver using magnetic resonance imaging. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. 61: 3-10, 2013.
 38. Babsky AM, Ju S, Bennett S, George B, McLennan G, Bansal N. Effect of implantation site and growth of hepatocellular carcinoma on apparent diffusion coefficient of water and sodium MRI. NMR Biomed. 25(2): 312-321, 2012. doi: 10.1002/nbm.1752. https://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/UserFiles/file/2012%20NMRBM.pdf
 39. Babsky A, Ju S, George B, Bennett S, Huang M, Jayaram HN, McLennan G, Bansal N. Predicting response to Benzamide Riboside chemotherapy in hepatocellular carcinoma using apparent diffusion coefficient of water. Anticancer Res. 31(6): 2045-2051, 2011.   https://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/UserFiles/file/2011%20ACR.pdf
 40. McLennan G, Bennett SL, Ju S, Babsky A, Bansal N, Shorten ML, Levitin S, Bonnac L, Panciewicz KW, Jayaram HN. Tumor response and apoptosis of N1-S1 rodent hepatomas in response to intra-arterial and intravenous benzamide riboside. Cardiovasc Intervent Radiol. 35(3):645-52, 2012. doi: 10.1007/s00270-011-0140-z.
 41. Ju SH, Babsky A, Bansal, Teng GJ. Monitoring intrahepatic hepatocellular carcinoma growth by 23Na-MRI and 1H-diffusion weighted imaging. Chinese J Radiol. 44(8): 877-882, 2010. (in Chinese).
 42. James JR, Yong G, Soon VC., Topper SM, Babsky A, Bansal N. Controlled radiofrequency hyperthermia using an MR scanner and simultaneous monitoring of temperature and therapy response by 1H, 23Na and 31P magnetic resonance spectroscopy in subcutaneously implanted 9L-gliosarcoma. Int J Hyperthermia. 26(1): 79-90, 2010.
 43. Babsky AM. Functional state of tissues and changes in Na+ ions under conditions of pathological hypoxia and cancerogenesis. DSc Thesis. Kyiv, 2009. 300 p. (in Ukrainian)
 44. Atthe B, Babsky A, Hopewell P, Phillips CL, Molitoris BA, Bansal N. Early monitoring of acute tubular necrosis in the rat kidney by 23Na MRI. Am J Physiol – Renal Physiol. 297(5): F1288-F1298, 2009. http://ajprenal.physiology.org/content/297/5/F1288.full.pdf
 45. James JR, Gao Y, Miller MA, Babsky A, Bansal N. Absolute temperature MR imaging with Thulium 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetramethyl-1,4,7,10-tetraacetic acid (TmDOTMA–). Magn Reson Med. 62: 550–556, 2009.
 46. James JR, Hertel JL, Babsky AM, Hekmatyar SK, Heiman M, Jackson CV, Bansal N. Fat and water 1H MRI to investigate effects of leptin in obese mice. Obesity, 17(11): 2089-2093, 2009. doi: 10.1038/oby.2009.133
 47. Babsky AM, Ju S, Bansal N. Apparent diffusion coefficient of water in evaluation of treatment response in animal body tumors (Review). Studia Biologica, 3(1): 3-24, 2009.
 48. Babsky AM, Ju S, Topper S, Bennett S, McLennan G, Bansal N. Water diffusion and sodium magnetic resonance imaging in growing subcutaneous hepatocellular carcinoma. Visnyk of Lviv Univ, Biology Series, Issue 49: 23-31, 2009 (in Ukrainian).
 49. Babs’kyi AM, Ju S, Topper S, Bennett S, Atthe B, McLennan G, Bansal N. Noninvasive monitoring of the hepatocellular carcinoma growth by 1H and 23Na magnetic resonance imaging. Ukr Biokhim Zh 80(4): 130-137, 2008 (in Ukrainian).
 50. Babsky A, Topper S, Zhang H, Gao Y, James J, Hekmatyar SK, Bansal N. Evaluation of extra- and intracellular apparent diffusion coefficient of sodium: effects of prolonged ischemia. Magn Reson Med. 59(3): 485-491, 2008. doi: 10.1002/mrm.21568
 51. Babsky A, Bansal N. The correlation of the changes in sodium ions and water diffusion after the chemotherapy of the tumor cells. Exp Clinic Physiol Biochem, #3: 7-15, 2007 (in Ukrainian).
 52. Babsky A, Zhang H, Hekmatyar SK, Hutchins GD, Bansal N. Monitoring chemotherapeutic response in RIF-1 tumors by single-quantum and triple-quantum-filtered 23Na MRI, 1H diffusion-weighted MRI and PET Imaging. Magn Reson Imaging, 25(7): 1015-1023, 2007.
