Філософія біології

Тип: Нормативний

Кафедра: фізіології людини і тварин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Манько В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Філософія біології, або Біологія філософії. Складова частина філософії науки, яка має справу з гноселогічними,
епістемологічними, метафізичними і етичними питаннями (знаннями) в біологічних і біомедичних
науках. Загальні положення філософії науки у контексті біології.
Філософський аналіз концептуальних проблем всередині самої біології – що дає філософія
біологічним наукам, зокрема для вирішення їхніх концептуальних, методологічних та морально-
етичних проблем.
Обговорення традиційних філософських питань з позицій біології – що може запропонувати біологія
філософії у з’ясуванні таких традиційних філософських питань, як сутність життя на різних рівнях і у
різних проявах.
Для студентів-магістрантів усіх освітніх програм біологічного факультету Університету, а також усіх
зацікавлених слухачів різних рівнів підготовки.

Рекомендована література

  1. Philosophy of Biology // Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer-Reviewed Academic Recourse. – iep.utm.edu/biology
  2. https://plato.stanford.edu/entries/biology-philosophy/
  3. http://11e.devbio.com/

Матеріали

Питання