 53. Babs’kyi AM, Кlevets MIu, Bansal N. Effect of temperature and monensin on the level of intracellular sodium and pH in perfused RIF-1 culture cells. Ukr Biokhim Zh, 79 (4): 54-61, 2007 (in Ukrainian). http://ubj.biochemistry.org.ua/index.php?getpdf&id=287
 54. Babsky A, Кlevets M, Bansal N. Effect of hyperthermia on viability of fibrosarcoma cells. Visnyk of Lviv Univ, Biology Series, 44: 31-36, 2007 (in Ukrainian).
 55. Babsky A, Hekmatyar SK, Zhang H, Solomon JS, Bansal N. Predicting and monitoring response to chemotherapy by 1,3-bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea in subcutaneously implanted 9L glioma using apparent diffusion coefficient of water and 23Na Magnetic Resonance Imaging. J Magn Reson Imaging, 24: 132-139, 2006.
 56. Pakin SK, Hekmatyar SK, Hopewell P, Kerkhoff R, Babsky A, Bansal N. Noninvasive temperature imaging with of 1,4,7,10-tetraazacyclodoecane-α,α’,α”,α”’-tetramethyl-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTMA–). NMR Biomed, 19: 116-124, 2006.
 57. Babsky A, Hekmatyar SK, Zhang H, Solomon JS, Bansal N. Application of 23Na MRI to monitor chemotherapeutic response in RIF-1 tumors. Neoplasia, 7: 658-666, 2005.  http://www.neoplasia.com/article/S1476-5586(05)80087-9/pdf
 58. Babsky A, Hekmatyar SK, Gorski T, Nelson DS, Bansal N. Heat-induced changes in intracellular sodium, pH and bioenergetic status in RIF-1 tumor cells determined by 23Na and 31P magnetic resonance spectroscopy. Int J Hyperthermia, 21(2): 141-158, 2005.
 59. Hekmatyar SK, Hopewell P, Pakin SK, Babsky A, Bansal N. Noninvasive MR thermometry using paramagnetic lanthanide complexes of 1,4,7,10-tetraazacyclodoecane-α,α’,α”,α”’-tetramethyl-1,4,7,10-tetraacetic acid (DOTMA4-). Magn Reson Med, 53: 294-303, 2005.
 60. Babsky A, Hekmatyar SK, Wehrli SL, Nelson D, Bansal N. Effects of temperature on intracellular sodium, pH and cellular energy status in RIF-1 tumor cells. NMR Biomed, 17(1): 33-42, 2004.
 61. Babsky A, Wehrli SL, Doliba MM, Kondrashova MN, Osbakken MD Activation of synthesis and oxidation of succinate in mitochondria during and after heart ischemia: polarographic and NMR data. Exp Clinic Physiol Biochem, #4: 26-41, 2003. (in Ukrainian)
 62. Crestanello J, Doliba Nic, Babsky A, Doliba Nat, Niibori K, Whitman G.J.R., Osbakken M. Ischemic preconditioning improves mitochondrial tolerance to experimental calcium overload. J Surg Res, 103(2): 243-51, 2002.
 63. Babsky A, Hekmatyar SK, Wehrli SL, Doliba NM, Osbakken MD, Bansal N. Influence of ischemic preconditioning on intracellular sodium pH and cellular energy in isolated perfused heart. Exp Biol Med, 227(7): 520-528, 2002. http://ebm.rsmjournals.com/content/227/7/520.full.pdf
 64. Crestanello J, Doliba Nic, Babsky A, Doliba Nat, Niibori K, Osbakken M, Whitman GJR. Mitochondrial function during ischemic preconditioning. Surgery, 131: 172-178, 2002.
 65. Hekmatyar SK, Poptani H, Babsky AM, Leeper DB, Bansal N. Noninvasive magnetic resonance thermometry using Thulium-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetate (TmDOTA–) complex. Int J Hyperthermia, 18(3): 165-179, 2002.
 66. Crestanello J, Doliba Nic, Doliba Nat, Babsky A, Niibori K, Osbakken M, Whitman GJR. Effect of coenzyme Q10 supplementation on mitochondrial function after myocardial ischemia reperfusion. J Surg Res, 102: 221-228, 2002.
 67. Babsky A, Doliba Nic, Doliba Nat, Savchenko A, Wehrli S, Osbakken M. Na+ effects on mitochondrial respiration and oxidative phosphorylation in diabetic hearts. Exp Biol Med, 226(6): 543-551, 2001. http://ebm.rsmjournals.com/content/226/6/543.full.pdf
 68. Crestanello J, Doliba Nic, Babsky A, Doliba Nat, Niibori K, Osbakken M, Whitman G.J.R. Opening of potassium channels protects mitochondria function from calcium overload. J Surg Res, 94: 116-123, 2000.
 69. Doliba Nat, Babsky A, Wehrli S, Doliba Nic, Ivanics TM, Friedman M, Osbakken M. Metabolic control of sodium transport in streptozotocin induced diabetic rat hearts. Biochemistry (Moscow). 65(4): 590-597, 2000. (in both English and Russian) https://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/UserFiles/file/31.pdf
 70. Doliba Nic, Doliba Nat, Chang Q, Babsky A, Wroblewski K, Natelson B, Osbakken M. Mitochondrial oxidative phosphorylation in heart from stressed cardiomyopathic hamsters. J Mol Cell Cardiol, 31: 543-553, 1999.
 71. Babsky A, Doliba Nic, Doliba Nat, Osbakken M. Adenosine improves cardiomyocyte respiratory efficiency. Ukr Biokhim Zh, 70(3): 73-81, 1998.
 72. Doliba Nat, Chang Q, Doliba Nic, Babsky A, Wroblewski K, Natelson B, Osbakken M. Metabolic abnormalities and differential responses to stress associated with hamster cardiomyopathy. Proc Exp Biol Med, 219(1): 48-56, 1998.
 73. Doliba Nic, Wehrli S, Babsky A, Doliba Nat, Osbakken M. Encapsulation and perfusion of mitochondria in agarose beads for functional studies with 31P-NMR spectroscopy. Magn Reson Med, 39(5): 679-684, 1998.
 74. Stefankiv Yu, Babsky A, Shostakovska I. Peculiarities of norepinephrine action on respiration of the rat liver mitochondria stimulated by ADP and Ca2+ ions. Ukr Biokhim Zh, 67(6): 22-27, 1995. (in Ukrainian)
 75. Hordij S, Shostakovskaya I, Doliba N, Babsky A, Muzyka F, Kondrashova M, Stefankiv Yu. Adrenergic and cholinergic regulation mechanisms of respiration efficiency of secretory tissues. Fiziol Zh (Bohomoltsia), 40(2): 46-56, 1994. (in Ukrainian)
 76. Babsky A, Stephankiv Yu, Korobov V. Influence of sub-lethal doses of sodium nitrates to respiration and oxidative phosphorylation in rat liver mitochondria. Ukr Biokhim Zh, 65(6): 106-108, 1993. (in Ukrainian)
 77. Babsky A, Shostakovska I. Effect of the low concentrations of sodium nitrites and nitrates on respiration and oxidative phosphorylation in rat liver mitochondria. Ukr Biokhim Zh, 64(6): 71-75, 1992. (in Ukrainian)
 78. Babsky A, Shostakovskaya I. Peculiarities of respiration and oxidative phosphorylation in rat liver homogenate under low doses of chronic ionized radiation. In: Mechanisms of Biological Action of Ionized Radiation and Extremal Factors / Collected Articles of Lviv University. Proc Ser Biol. Lviv: Svit Publ, pp.49-55, 1991. (in Ukrainian)
 79. Kondrashova M, Grigorenko E, Temnov A, Okon E, Babsky A, Okon M, Esipova N, Platonov A, Protasevich I, Zelikina T, Shabadash S. Effect of negative hydroairions on structure and functional property of mitochondria. Biofizika 32(2): 313-321, 1987. (in Russian)
 80. Shostakovskaya I, Doliba N, Hordij S, Babsky A, Kondrashova M. The acetylcholine activation of α–ketoglutarate oxidation in liver mitochondria. Ukr Biokhim Zh 58(5): 50-54, 1986. (in Russian)
 81. Kondrashova M, Babsky A. Changes in stimulation of mitochondria respiration by adrenaline depending on dose. Ukr Biokhim Zh, 58(5): 54-61, 1986. (in Russian)
 82. Babsky A. Influence of adrenaline on oxidative phosphorylation and calcium ions transport in mitochondria of rat liver and small intestinal mucosa. PhD Thesis. Lviv, 1985. 16p. (in Russian)
 83. Kondrashova M, Babsky A. Effect of animal blood serum on mitochondrial respiration in stress. Voprosy Med Khim, 31(5): 22-26, 1985. (in Russian)
 84. Babsky A, Kondrashova M, Shostakovskaya I. Effect and after-effect of adrenaline on mitochondria respiration. Fiziol Zh, (Bohomoltsia). 31(3): 301-309, 1985. (in Russian)
 85. Babsky A, Shostakovskaya I. High adrenaline sensitivity of mitochondrial processes in rat small intestine mucous. Biul Eksp Biol Med, 38(9): 286-288, 1984. (in Russian)
 86. Shostakovskaya I, Babsky A. Isolation and functioning peculiarities of small intestine mucous mitochondria. Ukr Biokhim Zh, 56(2): 137-141, 1984. (in Russian)
 87. Shostakovskaya I, Babsky A. Influence of adrenaline on calcium transport and oxidative phosphorylation in mitochondria. Ukr Biokhim Zh, 56(1): 57-62, 1984. (in Russian)
 88. Kondrashova M, Gogvadze V, Medvedev B, Babsky A. Succinic acid oxidation as only energy support of intensive calcium ion uptake by mitochondria. Biochem Biophys Res Commun, 109(2): 376-381, 1982. https://bioweb.lnu.edu.ua/physiol/UserFiles/file/49.pdf

Книги, підручники і розділи у книгах

 1. Бабський А. М., Шалай Я. Р. Біологічні основи неоплазії : підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. – 236 с. – (Серія “Біологічні Студії”).
 2. Бабський А. М., Гренюх В. П., Заіченко О. С. та ін. Протипухлинні перспективи сульфуровмісних препаратів [за ред. проф. А. М. Бабського]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 112 с. – (Серія “Біологічні Студії”)
 3. Бабський А, Іккерт О, Манько В. Основи біоенергетики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 312 с. – (Серія «Біологічні студії»).
 4. Бабський АМ. Функціональний стан клітин і вміст Na+ за гіпоксії та канцерогенезу. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, – 2018. – 180 с. – (Серія «Біологічні студії»)
 5. Нельсон ДЛ, Кокс ММ. Основи біохімії за Ленінджером (Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles in Biochemistry, 4th ed.) // С. Комісаренко (гол. ред. перекладу) – Львів: БаК, 2015. – 2156 с.(переклад: О. Матишевська, М. Доліба, А. Бабський, О. Качур, М. Ватаманюк, О. Вадзюк).
 6. Babsky AM, Ju S, Bansal N. Evaluation of Tumor Treatment Response with DWI. In: Extra-Cranial Applications of Diffusion-Weighted MRI, Chapter 12: 172-196. Ed. Bachir Taouli. – Cambridge: Cambridge University Press, UK, 2011. – 216 p.
 7. Babsky A, Hekmatyar SK, Wehrli SL, Doliba MM, Osbakken MD, Shostakovska IV, Bansal N. Influence of short hypoxic periods on the Na+ and pH levels in isolated perfused rat heart. In: International Conference Dedicated to the Memory of Professor I. V. Shostakovs’ka, Lviv, October 2002, pp. 8-11, 2002
 8. Doliba NM, Sweet IR, Babsky A, Doliba N, Forster RE, Osbakken M. Simultaneous measurement of oxygen consumption and 13C16O2 production from 13C-pyruvate in diabetic rat heart mitochondria. In: Adv Exp Med Biol. Oxygen transport to tissue XIX. Eds. Harisson and Delpy / New York: Plenum Press, pp. 269-275, 1997.
 9. Babsky A, Stefankiv Yu, Kondrashova M, Shostakovska I. Substrate-hormonal system: amber acid and catecholamines. New data. In: Amber Acid in Medicine, Food Industry, and Agriculture / Collection of scientific papers. Eds. M. Kondrashova, Yu. Kaminsky, E. Maevsky. Pushchino, ITEB Publ, pp.14-21, 1996. (In Russian)
 10. Shostakovskaya I, Babsky A, Horyn O. et al. Sub-cellular mechanisms of realization of holinergic and adrenergic influences in digestive glands and heart. In: Problems of Hypotalamus Physiology. Eds. Е. Kosenko et al. Kyiv: Lybid’ Publ, 26: 116-122, 1992. (In Russian)
 11. Babsky A, Grigorenko E, Okon E, Kondrashova M. The homeostatic effect of electrically non-compensated hydroxyl on phosphorylating respiration in highly native mitochondria.  In: Charge and Field Effects in Biosystems – 3rd Edition. Еds. M. Allen et al., New York: Birkhauser, pp. 103-113, 1992.
 12. Kondrashova M, Volkova S, Kuznetsova E, Grigorenko E, Babsky A, Podoletz A, Kuznetsova G. Succinic acid as a physiological signal molecule. In: Signal Molecules and Behavior, eds. W. Winlow et al.  Manchester University Press, pp. 294-301, 1991.
 13. Kondrashova M, Grigorenko E, Babsky A, Hazanov V. Homeostasis of physiological functions on mitochondrial level. In: Molecular Mechanisms of Cell Homeostasis. Novosibirsk: Nauka Publ., pp.40-66, 1987. (In Russian)

Неоплазія 2023

 

 

 

 

Books

Біографія

1957 – народився у м. Сокалі Львівської області

1964 – 1974 – учень Сокальської середньої школи № 1

1974 – 1979 – студент біологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (ЛДУ)

1978 – 1979 – студент кафедри фізико-хімічної біології Московського державного університету імені Михайла Ломоносова (Пущино, РФ)

1979 – 1980 – викладач-стажист кафедри фізіології людини і тварин ЛДУ

з 1979 – член Українського фізіологічного товариства (з 2014 – ім. П.Г. Костюка)

1980 –  1983 – аспірант кафедри фізіології людини і тварин ЛДУ

1983 – 1986 – молодший науковий співробітник Лабораторії біофізики мітохондрій Інституту біологічної фізики АН СРСР (Пущино, Росія)

1985 – захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин у спецраді Львівського зооветеринарного інституту

1986 – 1995 – науковий співробітник і завідувач НДЛ-40 «Біоенергетики та біологічно активних речовин» науково-дослідної частини ЛДУ

1992 – 1995 – голова референтури науки і освіти Галицького об’єднання осередків НРУ м. Львова

1992 – присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності 03.00.13 – фізіологія людини і тварин

1994 – 1995 – заступник декана біологічного факультету ЛДУ з наукової роботи

1995 – 2001 – науковий співробітник відділу біохімії/біофізики Пенсильванського університету (Філадельфія, США)

2000 – 2012 – член (2007-2009 – президент) Товариства прихильників Львівського університету за кордоном

2001 – 2002 – науковий співробітник відділу радіології Пенсильванського університету (Філадельфія, США)

2002 – 2006 –  науковий співробітник відділу радіології Індіанського університету (Індіанаполіс, США)

2006 – 2011 – професор з наукової роботи відділу радіології та наукової томографії Індіанського університету (Індіанаполіс, США)

2009 – захистив докторську дисертацію по спеціальності 03.00.02 – біофізика у спецраді Київського національного університету імені Тараса Шевченка

з 2012 – професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ)

2012 – 2020 – член Вченої ради ЛНУ

з 2013 – член редколегії журналу «Вісник Львівського університету. Серія біологічна»

з 2016 –  завідувач кафедри біофізики та біоінформатики ЛНУ

з 2016 – заступник голови Спеціалізованої вченої ради К35.051.14 по захисту кандидатських дисертацій на біологічному факультеті ЛНУ

з 2017 – заступник голови Вченої ради біологічного факультету ЛНУ

з 2018 – заступник головного редактора журналу “Біологічні студії / Studia Biologica”

з 2019 – член експертної Наукової ради МОН України по секції 15 «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук»

з 2019 – голова Львівського відділення Українського біофізичного товариства

2021 – присвоєно вчене звання професора кафедри біофізики та біоінформатики

Проекти

Науковий керівник держбюджетної теми Бф-81ф (0119U002201) «Механізми подолання резистентності та підвищення ефективності протипухлинної дії похідних тіазолу в комплексі з нанорозмірними полімерними носіями» (2019 – 2021)

Науковий керівник  теми в межах робочого часу «Мембранопов’язані процеси у холоднокровних і теплокровних за патологічних станів та дії фізико-хімічних чинників» (2018 – 2021)

Науковий керівник держбюджетної теми Бф-24ф «Енергетичні процеси у мітохондріях ракових клітин та гепатоцитів за дії азолів і похідних фурану з протипухлинною активністю» (2016 – 2018)

Науковий керівник держбюджетної теми Бф-41п (0116U001533) «Функціональна оцінка мітохондрій: пайплайн для виявлення механізмів передпатологічних станів травних залоз» (2023 – 2025)

Участь Бабського А.М. у наукових грантах Національного інституту здоров’я США (1995-2011)

 1. R01 HL “Транспорт натрію у разі захворювання кардіоміоцитів – ЯМР-дослідження” (1995-1998). Науковий керівник: проф. Мері Д. Осбаккен / Пенсильванський Університет. Посада: науковий співробітник
 2. R01 HL «Багатоквантова ЯМР-спектроскопія та візуалізація натрію» (2000-2002). Науковий керівник: проф. Навін Банзал / Університет Індіани-Університет Пердью в Індіанаполісі. Посада: старший науковий співробітник
 3. R01 CA «МР-спектроскопія та візуалізація натрію в пухлинах» (2002-2004). Науковий керівник: проф. Навін Банзал / Університет Індіани-Університет Пердью в Індіанаполісі. Посада: старший науковий співробітник
 4. R01 EB «Моніторинг гепатиту та цирозу за допомогою 23Na MРС/MРТ» (2006-2009). Науковий керівник: проф. Навін Банзал / Університет Індіани-Університет Пердью в Індіанаполісі. Посада: професор з наукової роботи

 

Нагороди

 1. Varian, Inc. “Submit Your Data” Award, ISMRM 17th Meeting and Exhibition, April 2009, Honolulu, Hawai’i, USA. https://www.ismrm.org/09/

 

2. Inviting lecture on the 2nd Year Advanced Biomedical Imaging Course / Joint Course of National Continuing Medical Education Program and the Europe – Asia Link Project, June 2009, Yangzhou, China. https://www.kuleuven.be/radiology/eapcobir/Yangzhou.php

 

3. Грамота Львівської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня університету. Жовтень 2018 р.

 

 

4. Грамота Західного наукового центру НАН України і МОН України за особисті вагомі досягнення у науковій, науково-педагогічній і науково-організаційній роботі та з нагоди Дня науки. Травень 2019 р.

5. Грамота і премія за перше місце підручника “Основи біоенергетики” (автори Бабський А., Іккерт О., Манько В.В.) у конкурсі “Найкращий підручник природничого напряму 2018-2019 навчального року” у вид-ві ЛНУ імені Івана Франка. 11 жовтня 2019 року.

 

6. Диплом лауреата обласної премії для працівників наукових установ та закладів вищої освіти за значні досягнення в галузі науки, які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі. 12 листопада 2021 р.

 

Методичні матеріали

Дисципліни:

“Біофізика”:

“Людина і космос” Сілабус ЛіК

“Біоенергетика”: Sylabus-Біоенергетика

“Біофізика м’язів” Опис Біофізика мязів

“Біофізичні засади енергетичного метаболізму (англ. мовою)”

“Фізіологія травлення”

“Неоплазія” Питання іспиту Неоплазія 2019

Опис Неоплазія 2020

“Методи діагностики тканинних утворень”

“Фізіологія онтогенезу”

“Фізіологія м’язів”

Біоенергетичне забезпечення фізіологічних функцій

Силабус_науковий семінар (фіз.твар.)

Силабус_біоенергетичне забезпечення клітинних процесів (1)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!